Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_2018


Chúng ta hãy cám ơn thánh Gioan tác giả bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, vì ngài đã trung thành kể lại sự kiện một lính đã lấy giáo đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu một cách trung thực, để hôm nay chúng ta mỗi khi chúng ta nhìn lên cây thánh giá, chúng ta cảm nghiệm và được hưởng tình yêu và ơn sủng của Chúa.  Khi vết thương ở cạnh sườn của Chúa được mở ra thì máu và nước trong thân thể của Chúa cũng tuôn chảy ra.  Máu nói lên sự sống và tình yêu. Nước chảy đến đâu thì rửa sạch và sinh ra sự sống đến đó. 

Khi nói Máu và Nước tuôn chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu, thánh Gioan muốn cho mọi người thấy trái tim Chúa đang đổ hết sức sống và tình yêu của Người ra để tẩy sạch chúng ta, biến chúng ta trở thành tạo vật mới, thánh thiện, và trong sạch đẹp lòng Chúa.

Thế nên, trong bài đọc 2, thánh Phaolô cho chúng ta biết ngài muốn quỳ gối xuống trước mặt Chúa Giê-su để tạ ơn Người, vì đã dành cho loài người chúng ta một kho tàng yêu thương vô tận như thế ở trong Thánh Tâm của Người. Vì thế, hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội cũng quỳ gối xuống trước Thánh Tâm Chúa mà cảm tạ sức sống và tình yêu của Chúa đang tuôn đổ lênh láng trên chúng ta, để hôm nay đời sống Ki-tô hữu của chúng ta được tươi mát và phong phú ơn Chúa hơn.

Chúng ta biết Chúa Giêsu đã diễn tả tình yêu của Người không chỉ bằng lời nói, mà còn diễn tả bằng chính cuộc sống khiêm nhường, vâng phục, tận tụy hy sinh phục vụ.  Và cuối cùng, Người đã chấp nhận chết đau thương trên thập giá để nói lên lời yêu thương cao cả thấm thía nhất.  Chúa chết trên thập giá vì yêu thương; nhưng ở trên thập giá, Chúa còn muốn cho chúng ta biết dấu chỉ tình yêu thương chung thủy, tình yêu trung thành cho đến hơi thở cuối cùng.

Những giọt máu yêu thương cuối cùng chảy ra nói lên tình yêu thương nồng nàn, và cũng là những giọt máu hy sinh tế lễ để đền tội cho loài người.  Chúng ta quả thật đã được cứu chuộc nhờ máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu.  Rồi Nước từ cạnh sườn Chúa cũng chảy ra. Nước ấy là nước sự sống trường sinh, nước của Bí tích Thanh tẩy, rửa sạch, biến chúng ta nên tạo vật mới, làm cho chúng ta từ nay trở nên dân riêng, con cái của Chúa và được sống trong ơn sủng của Người.  

Giáo hội là thân thể Chúa và chúng ta là chi thể của Người được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa Cứu thế, và được kết hợp mật thiết với Người qua Bí tích Thánh Thể.  Vì Giáo hội là thân thể của Chúa, cho nên Chúa sẽ yêu thương và gìn giữ Giáo hội và chúng ta./ Còn có thể diễn tả tình yêu mật thiết bằng cách như thế nào được nữa.  

Vì thế, Chúng ta cần phải suy niệm nhiều hơn về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta trong Tháng Sáu này, để rồi tâm hồn chúng ta phát sinh ra sự khiêm nhường, hy sinh, bác ái và quảng đại, để chúng ta thêm lòng yêu thương tha nhân, muốn hy sinh phục vụ, vì có như vậy, chúng ta mới làm đẹp lòng Trái Tim Chúa, mới cảm nghiệm như trái tim Chúa, và trở nên giống Thánh Tâm của Người.

Lm. Chánh xứ
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....