Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Phục sinh. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm B. Số 684

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   


Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 9, 26-31. Ông Saolô đang lùng bắt các người theo đạo Chúa Kitô thì được Chúa thương gọi ông trở thành tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại, đổi tên thành Phaolô.  Ông nhiệt thành rao giảng đạo, Tin mừng, và can đảm chịu gian khổ vì Chúa.  Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.
Bài Đọc 2. 1Ga. 3, 18-24. Trong bài đọc này, thánh Gioan xác quyết: chỉ những ai thành tâm giữ luật mến Chúa yêu người bằng việc làm cụ thể mới được sống an vui, và được Chúa nhậm lời khi cầu nguyện.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng. Ga. 15, 1-8. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa phục sinh tự giớI thiệu là Cây Nho, chúng ta là cành. Cành nào kết hợp với cây thì tươi tốt và sinh nhiều trái ngọt, cành nào tách lìa khỏi cây sẽ bị khô héo và chết đi.       

Đáp ca: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con
                      ca ngợi vang lên trong đại hội.         

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 10, 25-48; 1Ga. 4, 7-10; Ga. 15, 9-17. 

Suy niệm. THẦY LÀ CÂY NHO, CÁC CON LÀ CÀNH.
Chúa ví Ngài như cây nho và mọi phần tử trong Giáo Hội là cành nho. Một điều hiển nhiên và rõ ràng là cành cây phải hoàn toàn cần tới thân cây mới sống được. Nếu cắt lìa thân  thì cành sẽ khô héo và chết. Đó là hình ảnh cho chúng ta biết: mỗi người Ki-tô hữu chúng ta cần phải liên kết với Chúa Giêsu thì chúng ta mới sống và sinh hoa trái được. Chúng ta cần tới Chúa để lãnh nhận ơn cứu rỗi, nghĩa là chúng ta không thể tự tạo, tự giải thoát, thần hóa con người của mình, nếu không sống trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa. Điều này phải hiểu một cách tuyệt đối. Một cành cây cắt đứt lìa thân cây còn sống không? Có lẽ nó có thể sống một vài ngày tạm bợ rồi sẽ chết khô. Cũng thế, một khi chúng ta xa lìa Chúa, tâm hồn chúng ta cũng sẽ dần chết khô. Bên ngoài chúng ta có thể là thành công trên phạm vi danh vọng, tiền tài, vật chất, cao sang, nhưng trước mặt Chúa, chúng ta là kẻ chết và chết khô. Vậy chúng ta có thể kết hợp với Chúa Giêsu cách nào? Bằng Lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể một cách sốt sắng và xứng đáng, để chúng ta thường xuyên duy trì mối tương quan huyết mạch với Chúa Giêsu.

Reflection.
Acts 9. 26-31. Saul, who would later be known as the apostle Paul, had persecuted Christians for a long time. But after a dramatic conversion experience in which Jesus asked, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Saul had become a dedicated disciple. At first, the other disciples were afraid of him and did not accept him. However, Saul proved himself by daring to preach the good news Jesus had revealed to him.  What might you do to prove that you are a changed person?
1 John 3, 18-24. This letter of John reminds us that our love for God is tested in action. We are to love "in deed and in truth." When we believe in Jesus and love one another as he commanded us, we can be sure that God is with us. What examples can you think of from a person who talks about love or friendship but do not act accordingly? In real life, who comes to mind as a strong example of someone who loves "in deed and in truth"?
John 15, 1-8. A family tree illustrates how each of us belongs to a particular branch of the extended family of our ancestors. In this gospel, Jesus speaks about himself as the vine and of us as the branches that belong on the vine. We are the fruitful branches that are "trimmed by" the Father to produce good works in the world.  Without the vine, the branches dry up and die. But when we live by the words Jesus has given us, we produce abundantly all that is good. What images you think Jesus might use to illustrate how we belong to him? What evidence do we as families or as a parish give that we are branches of Jesus' vine? What good works do you most want your parish to produce abundantly? How can you help to make that happen?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.       
Thứ Hai.       Cv. 14, 5-17; Ga. 14, 21-26.      Xin hòa bình/Gđ. Thành&Nhủ 
Thứ Ba.         Lễ Thánh Giuse Lao Động     Xin bằng an/Gđ. Châu&Loan
Thứ Tư.        Cv. 15, 1-6; Ga. 15, 1-8.           Lh. Ma-đa-lê-na       
Thứ Năm.     1Cr. 15, 1-9; Ga. 14, 6-14.       Xin bằng an/Gđ. Thành&Nhụ
Thứ Sáu.      Cv. 15, 22-31; Ga. 15, 12-17.   Lh. Tiền nhân/Gđ. Chị Tho
Thứ Bảy.      5:30    Lh. Maria 
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. Phê-rô/Gđ. Chị Tho
                                 Lh. Ma-đa-lê-na/Gđ. Minh Nhật&Tâm Anh

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể         Giúp Lễ        
5:30. Ng.Đức Nội/Trần Minh Nguyệt   Ng. Viết Phương                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho              Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Gavin Nguyễn/Dylan Ng.
10. Ng.Thanh Ban/Kim Thảo Trần  Ng.Thanh Ban/Đoàn Thanh Nguyệt      Johnny Đặng 
Dâng lễ: Gđ. Ng. Thị Lành                                                       Phạm Tâm&Danny Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu               Ng. Ngọc Bảo                                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Alex Ng./Danny Nguyễn 
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm   Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Thiện Nguyễn/Phạm Tâm
10.  Phụ Huynh                      Ng.Trung Hải;Ng.Trường Giang                        Austin Vũ 
Dâng Lễ: Các em                                                                Minh Phạm;Addison Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 4, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,610                  
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Phạm Văn Tiến    1,000
Ngô Kim Tâm       1,000
Linh mục chánh xứ 200
Nguyễn Gẫm&Hoa 100
Nguyễn Tự Lập      100
Tổng cộng:      $2,400

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Kỷ Niệm Ngân Khánh Của Linh Mục Chánh Xứ.
Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, linh mục chánh xứ sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh 25 năm hồng ân linh mục vào Chúa nhật, ngày 27 tháng Năm, lúc 10 giờ sáng. Sau Thánh lễ sẽ có tiệc mừng. Xin kính mời mọi người tham dự. Giáo dân trong giáo xứ không cần hồi báo thiệp mời.

Họp Phụ Huynh Lớp Khai Tâm.
Để chuẩn bị cho các em xưng tội vào Thứ Bảy, ngày 5, và rước lễ vào Chúa nhật tuần tới, ngày 6 tháng 5, xin các cha mẹ của các em trong lớp Bí tích Khai Tâm tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 29, trong nhà thờ.  Trong buổi họp này, thày cô sẽ thông tin cho quí vị biết các chi tiết cần thiết về chương trình, ngày giờ và thủ tục liên quan đến việc các em lãnh các Bí tích.

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cho Phần Thưởng.
Để các thày cô của lớp giáo lý và Việt ngữ có tài chánh mua quà làm phần thưởng cho các em vào dịp mãn khóa sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này.  Xin mọi người quảng đại.  Số tiền xin được tuần trước là: $1,107

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng trong giáo xứ vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 4 tháng 5, lúc 6 giờ chiều.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cho gia đình được yêu thương và hòa thuận.

Hội Hiền Mẫu.
Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể  vào Thứ Bảy tuần này  lúc 5 giờ chiều, trước Thánh lễ 5 giờ 30.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 6 tháng 5.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh nhận lời. Chân thành cám ơn.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ, và bảo trì mùa hè sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người giúp đỡ công tác này.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Thông Báo Phong Chức Phó Tế.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ phong chức phó tế cho 3 thày David Carvajal, Robert Healy và James Poter vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.

Ghi Danh Lớp Cầu Nguyện Kinh Thánh. 
Các sơ Bê-nê-đíc-tô tại nhà dòng Thánh Giuse, địa chỉ: 2200 S Lewis, Tulsa, sẽ  tổ chức 3 ngày cầu nguyện Kinh thánh, giúp mọi người cảm nhận sự vui mừng và thương xót của Chúa trong đời sống.  Chương trình cầu nguyện bắt đầu từ 7 giờ chiều Thứ Ba, ngày 5 tháng 6.  Sau đó sẽ tiếp tục 3 ngày liên tục từ Thứ Tư đến Thứ Sáu, từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều.  Muốn tham dự, xin ghi danh trong trang web của nhà dòng: stjosephmonastery.org hay gọi số điện thoại:  918-746-4223.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....