Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 27 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên. Năm B. Số 707

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. St. 2, 18-24. Bài đọc 1 trích sách Sáng thế nhắc nhở chúng ta Thiên Chúa dựng nên người nữ, cho kết hợp với người nam, trở thành vợ chồng.  Cả hai nên một xương một thịt, không thể tách lìa nhau.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Dt. 2, 9-11.  Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗI đã chịu chết chuộc tội chúng ta.  Người nêu gương cho hôn nhân gia đình thương yêu gắn bó với nhau đến chết.  Đó là nội dung đoạn thư Do thái hôm nay.
Tin Mừng. Mc. 10, 2-16.  Qua Tin mừng theo thánh Marcô hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết vợ chồng không thể ly dị nhau, vì cả hai là một xương một thịt Thiên Chúa đã kết hợp ngay từ đầu.  Nếu ly dị, họ ‘’phạm tội ngoại tình đối với nhau’’.

Đáp ca. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con,
                                               hết mọi ngày trong đời sống chúng con!  

Kinh thánh tuần tới:   Kn. 7, 7-11; Dt. 4, 12-13; Mc. 10, 17-27.  

Suy Niệm.
Lời Chúa hôm nay đề cập tới một vấn đề căn bản, cốt yếu nhất của xã hội loài người: hôn nhân gia đình. Từ khởi nguyên, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người có nam có nữ để họ sống với nhau trong mối giây ràng buộc, bất khả phân ly của hôn nhân. Đây là gia đình đầu tiên của con người. Để trả lời những người biệt phái “Người ta có được phép ly dị vợ không?” Chúa Giêsu đã đề cập đến giá trị, nền tảng của gia đình và đòi hỏi của hôn nhân. Chúa Giêsu luôn đề cao giá trị của đời sống hôn nhân, đời sống gia đình. Chúa Giêsu xác định lại tính thánh thiêng của bậc vợ chồng. Ngài có thái độ thật dứt khoát đối với đời sống hôn nhân: một vợ một chồng, bất khả phân ly. Chúa Giêsu lên án gắt gao mạnh mẽ tội ngoại tình và ly dị. Chúa Giêsu luôn đề cao giá trị của hôn nhân, vì thế câu nói của Chúa Giêsu: Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân lylà nền tảng vững chắc cho đời sống hôn nhân gia đình. Vợ chồng trở nên một thân thể trong sự tôn trọng, yêu thương và thủy chung, đặt hôn nhân vợ chồng nơi quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nâng bậc hôn nhân lên hàng Bí Tích và mặc lại cho hôn nhân vẻ đẹp ban đầu đã bị tội lỗi làm cho lu mờ, che khuất. Xin cho mọi người biết bảo vệ đời sống và giá trị  hôn nhân gia đình mà Chúa đã biến đổi thành Bí Tích.

Reflection.
Genesis 2, 18-24. In earlier verses which are not part of today's reading, the story describes how God made the first man from clay. God then fashioned all kinds of birds and animals. But none of them were suitable partners for the man. So God made the first woman from the man's own body. Together the man and the woman became one body. They were equal and suitable partners for one another. In marriage, husband and wife enter a union blessed by God. What does this story tell you about the relationship between man and woman? What message do you hear about marriage in this story?
Hebrews 2, 9-11. Jesus, the Son of God, is a perfect example of humility. He made himself lower than the angels by taking on our human nature. He then made himself subject to suffering and death in order to gain our salvation. Jesus tasted death for all of us so that we can share in his glory with God the Father. He is pleased to call us his brothers and sisters. In return, at every Eucharist, we thank him for lifting us up with him. What does today's reading tell us about the effects of Jesus' suffering and death?
Mark 10, 2-16. The Pharisees tried to test Jesus by asking him if he agreed with the law of Moses regarding divorce. Jesus draws their attention to the true meaning of marriage. He reminds the Pharisees of the teaching from Genesis about the man and the woman becoming one flesh. Jesus is focusing on God's loving plan for marriage partners. What are the most important qualities needed by both husband and wife? What are some of the obstacles to a good and lasting marriage? Why is it important for partners to share their faith?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần
Thứ Hai.        Gl. 1, 6-12; Lc. 10, 25-37       Thánh lễ 8 giờ sáng   2 Lh. Giuse
Thứ Ba.         Gl. 1, 13-24; Lc. 10, 38-42.    Đọc kinh và nghi thức chịu lễ  
Thứ Tư.         Gl. 2, 1-14; Lc. 11, 1-4.          Đọc kinh và nghi thức chịu lễ  
Thứ Năm.      Gl. 3, 1-5; Lc. 11, 5-13.          3 Lh. Giuse/Nhóm Cutters
Thứ Sáu.       Gl. 3, 7-14; Lc. 11, 15-26.      Xin tạ ơn/Gđ. Lương Phi
Thứ Bảy.     5:30.  Lh. Các thân nhân tổ tiên/Gđ. Lương Phi           
Chúa Nhật.  8&10.  -  Lh. Giuse Trần Ngọc Riễm/Gđ. Hồ Ngọc Hiệp       
                     Các Lh mồ côi /Gđ. Bà Jackie Hồng   -  3 Lh. Giuse/Nhóm Cutters  
                                      
Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể                  Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                      Ng. Viết Phương                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8.  Lê H. Bình/Phạm LanDung      Ng.Văn Cả/Ng.Văn Ái               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Gavin Nguyễn/ Tâm Phạm
10.  Hội Hiền Mẫu                       Lê Đình Phong;Ng. Viết Phương               Austin Vũ
Dâng lễ:   Hội Hiền Mẫu                                                            Steven Trần; Jon Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ               Ng. Trung Trực                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho          Ng.V. Cả/Trần Ngọc Ánh      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Thiện Nguyễn/ Tâm Phạm
10. Ng.Thanh Ban/Đoàn Th.Nguyệt  Đoàn Quốc Dũng;Phạm V.Tiến     Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Phạm Quang Nam                                                Dustin Phạm/Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 30 tháng 9, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,578
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Thành&Giang 1,000
Nguyễn Văn Ái                200
Nguyễn Đức Nội             100
Tổng cộng:                $1,300

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cung Nghinh Đức Maria Và Thánh Giuse.
Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Mọi người được kêu gọi sống Ba Mệnh Lệnh của Đức Maria khi Mẹ hiện ra với 3 trẻ ở Fatima: Lần hạt Mân côi; Tôn sùng Mẫu Tâm và Cải thiện đời sống, để xin ơn bình an cho gia đình, giáo xứ và thế giới.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật. Xin mọi người tham dự.

Chúa Nhật Bác Ái Công Giáo- Catholic Charity Sunday.
Hàng năm cơ quan Bác ái Công giáo của địa phận có xin tiền để hỗ trợ tài chánh cho các chương trình mục vụ giúp đỡ người nghèo địa phương như: cung cấp tài chánh, quần áo cho người thiếu thốn, giúp đỡ những người vô gia cư, những người nghèo, bệnh tật, những người mẹ có con sơ sanh bị bỏ rơi không nơi nương tựa và những di dân. Do đó sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Có một số bao thư dâng cúng có in sẵn địa chỉ ở cuối nhà thờ. Xin sử dụng và gởi thẳng về cơ quan Bác ái. 

Xin Chú Ý!
Vì các linh mục trong địa phận sẽ dự tuần tĩnh tâm, do đó Thánh lễ Thứ Hai tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều. / Thứ Ba và Thứ Tư: đọc kinh và nghi thức rước lễ.   
Để giữ sự trang nghiêm, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Công Tác Phụ Huynh.
Xin quí phụ huynh cha mẹ đã ghi danh trong ban trật tự, vệ sinh và ẩm thực trong chương trình giáo lý và Việt ngữ, hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Xin đọc tờ phân chia công tác tại bảng thông báo bên hội trường. Chân thành cám ơn sự cộng tác của các phụ huynh.

Chân Thành Phân Ưu.
Ông Giuse Trần Ngọc Riễm đã qua đời và đã được an táng vào sáng Thứ Bảy.  Giáo xứ chân thành phân ưu cùng bà Đỗ Tám My, các con, các cháu và mọi người thân thuộc trong tang quyến.  Xin cho linh hồn Giuse được chóng hưởng Thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Xin được nhắc lại về chương trình tập thánh ca trong tháng 10: Chúa nhật tuần này, ngày 7 và tuần sau, ngày 14. Ca viên sẽ ở lại tập hát sau giờ học từ 2 đến 3 giờ chiều.  Chúa nhật, ngày 21 tháng 10, ca đoàn Thiếu Nhi sẽ phụ trách hát lễ 10 giờ sáng.   Xin quý phụ huynh khuyến khích các em đã tham gia ca đoàn năm trước, trở lại tập hát theo lịch trình ghi trên.   

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, Chúa nhật, ngày 21 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều tại nhà thờ Christ The King.  Nếu muốn nhận thiệp mời, xin vui lòng cung cấp những chi tiết sau đây cho linh mục quản nhiệm: tên họ vợ và chồng, số năm kỷ niệm, ngày kết hôn và địa chỉ. Thời hạn chót ghi danh: Chúa nhật tuần này, ngày 7 tháng 10.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....