Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Lễ Các Đẳng Linh Hồn_2018.

Ngày hôm qua chúng ta mừng Lễ Các Thánh, hôm nay là Lễ Các Linh Hồn.  Từ bao thế kỷ, Lễ Các Linh Hồn là một phần quan trọng trong truyền thống của Giáo hội, bởi vậy cho nên, trong tháng 11 này, Giáo hội nhớ đến linh hồn những người đã qua đời, trong đó còn có ông bà, cha mẹ, những người thân thuộc còn trong chốn luyện hình, đang chờ đợi được thanh luyện bằng ngọn lửa kính mến.  Qua những việc bác ái, và lời cầu nguyện nhất là Thánh lễ, những linh hồn này được thanh tuyền và được gia nhập Nước Trời cùng Các Thánh vinh hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời.

Tôi nghĩ rằng ít người muốn nghe, đề cập tới sự chết và điều gì sẽ đến sau đó vì hai lý do.  Thứ nhất, mọi người biết rõ và tin rằng sẽ không thể tránh khỏi sự chết, nhưng nhiều người nghĩ rằng nếu chúng ta tránh không nghĩ tới, đề cập đến thì sẽ không xảy ra, nếu xảy có xảy đến thì sẽ còn lâu lắm. Ở Hoa kỳ này có tập tục lập một bản di chúc khi còn sống, nhưng nhiều người Việt Nam không muốn làm vì khó đối diện, và vì như thế sẽ làm cho sự chết trở thành quá thực tế và chắc chắn. 

Lý do thứ hai, nhiều người không muốn đề cập đến luyện tội hay thanh luyện, vì họ nghĩ rằng linh hồn ông bà, cha mẹ và những người thân thuộc khi chết là những người hoàn toàn thánh thiện, đã lên thẳng và ở trên trời, không cần đến lời cầu nguyện. Nếu linh hồn của những người này ở chốn khác thì lời cầu nguyện của người còn sống không thể làm gì được, vô ích.  Chúng ta cảm tạ Chúa, vì lòng thương xót và muốn cứu rỗi, đã mạc khải cho Giáo hội luyện tội, thanh luyện trước khi hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.  Giáo hội dạy chúng ta mỗi Thánh lễ chỉ và cầu cho những người qua đời sẽ giúp họ trong cuộc hành trình đến Nước Trời nếu họ còn ở nơi thanh luyện.

Ai trong chúng ta đây tự cho mình là người hoàn toàn không có tội. Làm sao chúng ta có thể chắc chắc được khi hôn mê, khi chúng ta nhắm mắt lìa trần hoàn toàn sạch mọi tội, không thiếu xót điều gì, đã chu toàn hay hoàn toàn đền bù mọi sự công bằng và bác ái. Chúng ta nhiều khi tự cho mình là vị thẩm phán xét xử theo tiêu chuẩn của chúng ta.  Không! Chúa mới chính là Vị Thẩm Phán xét xử, và Ngài xét xử một cách công minh, chính trực, công bằng.  Chúa không xét xử chúng ta vào việc tham dự Thánh lễ, đọc kinh, lần hạt, mà vào bổn phận và chu toàn giới luật công bằng, yêu thương, bác ái. Là những người có đức tin, chúng ta xác tín vào lòng nhân từ, khoan dung và tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta tin vào Hội Thánh Thông Công, tin vào sự liên kết tinh thần chặt chẽ giữa người sống và chết, nhất là những người trong gia đình và trong Thân Thể Chúa Kitô.  Vì vậy, mỗi khi dâng Thánh lễ, cử hành  nhiệm tích tình yêu của Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta được kết hợp với những người đã qua đời trong giây phút nhiệm mầu này. Những linh hồn còn trong nơi luyện tội sẽ dần dần được thanh luyện bằng máu hy lễ tình yêu của Chúa Ki-tô trong Thánh lễ cử hành.

Trong ngày Lễ Các Linh Hồn hôm nay, chúng ta thứ nhất tưởng nhớ, cảm tạ Chúa đã có và công ơn của ông bà cha mẹ, và thứ hai cầu nguyện cho các linh hồn, linh hồn ông bà, tổ tiên, những người sinh thành, nuôi dưỡng và dạy ta khôn lớn, linh hồn những người đã sống trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, những ân nhân.  Chúng ta là con cái, cháu chắt, những người còn sống phải biết ơn họ và dùng những việc hy sinh, bác ái, hay thánh lễ cầu nguyện cho họ, cầu xin lòng thương xót của Chúa tha thứ tội lỗi, những yếu đuối trong thân phận con người của các ngài. Vì nhân vô thập toàn, ai mà không có lỗi trước mặt Thiên Chúa là Đấng vô cùng chí thánh, và đón nhận họ vào Nước Trời.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết tận dụng những ngày này như là mùa báo hiếu, tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, những người đã giúp đỡ chúng ta hay những người đã hiện diện trong đời sống chúng ta mà nay đã qua đời. Xin cho họ được nghỉ yên bên Chúa, để ngày sau chúng ta cùng họp đoàn với các ngài trên thiên quốc.
Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....