Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Lễ Các Thánh Nam Nữ_2018.

 
Hôm nay cùng với mọi người trong Giáo hội, chúng ta mừng kính Các Thánh Nam Nữ trên Nước Trời. Chúng ta dâng lời ca tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì những việc lạ lùng Chúa đã thể hiện trong cuộc sống của các ngài khi các ngài sống nơi trần gian này. Và hôm nay ban cho họ hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời. Các Thánh là những con người bình thường như chúng ta, nhưng Chúa đã biến đổi cuộc đời của họ, cho họ biết có cuộc sống đời sau, chỉ, dẫn dắt và ban ơn cho họ trên con đường nên thánh để được hạnh phúc vĩnh cửu.

Lời Chúa trong ngày kính Các Thánh hôm nay cho chúng ta biết Các Thánh là ai, đã sống như thế nào nơi trần gian, xác quyết cho chúng ta biết có hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, và nhắc nhở chúng ta về ơn gọi nên thánh bằng cách sống lời Chúa dạy.  Bài đọc một cho chúng ta biết các Thánh là những người đã tin và trung thành với Chúa trong những cơn gian nan khó khăn thử thách lớn lao. Các Ngài là những người đã sống lời Chúa dạy, từ bỏ lối sống ích kỷ bản thân, hy sinh sống cho tha nhân, quảng đại xây dựng Nước Chúa trần gian, chấp nhận mọi gian khổ, tù đày và ngay cả cái chết để làm chứng cho Chúa. Vì vậy, cuộc sống của họ đã được giặt sạch và tẩy trắng bằng máu Con Chiên, là Chúa Ki-tô.  Bài đọc 2 hôm nay nhắc nhở chúng ta về ơn gọi làm con Chúa, mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.  Là những Ki-tô hữu, chúng ta có sứ vụ dùng những ơn lành Chúa ban để làm vinh danh Chúa, và để được Chúa vinh danh trên Nước Trời.  Các Thánh đã dùng cuộc sống chứng nhân, máu đào và mạng sống để vinh danh Thiên Chúa trong cuộc sống nơi trần gian. 

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta Tám Mối Phúc Thật, hay tám con đường nên thánh, tám con đường dẫn đến hạnh phúc bình an đích thực không những đời này mà còn đời sau.  Trong cuộc hành hương Đất Thánh vừa qua, tôi có dịp lên thăm và dâng Thánh lễ đặt bia Phúc Thật bằng tiếng Việt Nam trên ngọn núi nơi Chúa giảng dạy Tám Mối Phúc Thật cho các môn đệ và dân chúng theo Chúa.  Đứng bên ngôi nhà thờ do dòng Phan-xi-cô đang đảm trách, chúng ta có thể nhìn thấy những thành phố gần biển hồ Ti-bê-ri-a hay còn gọi là Ga-li-lê-a.  Thánh giáo hoàng Gioan Phao-lô Đệ nhị đã dâng Thánh lễ tại ngôi nhà thờ này năm 2000.  Sau Thánh lễ, tôi đã ngồi trên sườn đồi và có thể hình dung cảnh tượng đã diễn ra năm xưa, cũng như cảm nghiệm những lời Chúa dạy về hạnh phúc Nước Trời trong bài giảng Phúc Thật Tám Mối.

Thật vậy, các môn đệ của Chúa và Các Thánh  sau này đã can đảm và cương quyết sống những mối phúc thật để luyện tập nhân đức, trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-su Ki-tô. Trong thời đại và xã hội này, chúng ta biết sống tinh thần nghèo khó, hiền lành,  khiêm nhường, hy sinh, bác ái và quảng đại cũng như chịu những sự đau khổ, hay có lòng nhân từ thương xót, cũng như ăn ở thuận hoà và ngay thẳng không dễ thực hiện.  Chúng ta thấy Vì Tin mừng và vì Chúa, Các Thánh đã bị thù hằn, ghen ghét và bách hại như Chúa Giê-su Ki-tô. Nhưng với lòng xác tín và yêu mến Chúa, cũng như nhờ vào ơn Chúa giúp, Các Thánh đã vượt qua những cản trở này, và nhất là vượt qua con người yếu đuối, giới hạn và tội lỗi của mình, để sống thánh ý Chúa, để sống cho Chúa và làm sáng danh Chúa. Vì thế nếu chúng ta tin, yêu mến Chúa và muốn nên thánh thì với Chúa, chúng ta sẽ thực hiện được.

Chúng ta biết Các Thánh trên trời, không phải là những con người hoàn toàn thánh thiện, không vướng mắc lỗi lầm, thiếu sót hay tật xấu nào khi sống ở dưới trần gian này.  Các Thánh là những người có cuộc sống bình thường như mọi người chúng ta, và có những vị thánh còn tội lỗi hơn chúng ta, nhưng sau khi đã thức tỉnh và biến đổi, các ngài, với lòng xác tín và yêu mến Chúa, đã sống những điều tầm thường một cách phi thường. Với ơn Chúa, Các ngài đã làm được những việc lạ lùng và đẹp lòng Chúa.

Chúng ta nhận biết tự sức mình, chúng ta không thể nên thánh được. Nhưng chúng ta trở nên thánh, trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-su Ki-tô, bằng cách để cho ánh sáng tình yêu, lòng thương xót và Lời Chúa chiếu vào cuộc sống của chúng ta, để chúng ta chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Ki-tô đến những người chung quanh, và can đảm làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay.  Trở nên giống Chúa Giêsu và trở nên thánh là ơn gọi của mọi người Kitô hữu chúng ta.  

Trong ngày lễ kính Các Thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta hãy thành thật nhìn vào đời sống xem, trong 8 mối phúc Chúa dạy: sống khó nghèo; hiền lành; chia sẻ sự đau buồn; sống công bằng chính trực; có lòng thương xót; trong sạch; ăn ở thuận hòa và công chính, chúng ta có và sống được mấy mối trong đời sống hôm nay? 

Nguyện xin các Thánh Nam Nữ giúp chúng ta luôn ý thức ơn gọi nên thánh, biết noi gương các ngài, cố gắng và can đảm sống lời Chúa dạy trong bất cứ hoàn cảnh nào và trong cuộc sống nào là: ông bà, cha mẹ, con cái, linh mục, tu sĩ nam nữ, để được bình an, hạnh phúc thật đời sau với các thánh trên nước trời.  Xin các thánh cầu bầu cho chúng ta.

Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....