Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Năm B_2018

 
Sau lễ Phục sinh, Mầu nhiệm Chúa sống lại, cùng với Giáo hội, chúng ta lần lượt kính những mầu nhiệm cao cả và quan trọng cho đời sống đức tin như: Mầu nhiệm Thăng Thiên; Mầu nhiệm Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, và hôm nay chúng ta kính Mầu nhiệm Mình và Máu Chúa Ki-Tô, Mầu nhiệm Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

Tin mừng của thánh Mác-cô hôm nay cho chúng ta biết chính Chúa Giê-su đã lập Bí tích Thánh Thể vào chiều Thứ Năm trong bữa Tiệc ly, trước khi chịu khổ nạn thập giá.  Tin mừng thuật lại: “Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: ‘Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta.’ Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: ‘Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người.’”  Chúa đã biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Ngài với nhiều mục đích cần thiết và quan trọng cho cuộc sống đức tin của chúng ta nơi dương thế, và để chúng ta hưởng hạnh phúc Quê Trời. Mục đích thứ nhất là, vì yêu thương, Chúa đã lập Bí tích này như là một giao ước mới để chuộc tội và ban ơn cứu độ cho chúng ta.  Mục đích thứ hai là để ở lại, tiếp tục chuộc tội và ban phát ơn sủng cho chúng ta cho đến ngày tận thế như Chúa đã hứa.  Mục đích thứ ba là để chúng ta được liên kết mật thiết với Chúa và với nhau như cây nho và cành nho, và cũng được mật thiết với Chúa trên Quê Trời. Thật vậy, Mầu nhiệm Mình và Máu Chúa Ki-Tô hay Bí tích Thánh Thể là hồng ân tình yêu cao quí mà Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta.

Chúng ta thấy các bài đọc hôm nay tường thuật tình yêu cao quí của Thiên Chúa qua các việc Ngài làm để cứu chuộc con người.  Bài đọc 1 cho chúng ta biết vì yêu thương Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel ra khỏi ách nô lệ ở Ai cập, dẫn dắt, bảo vệ và nuôi sống họ suốt 40 năm trường trong sa mạc trong cuộc hành trình tiến vào Đất Hứa. Trước khi vào Đất Hứa, ông Mô-sê khuyên bảo dân hãy trung thành tuân giữ những giới răn Chúa dạy, và đừng bao giờ quên những hồng ân Chúa ban trong cuộc giải phóng này.  Những ơn lành Chúa đã ban là sự việc Thiên Chúa đã dùng quyền năng giải thoát họ khỏi ách nô lệ, vượt qua Biển Đỏ, và nhất là những phép lạ ban Manna từ trời xuống để nuôi sống họ khỏi chết đói, và làm cho nước từ tảng đá vọt ra để họ khỏi chết khát.  Sau đó, Môsê cho giết một số bò, lấy máu của chúng rảy một phần lên bàn thờ tượng trưng cho Thiên Chúa, và phần kia lên dân.  Máu là biểu tượng cho sự sống, vì thế ý nghĩa của việc rảy máu là từ nay hai bên kết ước: một bên là Thiên Chúa và bên kia là dân Do Thái, cùng có một sự sống liên kết với nhau.
 

Trong bài đọc 2, thánh Phao-lô nhắc nhở các tín hữu, họ đã được thánh hóa bằng máu của Chúa Giê-su Ki-tô và do đó có sự sống trong Chúa.  Nhưng ngài nhận thấy trong cộng đoàn tín hữu có sự bất hoà và chia rẽ, cho nên thánh Phaolô khuyên nhủ họ hãy đoàn kết lại trong tình yêu thương hiệp nhất.  Ngài cho họ biết chính Thánh Thể là mối dây tuyệt hảo của sự yêu thương hiệp nhất.  Khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể của Chúa Giê-su Kitô, thì chúng ta cũng phải thể hiện sự hiệp thông với Chúa ra trong đời sống cộng đoàn bằng cách hiệp nhất yêu thương cùng nhau xây dựng đời sống Cộng đoàn là Thân Thể Chúa Ki-Tô. Cũng như chỉ có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều người cũng chỉ là một thân thể.  Tất cả mọi người là chi thể được kết hợp và nối liền trong Thân Thể Chúa Giê-su Ki-tô.

Chúng ta biết các tín hữu thời Giáo hội sơ khai, họ có cùng một niềm xác tín vào lời Chúa Giêu phán trong Bữa Tiệc Ly: “Này là Mình Ta. Này là Máu Ta.”  Vì vậy họ chúc tụng, ca ngợi và tin sự hiện diện của Chúa trong bánh và rượu mà họ cùng chia sẻ. Và cũng chính bánh và rượu này nối kết họ lại trong Giao ước Tình yêu mới của Chúa Giê-su Ki-tô.  Mầu nhiệm này xảy ra như thế nào đối với họ không thành vấn đề, vì đây không những là một sự việc thuộc về đức tin, mà còn là sự cảm nhận sâu xa cá nhân và của mọi người trong cộng đoàn tín hữu liên kết với nhau như anh chị em trong một gia đình.

Từ ngàn xưa cho tới ngày nay, mỗi lần chúng ta cùng nhau cử hành Mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta không những thông phần vào Giao ước mới mà còn thông phần vào hiến lễ hy sinh của Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha trên thập giá.  Hay nói một cách khác, mỗi Thánh lễ chúng ta cử hành không phải là một giao ước mới hay hy lễ mới, mà chính là giao ước và hy lễ nguyên thủy mà Chúa Giêsu bắt đầu từ Bữa Tiệc Ly và kết thúc trên thập giá trên ngọn đồi Gôn-gô-ta.

Chúng ta hôm nay phải có một niềm xác tín sau khi truyền phép bánh và rượu trở nên Thân Thể Chúa Kitô thì chúng ta mới lãnh nhận được những ơn sủng do Bí tích này sinh ra, và được thật sự kết hợp mật thiết với Chúa đời này và đời sau.  Chúng ta phải xác tín rằng cả con người của Chúa Giêsu, thịt và máu, nhân tính và thần tính của Ngài hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.  Bí tích Thánh Thể là Mầu nhiệm Tình yêu, là sự hiện diện của chính Chúa Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ của chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta cho nên đã ban cho chúng ta Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta đến nỗi đã khiêm nhường hạ mình xuống, chấp nhận thân phận tôi tá, phục vụ và hy sinh chịu nạn, chịu chết và phục sinh vinh hiển để đem lại cho chúng ta sự sống đời này và đời sau. Và cũng vì yêu thương Chúa còn khiêm nhường và hy sinh ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế trong Bí tích Thánh Thể, để chúng ta được kết hợp mật thiết với Ngài và với nhau.

Trong chốc lát nữa đây, khi lên lãnh nhận Thánh Thể Chúa, chúng ta hãy tự hỏi: “Chúng ta nhận lãnh ai vào tâm hồn?”  “Qua Thánh Thể, chúng ta được liên kết với ai?”  “Trở thành gì trong Thân Thể Chúa Ki-tô?”  “Chúng ta phải sống như thế nào để chúc tụng và tạ ơn vì hồng ân tình yêu Chúa đã thương ban?” Và “Chúng ta phải làm gì để được nối kết trong cùng một Thân Thể Chúa?”

Xin Chúa Giê-su Thánh Thể biến đổi chúng ta trở thành chi thể trong Thân Thể Chúa Ki-tô, kết hợp chúng ta lại trong tình yêu thương hiệp nhất, để chúng sống chứng nhân cho Chúa Ki-Tô trong lời nói cũng như trong việc làm, có  lòng hy sinh phục vụ, bác ái và quảng đại để làm sáng danh Chúa, và cùng nhau xây dựng giáo xứ, là Thân Thể Chúa Ki-Tô. 
Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....