Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 19 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 19 Thường Niên. Năm B. Số 699

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 1V. 19, 4-8.  Bài đọc một hôm nay thuật lại Thiên Chúa ban lương thực cho ngôn sứ Ê-li-a ăn, để đủ sức đi đến núi Hô-rép.  Thiên Chúa cũng thương ban thần lương là Bánh Hằng Sống cho chúng ta trên đường về Quê Trời.
Bài Đọc 2. Ep. 4, 30- 5, 2.  Là con cái Chúa, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sống bác ái yêu thương, tránh mọi hành vi gian dối.  Đó là lời thánh Phao-lô khuyên bảo chúng ta.
Tin Mừng. Ga. 6, 41-52.  Chúa Giê-su tuyên bố Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nhưng người Do thái không tin, nên Người cho biết Người với Chúa Cha là một.  Đó là Lời Tin Mừng hôm nay.

Đáp ca: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
              cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.  

Kinh Thánh Tuần Tới:  Cn. 9, 1-6; Ep. 5, 15-20; Ga. 51-59.

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng tuần trước, Chúa làm phép lạ để nuôi đám đông dân chúng. Chắc là họ nhủ thầm: Giá mà có ông này bên cạnh ta mãi thì ta chẳng bao giờ sợ đói khát, cũng chẳng cần phải làm lụng cực nhọc mà vẫn luôn no đủ. Chính vì có ý nghĩ như thế, cho nên họ mới định tôn Người lên làm vua. Chúa Giêsu biết ý họ nên trốn đi. Nhưng sáng hôm sau họ cũng tìm được chỗ và lại đến vây quanh Người. Khi đó Chúa Giêsu nói thẳng: "Các ngươi tìm ta là vì đã được ăn no." Rồi Người nói: "Các người đừng theo Ta vì của ăn vật chất, nhưng hãy tìm của ăn tinh thần không hư nát." Nghe lời đó, dân chúng chán nản, bỏ Người mà đi gần hết. Con người ta là thế đấy. Hễ thấy có lợi lộc vật chất thì chạy theo, khi không có lợi thì bỏ đi.  Của ăn tinh thần không hư nát chính là Chúa Giê-su, Bánh Hằng Sống. Chúa nói: “Chính Ta là Bánh ban Sự Sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.”  

Reflection.
1 Kings 19:4-8. Sometimes our fears and troubles seem to be just too much for us. We may feel that we cannot go on. The prophet Elijah felt that way after being pursued by his enemies who wanted to kill him. He sat down under a tree and prayed for death. But God awakened him twice, providing food and water for his dejected messenger. The refreshments and the knowledge of how much God cared for him gave Elijah the strength to continue his journey to "the mountain of God."   Think about a time when you felt worn out or dejected. Perhaps you too felt like plopping down under a tree and not bothering to get up again. Who or what helped you to get up and continue your journey?
Ephesians 4:30-5:2. At our Baptism we received the new life of the Holy Spirit. In this reading, Paul encourages those who have been baptized to avoid acting in ways that "sadden the Holy Spirit." Cruelty and harshness of every kind should be avoided. Christians are called instead to be kind, compassionate, and forgiving. In that way they imitate Christ who has been kind, compassionate, and forgiving to them. Why do you think people your age are sometimes tempted to be cruel to others? Think about a time when you treated someone who was different or unpopular with kindness. What were the effects of your kindness?
John 6:41-51. When Jesus began teaching the Jews that he himself was the "bread that came down from heaven," they muttered and murmured in complaint. They thought they knew who Jesus was. But Jesus responds by promising them that if they eat the living bread, they will live forever. He will give his flesh for the life of the world. What reasons do the murmurers give for not accepting Jesus' teaching? Why do you sometimes find it hard to accept new teachings either in religion class or any other class? How does Jesus respond to those who are resisting his teaching?  What are some of the ways we can prepare to celebrate Eucharist so that we experience this sacrament more fully?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.           
Thứ Hai.    Gr. 28, 1-17; Mt. 14, 13-21.   Không có Thánh lễ.  
Thứ Ba.     Thánh lễ vọng kính Đức Mẹ Lên Trời   
Thứ Tư.     Lễ Đức Mẹ Lên Trời  Lh. Anna Ng. Thị Sen/Gđ.Minh&Phú&Liên&Trúc
Thứ Năm.  Gr. 31, 31-34; Mt. 16, 13-23.  Lh. Vin-cen-tê
Thứ Sáu.    Nk. 1,15-3,7; Mt. 16, 24-28.   Lh. Anna
Thứ Bảy.   5:30   Tạ ơn
Chúa Nhật. 8&10.  Các Lh./Gđ. Bà Jackie Hồng
                                 Các Lh. Mồ côi

Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Lâm Đỗ            Ng. Trung Trực                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. V. Cả/Trần Thị Tho                 Ng. V. Cả/Ng. V. Ái              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                       Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng. Thanh Ban/Lê Thanh Xuân   Đoàn Quốc Dũng/Phạm V. Tiến  Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. HĐMV                                                         Alex Nguyễn/Benjamin Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Liên Phạm             Trần Ngọc Ánh                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Bình/Trần Hồng Trang               Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh        Hải Nguyễn
                                                                                         Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ngân Nguyễn   Lê Thanh Xuân;Ng. Thanh Ban      Keluc Đặng
Dâng lễ:  Gđ. Ng. Trọng Lưu                                                        Kevin Ng;Tâm Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28&5 tháng 8, 2018
Quĩ Điều Hành$2,302 + 967= $3,269        
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Bà Lương Khoa 200
Lê Đình Phong     50
Tổng cộng:     $250

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng linh mục Phê-rô Trần Quang Diệu, thuộc Tổng địa phận Hà nội đang du học tại Hoa kỳ, đã hy sinh thời giờ đến giúp dâng những Thánh lễ cuối tuần này.  Linh mục Phê-rô Trần Quang Diệu đã giúp giảng tĩnh tâm cho giáo xứ vào mùa chay vừa qua. Xin chân thành cảm tạ và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho ngài.
Giáo xứ cũng chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Danh Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ.  
Xin chú ý! Sẽ ghi danh cho các lớp giáo lý và Việt ngữ sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này bên hội trường.  Để không mất thời giờ và nhất là được chu đáo tốt đẹp, xin các phụ huynh chỉ ghi danh và nộp tiền cho các người trong ban ghi danh mà thôi. Không đưa đơn cho bất cứ người nào.  Khi điền đơn, xin phụ huynh vui lòng cho biết số điện thoại để các thày cô và ban giáo lý liên lạc khi có trường hợp cần thiết hay khẩn cấp.

Thánh Lễ Thứ Hai Tuần Này.
Xin chú ý!  Vì linh mục quản nhiệm đi vắng cho nên sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Hai tuần này.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời.
Thứ Tư tuần này, ngày 15 tháng 8, là lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ trọng và buộc.  Sẽ có Thánh lễ vọng vào Thứ Ba lúc 6 giờ 30 chiều. Thánh lễ trong ngày Thứ Tư sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Ngày Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Chương trình giáo lý-Việt ngữ sẽ khai giảng vào Chúa nhật tuần tới, ngày 19, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Sau nghi lễ khai giảng sẽ có buổi họp của phụ hynh cha mẹ.   Xin tất cả cha mẹ có con em ghi danh học giáo lý và Việt ngữ vui lòng tham dự buổi họp quan trọng sau buổi khai giảng tuần này, để biết các điều lệ và những chi tiết cần thiết về chương trình giáo lý của các em. Sau khi nhận lớp, các em sẽ về cùng cha mẹ.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 19.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn.  Và sẽ có món bò kho đặc biệt. Xin chiếu cố.

Đại Hội Giáo Lý Địa Phận.
Đại hội giáo lý cho các giáo lý viên năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 8, tại Marriott Tulsa Hotel Southern Hills. Địa chỉ: 1902 East 71st Street. Tulsa, OK 74136.  Sẽ có ăn sáng và trưa cho những người tham dự. / Bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. / Kết thúc: 5 giờ chiều Thánh lễ Tạ ơn và phép lành cho giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Xem bích chương dán ở cuối nhà thờ.  Xin các thày cô hy sinh thời giờ ghi danh tham dự đại hội.  Muốn biết chi tiết, xin liên lạc chị Hường, điện thoại: 918-808-9609. E-mail:  jtran@fdlic.com

Xin Chú Ý!
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....