Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 31 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên. Năm B. Số 410

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1Đnl. 6, 2-6. Trong bài đọc 1 trích sách Đệ nhị luật tuần này, ông Môisen kêu gọi dân Chúa kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, để được sống lâu, hạnh phúc trong miền đất đầy sữa và mật.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1.
Bài Đọc 2.  Dt. 7, 23-28Trong đoạn thư gởi dân Do thái, thánh Phaolô xác quyết Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế muôn đời thánh thiện cao cả.  Người dâng mình một lần là đủ đền tội cho muôn dân.
Tin MừngMc. 12, 28-34.  Một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: ‘’Giới răn nào trọng nhất?’’  Chúa đáp: ‘’Giới răn trọng nhất chính là . . .yếu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi và yêu mến tha nhân như chính mình ngươi.’’ Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.

Đáp ca. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.  
    
Kinh thánh tuần tới: 1V. 17, 10-16; Dt. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44.

Suy Niệm.  
Đạo của Thiên Chúa là đạo tình yêu, vì chính Ngài là tình yêu. Ngài mời gọi tất cả nhân loại sống trong và sống tình yêu của Ngài. Ngài muốn chúng ta kính mến Ngài và bắt chước Ngài có lòng hy sinh bác ái, yêu thương anh chị em. Mến Chúa và yêu người tuy không đồng hạng nhưng phải đồng hành với nhau một cách khắng khít. Hai điều này “giống nhau” ở tầm quan trọng chứ không phải ở bản chất và đối tượng. Không thể đồng hóa mến Chúa và yêu tha nhân là một. Nhưng cũng không thể mến Chúa mà lại ghét anh chị em hay ngược lại. Chính ra phải nói rằng: nếu tôi mến Chúa thì nhất thiết tôi phải yêu anh chị em, nếu không tình yêu của tôi đối với Chúa đáng ngờ lắm. Mọi tình yêu phải phát xuất từ Chúa. Chúng ta có một tấm gương tuyệt hảo về lòng mến Chúa yêu người, đó là cái chết thập giá của Đức Ki-tô. Ngài chết vì mến Chúa Cha và vì yêu thương chúng ta. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu, và kêu gọi chúng ta hãy sống như Chúa Giêsu.

Reflection.
Deuteronomy 6:2-6. In this reading Moses urges his people to keep all of God's commandments. Then followers one of the most important statements in all of the Old Testament: "Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord alone!" It is a statement of belief in the one true God, to love and serve God.  Let us ask to truly hear and live its message!
Hebrews 7:23-28This reading continues the teaching on Jesus the eternal High Priest. Unlike the priests of the Old Testament, whose priesthood died with them, Jesus live forever to intercede for us. He offers to the Father the perfect sacrifice of himself. In every Eucharistic celebration, we share in Jesus' eternal sacrifice. Let us ask to take part in this celebration with deep faith, hope, and love for God and one another. Remember Jesus brings us before God in every moment. He is bringing us before God right now. What are your thoughts and feelings about being constantly brought into the presence of God by Jesus? Will this change your thoughts and actions in any way?
Mark 12: 28-34. In this reading, Jesus is asked to name "the first of all the commandments." In the first part of his reply, Jesus quotes the words from today's first reading: "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." Then Jesus adds another commandment from Leviticus 19:18: "You shall love your neighbor as yourself." Jesus made the two commandments one. We now call this the Great Commandment. Loving God and loving neighbor cannot be separated. We love God by loving our neighbor as we love ourselves. The proof and measure of how we love God is shown in how much we love others. What are some specific ways we can express our love for God by loving our brothers and sisters?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai   Xin bình an  --  Lh. An-rê&Phao-lô/Gđ. Vỹ&Nga
Thứ Ba     Lh. Ôbà,cha mẹ,ân thân nhân, thai nhi, mồ côi, thương xót/Gđ. Chị Hoa Ng.
Thứ Tư    Tạ ơn&Bình an/Gđ. Dennis&Luyến -  Các Lh. Mồ côi/Gđ. Vỹ&Nga
Thứ Năm  Lh. An-rê/Gđ. Khang&Dung – Xin tạ ơn,bình an, như ý/Gđ.Ng. Thị Hội
Thứ Sáu   Các Lh./Gđ. Thành&Nhu  -   Lh.Gia-cô-bê/Gđ.Khang&Dung
Thứ Bảy    5:30 chiều.    Lh.Tổ tiên NN&Mồ côi/Gđ. Vũ Thị Vinh
Chúa nhật  Các Lh./Gđ.Phạm B. Nghiêm – Lh.Tiền nhân&mồ côi/Gđ.Trần Chiểu
                     Các Lh./Bà Jackie - Lh. Phao-lô&Micae/Gđ. Phạm Q Nam –
                     Lh. Phê-rô&Maria - Lh. Giuse Trần Ng.Riễm/Ca đoàn 

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                       Ng. Đình Chót                              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn 
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương      Ng. Văn Cả/Trần Ng. Ánh            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                            Thiện Nguyễn/ Gavin Nguyễn  
10. Ng. Trung Hải/Ngô Thủy Tiên  Ng.Trường Giang/Lê Đình Phong              Austin Vũ 
Dâng lễ: Gđ. Ng. Thị Ngọc Nga                                                      Jon Đinh/Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn     Ng. Viết Phương                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Phạm LanDung    Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Gavin Nguyễn/Tâm Phạm
10. Đoàn Q. Dũng/Ng.Ánh Tuyết  Ng. Viết Phương/Lê Thanh Xuân          Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Trương Uy Nghi (Quỳnh&Diễm)                              Dustin Phạm/Alan Lưu
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 10, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,453
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Phạm Thị LanDung  1,000
Trần Thị Chua             500
Nguyễn Sinh (gđ.140) 300
Dennis&Luyến            200
Nguyễn Văn Hòa        100
Bùi Gẫm                       60
Tổng cộng:            $2,160       

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.
Kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng vào CN tuần này sau Thánh lễ 10 sáng.  Quý phụ huynh sẽ được thông báo về chương trình học của các em cùng một số điều cần thiết các em cần hội đủ cho việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào ngày 5/5/2019. 

Lớp Giáo Lý Khai Tâm (Xưng tội và rước lễ lần đầu). 
Xin cha mẹ của các em trong lớp khai tâm, vui lòng tham dự buổi họp cần thiết và quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật tuần này, để biết những chi tiết về sự học của các em, cũng như những giấy tờ cần thiết phải có, những công việc chuẩn bị và chi tiết về nghi thức Dâng Tiến trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 11  tháng 11.  Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ, công sức giúp đỡ các công việc tổ chức Hội chợ mùa Thu tuần vừa qua được kết quả tốt đẹp.  Đặc biệt ban ẩm thực, hội Hiền mẫu, các học sinh giúp trò chơi, những người thu dọn, và Hội Đồng Mục Vụ. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ca Đoàn Tập Hát Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh.
Ca Đoàn sẽ bắt đầu tập hát chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh vào CN tuần tới 14/11, từ 2pm. Thân ái kính mời tất cả các ca viên đang giúp hát lễ cho chiều thứ Bảy và ngày CN hàng tuần, cùng tất cả giáo dân thích hát thánh ca, đến tham gia tập hát, cùng nhau chuẩn bị hát mừng ngày kỷ niệm Chúa sinh ra đời.  

Cảm Tạ.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ trong suốt mùa hè vừa qua, cắt cỏ và làm sạch sẽ khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường. Nhờ những tấm lòng hy sinh và nhiệt thành, khu vực nhà Chúa luôn được gìn giữ khang trang và tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công bội hậu cho mọi người.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). 
Thứ Năm, Ngày 22 tháng 11 là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng. Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: thịt, rau, đậu, cà rốt, hay mì gói, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới. Xin kêu gọi tấm lóng quảng đại chia sẻ của mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Xin thông báo! Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều ngày 13 đến 16 tháng 12, và sẽ do linh mục Giuse Ngô Văn Chữ, SJ hướng dẫn. Xin mọi người sắp xếp thời giờ tham dự.

Xin Chú Ý! 
Để giữ sự trang nghiêm khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....