Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 24 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên. Năm B. Số 704

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.


Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 50, 5-9.  Bài đọc 1 trích sách tiên tri Isaia cho chúng ta biết Đấng Thiên Sai sẵn sàng chịu đánh đòn sỉ vả mà không than trách, hay chống trả vì Thiên Chúa luôn nâng đỡ phù trợ.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Gc. 2, 14-18.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê xác định đức tin chân chính đích thực thể hiện bằng việc làm cụ thể, đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người. Đó là ý nghĩa đoạn thư này
Tin Mừng. Mc. 8, 27-35.  Sau khi thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết Người phải chịu chết và sống lại để cứu nhân loại.  Nhưng thánh Phêrô ngăn cản, vì ông nghĩ sai sứ mệnh thiên sai của Người.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp ca. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa,
                  trong miền đất của nhân sinh.       

Kinh Thánh Tuần Sau:   Kn. 2, 12-20; Gc. 3, 16-4, 3; Mc. 9, 30-37.

Suy Niệm.
Con đường cứu thế của Chúa là con đường thập giá. Chữ Kitô có nghĩa gắn liền với thập giá. Mang danh hiệu Kitô hữu cũng có nghĩa gắn liền với sự đau khổ và thập giá của Đức Kitô. Thập giá là tình yêu. Do đó, Chúa nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta.” ( Mc 8, 34 ) Lời mời gọi của Chúa có tính hoàn toàn tự do. Chúa không bắt buộc. Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nếu không, đạo công giáo chỉ là một thứ đạo đau khổ.  Chúa nói chúng ta vác thập giá có nghĩa là chúng ta đặt Người trên hết, trước hết ở trọng tâm cuộc sống, chân thành tin yêu, tôn thờ, phục vụ, bác ái và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, dù phải từ bỏ, hy sinh và chịu thiệt thòi. Chúng ta có thể khước từ thập giá, từ khước ân huệ cứu độ, hoặc chúng ta đóng kín cõi lòng, không biết mở ra cho người khác. Hoặc chúng ta đi theo sự cám dỗ của xã hội, sống ích kỷ, gian dối, tham lam, chạy theo của cải, vật chất.  Đó là cách khước từ thập giá mà con người trong xã hội ngày nay thường xuyên bị cám dỗ, lôi cuốn. Thánh Giacôbê trong bài đọc hai cũng viết rõ: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Việc làm ở đây có nghĩa là việc bác ái, lòng quảng đại, sự hy sinh phục vụ Chúa và tha nhân, cũng như can đảm sống chứng nhân cho Tin mừng và cho Chúa. Đức tin gắn liền với thập giá và lòng yêu mến. “Ai liều mạng sống vì Ta sẽ được sống.”

Reflection.
Isaiah 50:4-9. In this reading, the prophet Isaiah describes the servant of God who will lead Israel back to God. The servant will suffer, but God will uphold him. Jesus was the suffering servant in Isaiah, the Messiah who was destined to suffer and so enter into his glory. What is the personal cost of following Jesus Christ? What does it "cost me" to live God’s words, to participate in the liturgy each week or  to seek God in all things?
James 2:14-18. In the second reading, the difference between merely talking about faith and practicing it is stressed. What good are kindly wishes to those who need clothing and food for today? Faith without good works is dead. Let us be concerned for the people around us who are in need. Good intentions are not enough. The love of Christ urges us to act for justice and peace for all God's people. We are witnesses to Christ. How does what we do bring people to Christ?
Mark 8:27-35. In the Gospel, Jesus teaches his disciples what they have gradually come to discover: He is indeed the Messiah. But he is a Messiah who must suffer and die. Peter found this hard to accept. For Peter, the Messiah would not, could not, suffer. Judging by human standards, not God's, Peter failed to accept God's will for the Messiah. Jesus assured all his disciples that they, too, must suffer, deny themselves, take up the cross, and follow him. What "crosses" do you have to "take up" in your life right now? Will you ask Jesus to help you?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.          
Thứ Hai.          1Cr. 11, 17-26; Lc. 7, 1-10.          Lh. Giuse
Thứ Ba.           1Cr. 12, 12-31; Lc. 7, 11-17.        Ca-ta-ri-na
Thứ Tư.           1Cr. 12,31-13,13; Lc. 7, 31-35.   Lh. Phê-rô
Thứ Năm.        1Cr. 15, 1-11; Lc. 7, 36-50.         Lh. Giuse
Thứ Sáu.         Lễ kính Thánh Mát-thêu, Tông đồ   Xin tạ ơn
Thứ Bảy.    5:30     Lh. Giuse 
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Mi-ca-e và Ma-đa-lê-na/Gđ. Ng. Đình Chót
                               Lh. Mồ côi Và các đẳng./Gđ. Bà Jackie Hồng
                                                                   
Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể           Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn    Ng. Viết Phương                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/An Phạm            Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                         Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10.  Các Lớp giáo lý                      Đoàn Q. Dũng;Lê Thanh Xuân           Peter Nguyễn 
Dâng lễ:   Các lớp giáo lý                                             Thomas Thiện Ng.&Tâm Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Kim Loan   Ng. Trung Trực                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ng. Ánh/Trần Hồng Trang   Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                        Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Phạm V. Tiến/Trần Thảo Kim   Ng.Thanh Ban;Ng. Trung Hải              Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Trương Văn Minh                                      Benjamin Trần;Kenneth Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 9, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,613
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Trần Phúc Khánh  600
Nguyễn Tuyết Anh 200
Nguyễn Văn Hòa   100
Gia đình #32           50
Bùi Gẫm                  30
Tổng cộng:       $ 980

Chào Mừng.  
Giáo xứ chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn các hội viên và những người hy sinh nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Xin mua ủng hộ tinh thần.

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ.  
Xin chú ý! Vì quí thày cô phải tham gia buổi hướng dẫn về an toàn, cho nên không có các lớp giáo lý và Việt ngữ Chúa nhật tuần này.  Để tránh những điều đáng tiếc hay tai nạn có thể xảy ra, xin quí phụ huynh chú ý sự lưu thông trong bãi đậu xe, khi đưa cũng như khi đón các em về. Và vì lý do an toàn, xin đón các em về lúc 2 giờ trưa.  Không để các em đón chờ một mình.

Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em Và Thiếu Niên.
Xin chú ý! Sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, xin mời Hội đồng mục vụ, quí thầy cô, ban ẩm thực và các tình nguyện viên giúp trong chương trình GL-VN, tham gia buổi họp quan trọng về cách thức phản ứng trong trường hợp có những việc bất trắc xảy ra.  Sau đó ăn trưa và tham dự buổi học tập về những phương cách bảo vệ trẻ em và thiếu niên lành mạnh, "Protecting God's Children", doDonna Eurich, giám đốc văn phòng Child and Youth Protection của địa phận hướng dẫn.

Tết Trung Thu. 
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 23 tháng 9, lúc 7 giờ tối, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em học sinh, như: thi tài năng (talent show); thi quần áo truyền thống (khăn đống- áo dài); phát quà; ăn bánh; uống trà.  Xin mời mọi người tham dự.  

Cha Mẹ Học Sinh Học Trường Thánh Pi-us.  
Xin cha mẹ có con em đang theo học tại trường thánh Pi-us, mau mắn gặp linh mục quản nhiệm càng sớm càng tốt, để xác định có con em hiện nay đang học tại trường này và đóng tiền phụ cấp.   Chân thành cám ơn sự mau mắn của mọi người.

Kỷ Niệm Hôn Phối. 
Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 21 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều tại nhà thờ chính tòa.  Nếu muốn nhận thiệp mời, xin vui lòng cung cấp những chi tiết sau đây cho linh mục quản nhiệm: tên họ vợ và chồng, số năm kỷ niệm, ngày kết hôn và địa chỉ. Thời hạn chót: ngày 2 tháng 10.

Chân Thành Phân Ưu.
- Được tin ông Giuse Phan Minh Giang, thân phụ anh Phan Minh Quân và chị Phan Thị Kim Hồng, vừa qua đời tại Việt Nam.
- Và ông Phê-rô Nguyễn Hưng, thân phụ chị Nguyễn Thị Lành, qua đời vào tối Thứ Tư vừa qua tại Tulsa.
Giáo xứ chân thành phân ưu cùng tất cả mọi người thân bằng quyến thuộc trong 2 gia đình tang quyến.  Xin cho hai linh hồn Giuse Phê-rô được chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời. 
Chương trình cầu nguyện cho linh hồn Phê-rô: Thứ Năm và Thứ Sáu, ngày 20 và 21, lúc 8 giờ tối tại nhà quàn Southwood Colonial.  Địa chỉ: 3612 E 91 St.  Tulsa, OK 74137. Thánh lễ An táng lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 22, tại nhà thờ Holy Family.

Xin Chú Ý!  
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....