Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-Tô Vua. Năm B. Số 714

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Đn. 7, 13-14. Ngôn sứ Đanien loan báo Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha trao ban vương quyền và vinh quang.  Vương quyền Người vĩnh cửu và muôn dân phải tuân phục.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Kh. 1, 5-8.  Chúa Giêsu là Vua trên hết các Vua.  Người đã chịu chết và sống lại để chuộc tội chúng ta.  Người là khởi thủy và cùng đích của mọi loài mọi vật.  Đó là ý nghĩa đoạn sách Khải Huyền sau đây.
Tin Mừng. Ga. 18, 33-37.  Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu xưng mình là Vua, nhưng Người không phải là Vua theo kiểu thế gian, mà Vua chân lý.  Người làm Vua để làm chứng cho sự thật của Thiên Chúa.

Đáp caChúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai.

Kinh Thánh Tuần Tới: Gr. 33, 14-16; 1Tx. 3, 12-42; Lc. 21, 25-36.

Suy Niệm.
Chúa Giêsu Kitô, sau khi đã hoàn thành sứ vụ và về trời, được Chúa Cha trao quyền cai trị muôn loài trên trời dưới đất và sẽ kết thúc lịch sử loài người trong vinh quang. Trong suốt hành trình rao giảng, Chúa Giêsu chỉ đi rao giảng Tin mừng về Nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh tật nguyền cho người ta. Chưa bao giờ Chúa Giêsu nhận mình là vua, mặc dầu dân chúng hồ hởi tôn vinh Ngài. Nhưng về cuối đời, trong cuộc thương khó, Ngài đã công khai xác nhận vương quyền của Ngài trước mặt quan Philatô: “Tôi là vua.” Nhưng để tránh ngộ nhận, Ngài nói thêm: “Nhưng nước Tôi không thuộc thế gian này.” Nhờ Bí tích rửa tội, chúng ta đã được trở thành công dân Vương quốc Nước Trời “Vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.” Điều quan trọng là chúng ta phải sống theo giáo huấn của Tin mừng mà Vua Giêsu Kitô đã dạy bảo, như các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông tổ tiên của chúng ta. Các ngài đã anh dũng hy sinh mạng sống vì Tin Mừng và vì đức tin vào Vua Giê-su Ki-tô. Xin các ngài cầu bầu cho chúng ta biết noi gương anh dũng của các ngài trung thành với Chúa Ki-Tô Vua.

Reflection.
Daniel 7:13-14. The prophet Daniel sees "one like a son of man" coming from the heavens into the presence of God. This Messiah king receives from God the Father power and kingship over all nations. His rule is universal and it lasts forever. How is Jesus different from any worldly king or leader? What are some of the qualities you admire in Christ our King?
Revelation 1:5-8.  In this reading from the beginning of the Book of Revelation, the inspired author has a vision of the second coming of Jesus Christ. He comes in the clouds as the "ruler of the kings of earth." He is the "First and the Last, the Beginning and the End." He is the faithful witness to God's promises and the first to rise from the dead. Now he is honored as a crucified and risen King. What "signs of the times" are you most aware of?  How do you respond if the sign is negative? Give an example and suggest how you might change a negative sign of the times into something positive.
John 18:33b-37. What kind of king is Jesus? In this reading, Jesus provides us with his own answer. Pontius Pilate was the Roman official who held power in Palestine. He asks Jesus if he is the king of the Jews. Pilate really wants to know whether Jesus might be part of a Jewish revolt against Roman rule. Jesus assures Pilate that his kingdom is not of this world. He is a king who came into the world to "testify to the truth." All who recognize him as "the way and the truth and the life" will hear his voice. Why might you be surprised when you heard Jesus describe his kingdom? How might you respond when you heard why Jesus had come into the world? 

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Các Lh./Gđ. Long&Lưu – Xin như ý/Gđ. Chị Kim Ngọc
Thứ Ba.      Lh. Vincentê/Gđ. Long&Lưu – Lh.Antôn&Anna/Gđ.Trần H Cường 
Thứ Tư.      Lh.ÔBà NN/ Gđ.Long&Mai Ng. – Lh.Anrê&Mátta/ Gđ.Trần H Cường 
Thứ Năm.   Các Lh./Gđ. #241 – Lh. Batôlômêô/ Gđ.Trần H Cường 
Thứ Sáu.     Các Lh./Gđ.Tiến&Kim Anh – Lh.Micae&Maria/ Gđ.Trần H Cường 
ThứBảy.     Lh.ÔbàTT/Gđ.Long&Lưu–Lh.Phêrô-CácLh./Ánh&Minh.Lh.Maria/Tiến&KAnh
ChúaNhật. Lh.Phao-lô&Micae/Gđ.PhạmQNam- Lh.GiusePhùngK.Thức/Gđ.Trung&Hòa
                   Tạ ơn/Gđ.Lê H Bình&An- Lh.Đôminicô&Maria/Gđ.Ôbà Đinh T.Cao
                   Các Lh./Bà Jackie - Lh.Giuse Trần N Riễm/Gđ.Trần H Cường

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Hồng Ng.        Trần Ngọc Ánh                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/An Phạm                  Ng. Văn Ái/Ng. Văn Cả               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Tâm Phạm/ Gavin Nguyễn
10. PhạmVTiến/Trần Thu Hường   Ng.Thanh Ban;Ng.Trường Giang          Johnny Đặng
Dâng lễ:  Hội Đồng Mục Vụ                                                               Tâm&Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30.  Hội Hiền Mẫu                     Ng. Đình Chót                               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương    Ng. Đình Chót/Trần N Ánh            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                        Thiện Ng./Tâm Phạm
10. Lê Đình Phong/Uyên Đinh    Lê Thanh Xuân/Ng.Trung Hải                        Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Phạm Bá Nghiêm                                            Josh Ngô&Thomas Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 11, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,654             
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển 500
Lê Văn Thuận         200
David Trương         100
Asian Food Market 100
Tổng cộng:          $900

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Sẽ có cuộc cung nghinh các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật.  Xin mọi người tham dự để tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta. Xin các ngài cầu bầu cho chúng ta biết noi gương các ngài sống đức tin và  trung thành với Chúa Giê-su Kitô Vua.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Xin thông báo!  Các lớp sẽ không học tuần này.

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn vào Chúa nhật vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,825. Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ trong mọi công việc, cộng tác với hội trong chương trình xây dựng giáo xứ. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy tuần này.  Xin mời mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Ca Đoàn Tập Hát Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh.
Ca Đoàn sẽ không tập hát chiều Chúa nhật tuần này, nhưng sẽ tiếp tục tập hát chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh vào những chiều Chúa Nhật tới.  Thân ái kính mời tất cả các ca viên đang giúp hát lễ cho chiều thứ Bảy và ngày Chúa Nhật hàng tuần, cùng tất cả giáo dân thích hát thánh ca, đến tham gia tập hát, cùng nhau chuẩn bị hát mừng ngày kỷ niệm Chúa sinh ra đời. Xin liên lạc với anh Trần Thanh Hiền, điện thoại: 918-277-0176. 

Công Tác Phụ Huynh.
Xin quí phụ huynh cha mẹ đã ghi danh trong ban trật tự, vệ sinh và ẩm thực trong chương trình giáo lý và Việt ngữ, hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Tuần này, ban trật tự&vệ sinh: nhóm 2.  Ban ẩm thực: nhóm 2. Xin đọc tờ phân chia công tác tại bảng thông tin bên hội trường. Chân thành cám ơn sự hy sinh phục vụ của các phụ huynh.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Xin thông báo! Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều ngày 13 đến 16 tháng 12, và sẽ do linh mục Giuse Ngô Văn Chữ Dòng Tên hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. Sẽ có xin tiền lần thứ hai vào Chúa nhật tuần tới.  Xin mọi người quảng đại giúp đỡ, và nếu ai muốn giúp chi phí cho linh mục hướng dẫn, xin gặp linh mục chính xứ.

Xin Chú Ý! 
Để giữ sự trang nghiêm khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Cùng Nhau Trong Sự Thánh Thiện. (Together In Holiness)
Là một hội nghị trong một ngày hỗ trợ và làm phong phú cho hôn nhân vợ chồng, được tổ chức bởi Phong trào Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô Đệ nhị, hợp tác với văn phòng Gia đình của giáo phận Tulsa. Hội nghị được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2019, từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại nhà thờ thánh Bê-nê-đíc, Broken Arrow. Sẽ có giờ chầu Thánh Thể, giải tội và Thánh lễ. Đức giám mục địa phận sẽ tham dự và thuyết trình. Giá $59 cho vợ chồng, $35 cho một người. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào: togetherinholiness.org. Hay email cho bà Aubrie Miller: aubrie@forlifeandfamily.org

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....