Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Kính Mình Máu Chúa Kitô. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Kính Mình Máu Chúa Kitô. Năm B. Số 689

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Xh. 24, 3-8. Ông Môisê loan truyền Lời Chúa và các giới luật cho dân Chúa.  Mọi ngườI đều hứa tuân giữ, nên ông lập bàn thờ tế lễ Chúa, và lấy máu rảy lên dân làm giao ước.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Dt.  9, 11-15.  Bài đọc 2 trích thư gửi người Do thái khẳng định rằng Chúa Giêsu là Thượng Tế đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi loài người.  Người là trung gian của giao ước mới, giao ước Thiên Chúa hứa ban sự sống muôn đời làm gia nghiệp cho loài người.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng. Mc. 14, 12-26.  Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể.  Người đọc lời truyền cho bánh rượu trở nên Mình và Máu Thánh Người, làm lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn mọi người, và lập giao ước tình yêu của Người, hiện diện giữa Hội thánh cho đến ngày tận thế.     

Đáp ca. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Kinh thánh tuần sau: St. 3, 9-15; 2Cr. 4,13-5,1; Mc. 3, 20-35.

Suy Niệm.
“Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy” là ơn sủng tình yêu cao cả, và là mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu muốn trao ban cho con người. Chúa Giêsu đã hứa ở cùng chúng ta và Ngài đã giữ trọn lời hứa đó khi lập Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể quả thực là một hồng ân bao la vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, một Thiên Chúa lại lấy chính thịt và máu mình làm của ăn cho chúng ta. Ý thức điều đó, Giáo Hội đã mượn lời của tác giả Thánh vịnh trong bài đáp ca để nói lên tâm tình của mình: “Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?” Quả thực, chúng ta sẽ chẳng có thể lấy bất cứ điều gì, hay làm gì để tạ ơn cho cân xứng, bởi vì tất cả đều là của Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban tặng cho nhân loại Bí tích cực thánh. Tuy nhiên, vì tầm quan trọng của việc lãnh nhận linh dược vô giá này, mà Giáo hội đòi buộc mọi tín hữu cần chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Điều này được thánh Phaolô ghi lại rất rõ ràng. “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa là ăn và uống án phạt mình.” (1 Cr 11, 27.29). Xin cho mỗi Kitô hữu ý thức điều trọng yếu này để không ngừng chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng và tinh tuyền để lãnh nhận cách xứng đáng Mình và Máu Chúa Kitô. 

Reflection.
Exodus 24:3-8. We think of blood as a sign of life. The Israelites of Old Testament times also considered it a sign of holiness. They used the blood of sacrificial animals to seal the covenant between God and God's people. The sprinkling of blood on the altar and on the people made it a very solemn event to be remembered by the twelve tribes of Israel.  This story helps us as Christians to have a deeper appreciation of the new covenant that was sealed in the blood of Jesus Christ. How can we show that we are faithful to our baptismal commitment to God? And to Jesus our Savior?
Hebrews 9:11-15. The key point in this second reading for us to grasp is that Jesus sealed the new covenant with God in his own blood, not the blood of sacrificial animals. The sacrifice of Jesus on the cross won our eternal salvation. It was made once and for all, and need never be repeated. As you celebrate Eucharist and receive the Body and Blood of Christ, how will you show your gratitude for the sacrifice Jesus made out of love for you?
Mark 14:12-16, 22-26. When people arrive at their parish church to celebrate Mass on Sunday morning, they are often distracted by many things. But this gospel reading reminds us of what Eucharist is all about. It helps us to focus on the Last Supper, the final Passover meal Jesus shared with his friends. There we hear him say those familiar and astounding words: "This is my body. This is my blood." How would you describe the difference the Eucharist makes in your life? What can you do to help others appreciate the Most Holy Body and Blood of Christ?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.           
Thứ Hai.        2Pr. 1, 1-7; Mc. 12, 1-12.          Lh. Micae
Thứ Ba.         2Pr. 3, 12-18; Mc. 12, 13-17.    Lh. Augustinô    
Thứ Tư.         2Tm. 1, 1-12; Mc. 12, 18-27.    Xin bằng an
Thứ Năm.      2Tm. 2, 8-15; Mc. 12, 28-34     Xin như ý
Thứ Sáu.       Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su   Lh. Phan xi cô&Maria/Gđ. Mai Ng., TX
Thứ Bảy.      5:30     Lh.Batôlômêô&Inê Têrêsa/Gđ. Trần Ng. Ánh&Minh
Chúa Nhật.  8&10.      Xin tạ ơn&Bằng an/Gđ.Ngô K. Tâm  
                                      Các Lh./Gđ. Bà Jackie

Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể                      Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Ngọc Bảo                             Joseph Hải Nguyễn 
 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung   Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn 
10. Ng. Trung Hải/Ng. Hồng Ân      Phạm V. Tiến/Lê Thanh Xuân                    Peter Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Tuyến Linh&Hằng                                                   Dustin Phạm;Alan Lưu

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Hồng Nguyễn     Ng. Trung Trực                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho                Ng. Văn Ái/Ng. Văn Cả             Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn   
10. PhạnV.Tiến/Đoàn Thanh Nguyệt  Ng. Trung Hải/Đoàn Quốc Dũng            Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Ng. Lynn&Uyên                                                   Danny Nguyễn;Minh Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 27 tháng 5, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,865              
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Linh mục chánh xứ        10,000
Bà quả phụ Phạm Thiện     300  (Texas)
Bùi Minh Hoan                    100
Mary Thân                          100
Bùi Minh Hoàng                   50
Tổng cộng:                $10,550

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp quĩ xây dựng giáo xứ, Hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần tới, ngày 10.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội.  Xin Thiên Chúa trả công cho tất cả mọi người.

Chân Thành Cảm Tạ.
Linh mục chánh xứ chân thành cảm tạ tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ Tạ ơn Chúa nhật vừa qua, để cùng cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa trong dịp mừng Ngân khánh. Tất cả mọi người đã dự tiệc mừng, chúc mừng và tặng quà.  Những người đã hy sinh giúp đỡ mọi công việc.  Đặc biệt cám ơn quí vị trong ban bảo trì, quí bà trong Hội Hiền mẫu, quí chị trong ban ẩm thực, các thành viên trong Hội đồng Mục vụ, nhất là chị Trần Thu Hường; ban tiếp tân, quí anh trong ban âm thanh, chụp hình và quay phim; ban Văn nghệ và mọi người giúp vui, quí anh chị trong ca đoàn và những người trình diễn nhạc cụ. Và tất cả mọi người đã giúp đỡ trong những công việc khác. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh cả Giuse, trả công và ban ơn lành cho tất cả mọi người.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ, và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ.  Xin kêu gọi mọi người giúp đỡ công tác này.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Rao Hôn Phối.  
Anh Hà Phước Thọ, con ông Hà Long Châu và bà Nguyễn Thị Kim Loan, muốn kết hôn với chị Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, con ông Nguyễn Minh Dũng và bà Nguyễn Thị Ngọc Nga.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại lúc 3 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 16 tháng 6, tại thánh đường giáo xứ.  Nếu ai biết đôi này có trở ngại gì, xin vui lòng cho linh mục chánh xứ biết.

Cảm Tạ.  Giáo xứ chân thành cám ơn chủ nhân của công ty máy lạnh 5 Stars và Sooner Lawn, đã thường xuyên đến sửa chữa và xịt thuốc trừ cỏ dại và rải phân, giúp cho những khu vực cỏ thêm phần tươi tốt, cũng như quang cảnh khu vực nhà thờ khang trang.  Nếu ai cần dịch vụ sửa chữa máy lạnh, xin gọi anh Thiết, điện thoại: 918-704-1303, dịch vụ chăm sóc cỏ, xin liên lạc số điện thoại: 918-574-5550, hay vào: soonerlawnandweedcontrol.com.

Cơ Hội Nhận Định.
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận thân mời các nam học sinh trung học và sinh viên đại học ở mọi lứa tuổi, đến tham dự những buổi sinh hoạt và ăn chiều với các chủng sinh trong địa phận. Địa điểm: Nhà thờ Thánh Mary, Tulsa./  Ngày: 14 và 28 tháng 6, / ngày 12 và 26 tháng 7. / Thời gian: từ 6 tới 8 giờ 30 tối. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với anh Jon Flincher, email: jpfinch16@gmail.com

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ hay trước khi lên rước lễ. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ, hội trường. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng bế tắc, ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....