Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm C_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng. Năm C. Số 717

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Xp. 3, 14-18.  Qua bài đọc này, ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa mừng vui lên vì Thiên Chúa, Vị Cứu Tinh đến giải phóng mọi người khỏi mọi kẻ thù và mọi án phạt.  Người lấy tình thương mà đổi mới mọi người.
Bài Đọc 2.  Pl. 4, 4-7.  Thánh Phaolô bảo chúng ta hãy vui lên, hãy sống hiền lành, khiêm nhường, quảng đại và thành khẩn van xin, để Thiên Chúa đến đem bình an hạnh phúc cho mọi người.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 3, 10-18.  Trong Tin mừng của thánh Luca hôm nay, dân chúng khắp nơi tuôn đến chịu phép rửa sám hối. Họ hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?” Thánh Gioan Tẩy giả dạy họ phải sống công bình, bác ái và ngay thẳng để dọn tâm hồn đón rước Chúa đến cứu độ.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.      

Đáp ca. Hãy nhảy mừng và ca ngợi,
vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.  

Kinh thánh tuần tới: Mik. 5, 2-5; Dt. 10, 4-10; Lc. 1, 39-45.

Suy Niệm.
Chúa nhật thứ 3 mùa Vọng được gọi là Chúa nhật của niềm vui, vì lời mời gọi "hãy vui lên" được lặp đi lặp lại trong các bài đọc. Nguồn vui mừng chính là có sự hiện diện của Chúa. Ngôn sứ Isaia kêu gọi “Hãy vui lên". Nhưng tại sao vui? Thưa vì "Có Chúa trợ giúp.” Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu hãy mừng vui luôn mãi trong niềm vui của Chúa. Niềm vui xuất phát từ ý thức sự hiện diện của Chúa và tình yêu của Ngài đối với chúng ta trong cuộc sống để đổi mới sống tốt lành hơn. Khi "dọn đường" tâm hồn cho các người đến nghe, Gioan Tẩy giả đã nói "Hãy sám hối". Người ta hỏi lại "Vậy chúng tôi phải làm gì?"  Gioan đã chỉ cho họ những việc cụ thể phù hợp với tình trạng cuộc sống của họ: Người có thì hãy chia sớt cho kẻ không có. Người đang sống bằng những sự thu nhập bất công thì hãy sửa đổi, cố gắng sống công bình. Kẻ đang áp bức người khác thì chấm dứt những việc làm hà hiếp của mình. Chúng ta vui mừng vì Chúa đã đến gần. Chúng ta hôm nay phải làm gì để dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến: trong Bí tích Thánh Thể hay ngày mừng Giáng sinh của Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa, hay bất cứ lúc nào?  

Reflection.
Zephaniah 3:14-18a. We could really get into the spirit of this reading if we could sing it and accompany ourselves with musical instruments. Our song would celebrate a renewed relationship between God and God's people. The time of exile, or separation from God, is over. Now the people can once again feel good about themselves because they are living according to God's will. They sing our their joy, and God sings with them. Can you think of a time when you felt especially close to God?
Philippians 4:4-7. This Third Sunday of Advent is sometimes called "Gaudete" Sunday. This is Latin for "Rejoice!" It comes from the first word of Saint Paul's letter for this Sunday. Paul reminds the Philippians that they should not merely rejoice that the Lord is near, and then go about their everyday business. They must also pray, be grateful, place their trust in God, and be unselfish in their relationships with others. Then they will experience "the peace of God." What little thing can you do to rejoice and "give joy" unselfishly during these days before Christmas?
Luke 3:10-18. Imagine that you are there, listening to John the Baptist in today's gospel. You hear him advising the people who have already expressed their sorrow for their sins. They are about to be baptized as a sign of their repentance. But they realize that they must also change their lives and avoid sin in the future. The name John means "gift of God."  We can be like John the Baptist when we help others to find Jesus Christ in their lives. Think of people who are gifts in your life.  Pray today that your joy in knowing Christ will help lead others to Him.

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Ds.24, 2-17; Mt. 21, 23-27.   Lh. Maria Đặng Thị Kim/Gđ. Diệp&Tuyết  
Thứ Ba.       Xp.  3, 1-13; Mt. 21, 28-32.   Lh. Maria
Thứ Tư.       Is. 45, 6-26; Lc. 7, 19-23.     Lh. Ôbà cha mẹ/Gđ. Hoa Nguyễn
Thứ Năm.    Is. 54, 1-10; Lc. 7, 24-30.     Tạ ơn&Bình an/Gđ. Ng. V. Hướng&Khánh
Thứ Sáu.     Is. 56, 1-8; Ga. 5, 33-36.      Các Lh.NN,Phê rô&Maria&Inê/Gđ.Bà Gẫm
Thứ Bảy.     5:30.   Xin bằng an gia đình/Gđ. Long&Lưu
Chúa Nhật.  8&10.  Các Lh Giuse&Maria&Mát-ta&Giuse Bùi Doanh/Gđ. Bà Gẫm 
                                 Các Lh Thân nhân/Gđ. Bà Jackie 

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ
5:30. Ng. Đức Nội/Liên Phạm              Ng. Trung Trực                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ng. Ánh/Trần Thị Tho              Ng. V. Ái/Trần Ng. Ánh          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Tâm Phạm/ Gavin Nguyễn
10. Ng. Trường Giang/Annie Nguyễn  Lê Đình Phong/Ng.Viết Phương        Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Ng. Văn Ngự                                                      Alex Nguyễn;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Ng.Đình Chót/Trần Minh Nguyệt  Trần Ngọc Ánh/Ng.V. Ái      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/An Phạm          Ng.Đình Chót/Trần Ng. Ánh             Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Gavin Ng./Thiện Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/My Vũ Lê   Đoàn Q. Dũng/Phạm V. Tiến                       Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Ng. Minh Nhật                                                       Jon Đinh/Kevin Nguyễn
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 12, 2018
Quĩ Điều Hành. $4,082                          
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Trần Thị Hạnh                600
Ái Ly&Phong Nguyễn     300
Đỗ Kim Loan                  200
Nguyễn Xuân Hương     200
Nguyễn Trung Dũng       100
Nguyễn Văn Quý            100
Phạm Liên (Gđ. 115)      100
Nguyễn Đức Nội             100
Lan Doubt (Bartlesville)  100
Bùi Thị Gẫm                     50
Lê Đình Phong                 50
Tổng cộng:               $1,900

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cảm Tạ.
Giáo xứ chân thành cảm tạ linh mục Ngô Văn Chữ dòng Tên, đã hy sinh thời giờ đến giảng tĩnh tâm, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng Sinh.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Quĩ Tu Sĩ Hưu.
Cuối tuần này, trong các giáo xứ tại địa phận và trên toàn quốc sẽ có xin tiền lần thứ 2, để giúp cho quĩ tu sĩ nam nữ đã về hưu tại Hoa Kỳ.  Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  

Hộp Thư Qũy Điều Hành 2019.  
Hộp thư đóng góp cho quĩ điều hành đã có ở cuối nhà thờ. Xin xem danh sách tên họ lấy đúng hộp thư của gia đình. Khi đóng góp xin sử dụng phong bì để tiện cho ban tài chánh trong việc sổ sách. Chân thành cám ơn sự đóng góp của mọi người.

Vé Số Xuân 2019
Trong dịp mừng Tết Nguyên Đán sắp tới, giáo xứ kêu gọi mỗi gia đình hy sinh mua 2 vé số vui xuân, góp phần giúp quỹ xây dựng ngôi Thánh Đường mới.  Chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người.

Bí Tích Hòa Giải (Xưng Tội)
Sẽ có nghi thức thống hối và sau đó là giải tội vào lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật tuần này. Có nhiều linh mục giúp xưng tội, vì vậy xin vui lòng mau mắn đến đúng giờ.  

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội thu được số tiền $1,600. Chân thành cám ơn các hội viên, và những người đã hy sinh nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Tĩnh Tâm.
Tổng cộng xin tiền 2 tuần xin cho tuần tĩnh tâm là: $2,520.  Hai ân nhân ủng hộ: Nguyễn Thành&Hồng Vân 500; Ẩn danh 200.  Tổng cộng: $3,220

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Thứ Hai, Ngày 24, Vọng Giáng Sinh
9 giờ 15 tối.  Hát vọng Giáng sinh.   
9 giờ 30.  Hoạt cảnh Giáng Sinh.
10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Ng. Thanh Ban/Trần Thu Hường.        
Lời nguyện:  Mai Hoàng
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Đoàn Quốc Dũng; Ng. Trung Hải; Lê Đình Phong.
Giúp Lễ: Keluc &Johnny Đặng; Joseph Hải Nguyễn; Steven Trần; Thiện Hoàng; Alex Nguyễn; Dustin Phạm; Benjamin Trần.
Dâng Của Lễ: Gia đình Nguyễn Đức Nội

Thứ Ba, ngày 25, Ngày Giáng Sinh
11 giờ sáng. Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. (Lễ buộc)
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang/Ng. Ngọc Yến     
Lời nguyện: Lê Thanh Xuân
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Ng. Viết Phương; Ng. Trường Giang; Đoàn Thanh Nguyệt
Giúp Lễ: Peter Nguyễn; Aaron Nguyễn; Alan Lưu; Minh Phạm; Quân Sanh; Josh Ngô; Tâm Phạm; Minh Phạm.        
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....