Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất. Năm C_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất. Năm C. Số 719.

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Hc. 3, 3-7.  Đoạn trích sách Huấn ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ.  Ai sống hiếu thảo hiếu thì được Chúa thương tha thứ tội lỗi, được ban nhiều ơn lành hồn xác, và được nhận lời khi cầu nguyện.
Bài Đọc 2. Col. 3, 12-21.  Thánh Phaolô, trong thư gởi người Colôsê, dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân hậu, khiêm tốn, thuận hòa, thương yêu tha thứ cho nhau.  Nhất là sốt sắng thờ phượng Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Tin Mừng. Lc. 2, 41-52.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu, Đức Mẹ, và Thánh Giuse đi dự lễ ờ Đến Thờ, và sau lễ, Chúa Giêsu ở lại mà ông bà không biết.  Khi ông bà tìm gặp Người trong đền thờ, thì Người nói với cha mẹ rằng Ngài có bổn phận phải vâng lời Cha trên trời.         

Đáp ca: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa,
       bạn nào ăn ở theo đường lối Người.  

Kinh thánh tuần tới. Is. 60, 1-6; Ep. 3, 2-6; Mt. 2, 1-12

Suy Niệm.
Con Thiên Chúa đã sinh ra làm người và sống trong một gia đình. Gia đình của Ngài gồm có Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Ngài. Như tất cả các gia đình, Thánh Gia cũng đối diện và trải qua những gian lao và thử thách, nhưng vì sự thánh thiện và đức tin đã trở nên gương mẫu cho các gia đình Công giáo. Giuse đích thực là một người cha: Sáng ngời trong đức tin mạnh mẽ, nêu cao niềm phó thác cậy trông và tận tình chăm lo cho gia đình với tinh thần đầy trách nhiệm. Maria chính là người mẹ: Gương mẫu trong đời sống nội tâm, và cầu nguyện. Mẹ chính là người nội trợ đảm đang, chu toàn công việc gia đình, và chăm sóc dạy dỗ con trẻ Giêsu. Chúa Giêsu là người con thảo hiếu: "Hằng vâng phục cha mẹ" Giuse và Maria, lớn lên mỗi ngày trong sự khôn ngoan và nhân đức, nhất là luôn lo việc "bổn phận ở nhà Cha". Hôm nay dâng lễ mừng kính Thánh Gia, chúng ta hãy học nơi các Ngài những đức tính cần có trong cuộc sống gia đình, và chúng ta xin các Ngài ban ơn cho gia đình chúng ta, vợ chồng yêu thương và trung thành, con cái ngoan ngoãn vâng lởi.

Reflection.
Sirach 3:2-7, 12-14. Whether we are five, or fifteen, or thirty-five years old, the Lord expects us to show respect for our parents. A mother or father shares in God's work of teaching, guiding, and caring for us. We honor our mothers and fathers and guardians by obeying them in all reasonable ways, and by comforting and caring for them when they are in need. Those who honor their parents will be richly rewarded. What is a parent's job? What are the jobs of others in authority over you (teachers, civil authorities, and so on)? How can you help them in their work?
Colossians 3:12-21. How can families and Christian communities live together in peace? The letter to the Colossians today offers helpful advice. We should "put on" in compassion and kindness. We must be willing to forgive, no matter how many times a parent or brother or sister offends us, just as the Lord forgives us without limit. Over all other virtues we "put on love." In what ways do we need to "put on love"? How will you "be thankful"? How might your actions affect others around you?
Luke 2:41-52. Jesus at the age of twelve is on the verge of becoming a man in the Jewish society of his day. He and his parents have traveled to Jerusalem to celebrate the Passover. After the departure of Mary and Joseph, Jesus remains behind in the Temple. There he amazes the religious teachers with his wisdom and intelligence. When Jesus' parents discover him missing, they are upset. Jesus explains the importance of putting God first in our lives. When we do this, everything else in life will fall into place. What do we learn about Jesus in this story? How can you put God first in your life? Jesus understood his relationship with God. It enabled him to grow "in wisdom and age and grace." How do you think following Jesus' advice will help you in your family life?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Lễ Vọng Mẹ Thiên Chúa        Lh. Anna/Gđ. Hoa Nguyễn       
Thứ Ba.        Lễ Mẹ Thiên Chúa                  Xin tạ ơn&bằng an/Gđ. Thành&Nhũ
Thứ Tư.       1Ga. 2, 22-28; Ga. 1, 19-28.    Lh. Đa minh&Maria    
Thứ Năm.    1Ga. 2,29-3,6; Ga. 1, 29-34.    Lh. Maria 
Thứ Sáu.      1Ga. 3, 7-10; Ga. 1, 35-42.     Lh. Đa minh&Maria      
Thứ Bảy.     5:30.  Lh. Maria
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Maria/Gđ. Trung&Hòa    
                              Xin tạ ơn/Gđ. Bà Jackie 

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên Thánh Thể         Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu       Ng. Viết Phương                  Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ng. Ánh/Trần Hồng Trang        Ng. Đình Chót/Ng. V. Ái       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Tâm Phạm/ Gavin Nguyễn
10. Đoàn Quốc Dũng/Lê Thanh Xuân  Ng. Thanh Ban/Ng. Trung Hải             Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Lê Kim Nhân                                                        Steven Trần/Quân Sanh

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Hội Hiền Mẫu                       Ng. Trung Trực                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương     Ng. V. Ái/Trần Ng. Ánh                 Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Gavin Nguyễn /Thiện Nguyễn
10. Phạm V.Tiến/Ng.Hồng Ân     Đoàn Thanh Nguyệt/Ng. Tr. Giang         Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Lê Kim Nhân&Chí                                                      Jon Đinh/Phạm Tâm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23&25 tháng 12, 2018
Quĩ Điều Hành. $10,118     
Quĩ linh mục hưu dưỡng địa phận: $2,162
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Alan&Thanh  4,000
Ẩn danh                      1,000
Thân nhân Đỗ X Tuyển 500
Mai Văn Kha&Linh        500
Nguyễn Thị Lưu&Long  300
Vũ Đình Hiệu                100
Phạm Liên (Gđ. 611)    100
Mary Thân                    100
Tổng cộng:             $6,600

Quảng cáo ủng hộ lịch phụng vụ 2019.
Nhà hàng Ri-lê          1,000
Anh chị Trung&Hòa     500
Chợ Quê Hương          200
Phở Ca Dao                 100
Nhà hàng Việt Hương 100
Chợ Nam Hải                50 
Tổng cộng:            $1,950

Chúc Mừng Năm Mới 2019.  

Nhân dịp đón năm mới, xin kính chúc quí cha, quí sơ và quí ông bà anh chị em cùng quí quyến một năm mới Dương Lịch 2019 tràn đầy ơn sủng và tình yêu của Thiên Chúa, bình an, sức khoẻ tốt và như ý.  Gia đình hòa thuận, yêu thương và hạnh phúc. Công việc làm ăn may mắn và thành công. 

Lm. Chánh xứ.


Lễ Mẹ Thiên Chúa
Thứ Ba tuần này là ngày đầu năm mới Dương lịch và cũng là lễ Mẹ Thiên Chúa, lễ buộc.  Thánh lễ vọng Thứ Hai lúc 6 giờ 30 chiều.  Có 2 Thánh lễ ngày Thứ Ba lúc 8 và 10 giờ sáng. 

Thứ Ba, ngày 1 tháng 1 năm 2019.   
Tết Dương Lịch. Lễ Mẹ Thiên Chúa.

Thánh lễ 8 giờ sáng
Đọc Lời Chúa: Ng. Đức Nội/Sơ Bích Hồng.
Thừa Tác Viên:TrầnNg.Ánh; Ng. Đ. Chót                                 
Giúp Lễ: Joseph Hải Nguyễn; Thiện Nguyễn; Tâm Phạm; Gavin Nguyễn; Danny Ng.
Dâng Của Lễ: Gia đình  Nguyễn Minh Nhật&Anh

Thánh lễ 10 giờ sáng.
Đọc Lời Chúa:  Hội Hiền Mẫu  
Lời nguyện:   Hội Hiền Mẫu
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Thanh Ban; Nguyễn Trung Hải; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Austin Vũ; Dustin Phạm; Alex Nguyễn; Josh Ngô; Benjamin Trần; StevenTrần
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu.  

Cám ơn.
Chân thành cảm tạ tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ mọi công việc tổ chức đại lễ Giáng sinh vừa qua. Quí anh chị tập luyện và các em trình diễn hoạt cảnh; ca đoàn, nhóm nhạc cụ và anh Hiền phụ trách âm thanh; quí anh trong ban trật tự điều hành lưu thông; quí vị trong hội đồng mục vụ đã sửa soạn, treo điện; trang hoàng hội trường; quí anh trong nhóm làm hang đá; các em giúp lễ và tất cả mọi người, nhóm Linh thao dọn nhà thờ.  Xin Thánh Gia ban muôn ơn lành cho mọi người. 

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 4 tháng 1 tới đây.  Xin mời các gia trưởng tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và ban ơn lành cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 5 tháng 1, tuần này. Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Lịch Phụng Vụ.
Nếu gia đình nào chưa lấy lịch phụng vụ treo tường, xin tự do lấy 1 cuốn.  Chân thành cám ơn những người thiết kế và những ân nhân bảo trợ in lịch.

Hộp Thư Qũy Điều Hành 2019.  
Còn một số hộp thư quĩ điều hành ở cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy. Khi đóng góp xin sử dụng phong bì để tiện cho ban tài chánh trong việc sổ sách. Chân thành cám ơn sự đóng góp của mọi người.

Vé Số Xuân 2019
Trong dịp mừng Tết Nguyên Đán sắp tới, giáo xứ kêu gọi mỗi gia đình hy sinh mua 2 vé số xuân đã gởi đến từng gia đình, giúp quỹ xây dựng ngôi Thánh Đường mới.  Chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....