Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Nghe giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2018

Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2018
Linh mục Giuse Ngô Văn Chữ, SJ. hướng dẫn

Tối Thứ Năm


Tối Thứ Sáu


 


Sáng Thứ Bảy 1

 

Sáng Thứ Bảy 2
 


Chiều Thứ BảyTối Thứ Bảy
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....