Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm C_2019

Bài Tin mừng hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên hóa nước thành rượu theo lời thỉnh nguyện của Đức Maria trong một bữa tiệc tân hôn. Thế nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải chú ý tới câu cuối cùng của bài Tin mừng: “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.” Đây là lần thứ ba vinh quang của Chúa Giêsu được tỏ hiện ra, và là một phần về mầu nhiệm hiển linh, về sự mạc khải, tỏ hiện thiên tính của Chúa Giêsu và vinh quang của Người cho muôn dân.

Thế nhưng lần tỏ hiện này có một sự khác biệt lớn so sánh với 2 lần tỏ hiện vinh quang của Chúa trong những bài Tin mừng mấy tuần trước đây. Trong những bài Tin mừng trước đây, sự kiện tỏ hiện vinh quang của Chúa Giêsu đã được thể hiện bởi những người khác. Tại Belem bởi ba nhà đạo sĩ và tại sông Gio-đan bởi hình chim bồ câu và bởi tiếng từ trời phán ra.  Nhưng lần này qua phép lạ hóa nước thành rượu, chính Chúa Giêsu đã tự tỏ ra và đây cũng chính là điểm khởi đầu cho sự hiện diện trong bản tính con người của Chúa mà Tin mừng thánh Gioan đã ghi lại: “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta.”  Câu cuối của bài Tin mừng cho chúng ta biết các môn đệ của Chúa đã tin vào Người, và đó cũng là chủ điểm của sách Tin mừng thánh Gioan.  Câu cuối của sách Tin mừng Gioan được tóm tắt như sau: Chúa Giê-su đã làm nhiều phép lạ dưới sự chứng kiến của các môn đệ nhưng không được ghi chép lại trong sách này.  Nhưng những phép lạ này được ghi lại để những ai tin vào Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa, sẽ được chia sẻ sự sống đời đời với Người.  

Ngày nay, chúng ta tin Chúa Giêsu vẫn còn tỏ hiện vinh quang của Người cho chúng ta trong nhiều hoàn cảnh cuộc sống. Có những lúc tỏ tường mà chúng ta cảm nhận một cách rõ rệt, nhưng có những lúc âm thầm và nhẹ nhàng trong những hoạt động thường xuyên hằng ngày.

Bài đọc một và bài Tin mừng hôm nay đề cập tới hôn nhân gia đình nơi Chúa tỏ hiện tình yêu và sự trung thành của Người với nhân loại. Trong bài đọc một, ngôn sứ I-sa-i-a đã dùng hình ảnh giao ước hôn nhân để nói đến sự liên hệ mật thiết trong tình yêu và sự trung thành của Thiên Chúa với dân Chúa.

Thiên Chúa hiện diện một cách rất thường tình trong cuộc sống con người, nhất là trong hôn nhân vợ chồng gia đình.  Nhìn chung, tôi phải thành thật nhận thấy có rất nhiều gia đình hôn nhân vợ chồng trong giáo xứ rất gương mẫu.  Có những người chồng cố gắng hy sinh làm việc và lo lắng cho gia đình hay săn sóc tận tình cho người vợ đau yếu.  Cũng có nhiều người vợ đảm đang, vất vả và hy sinh để cùng với chồng xây dựng yêu thương, hạnh phúc và hòa thuận cho gia đình, hay săn sóc chồng khi bệnh hoạn.  Cả hai vợ chồng cùng hy sinh, chia sẻ và cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách để trung thành với nhau, dạy dỗ và hướng dẫn con cái lớn lên, rồi trưởng thành có đời sống tốt lành và trung thành với đức tin cha ông để lại.  Họ trung thành yêu thương,  sống hòa thuận và hạnh phúc, và giúp nhau sống đức tin, cùng thờ phượng Chúa, có cuộc sống hy sinh phục vụ, có lòng bác ái và quảng đại. Thật là một điều vui mừng và là một ơn lành lớn lao của Chúa, và chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa.

Thế nhưng, chúng ta cũng nhận thấy hôn nhân gia đình vợ chồng trong xã hội Hoa kỳ này, nhất là được trưng bày trên màn ảnh TV, mạng xã hội internet hay của các ngôi sao màn bạc và thể thao nổi tiếng thì trái ngược lại.  Quan niệm và giá trị hôn nhân vợ chồng gia đình chú trọng vào hai chữ “thỏa mãn.”  Bao lâu vợ chồng còn thấy thích nhau, còn làm thoả mãn cho nhau, và còn được lợi ích thì còn sống chung.  Ngược lại, khi không còn ưa nhau, hay không còn được thỏa mãn, hay không còn ích lợi thì đưa nhau ra tòa ly dị.  Hôn nhân vợ chồng gia đình ngày nay chỉ đặt trên nền tảng thỏa mãn và lợi ích cá nhân.  Quan niệm hôn nhân vợ chồng gia đình hiện nay chỉ là một tờ hợp đồng giữa 2 người, và mang tính cách ràng buộc luật pháp của xã hội, không đặt trên nền tảng hay những yếu tố hay những giá trị cao quí là hy sinh và trung thành, hay trên những tương quan tinh thần, luân lý, giá trị tôn giáo và đức tin.  Hôn nhân vợ chồng không còn là một giao ước tỏ hiện tình yêu trung thành của Thiên Chúa.

Một sự đáng buồn là một hiện tượng đang xảy ra trong xã hội hôm nay là có những người sống thử trước khi sống thật. Họ sống chung với nhau trước xem có được hạnh phúc và hòa thuận không.  Những nhu cầu của họ có được thỏa mãn không.  Hầu hết những gia đình này đưa đến sự kiện chia tay, vì sao?  Vì khi sống chung họ chú ý và quan tâm đến sự kiện “nhận” hơn là “cho.”  Đây là thái độ ngược lại với giá trị hôn nhân Công giáo là vị tha, sống cho người khác.  Bản chất của Bí tích Hôn nhân Công giáo là hình thành một cuộc sống cho đi, và đó là một cuộc sống của tình yêu đích thực.

Có một người hỏi tôi: “Thưa cha! Làm sao biết cô hay anh đó hợp với mình?”  Thưa: không ai biết được tương lai sẽ như thế nào.  Con người chúng ta giới hạn và hay thay đổi.  Vì thế người khôn ngoan thì biết dùng thời gian quen biết để tìm hiểu lẫn nhau, và qua đức tin, cầu nguyện để kiến tạo một tình yêu thương vị tha. Chúng ta nhận biết vì con người có giới hạn và những tật xấu, nên cần một hướng đi tốt đẹp, một lý tưởng hôn nhân Công giáo để hướng dẫn cuộc sống vợ chồng gia đình, kiến tạo và gìn giữ gia đình hạnh phúc và hòa thuận. 

Chúng ta phải thành thật nhìn nhận rằng, cuộc sống hôn nhân vợ chồng gia đình hôm nay đang phải đương đầu với những khó khăn và thử thách vì tự do cá nhân, cám dỗ vật chất, quan niệm xã hội và những cạm bẫy của ma quỉ cám dỗ đưa đến.  Bởi vậy cho nên muốn có hạnh phúc, yêu thương và hòa thuận cần có sự hiện diện của Mẹ Maria và Chúa Giêsu trong gia đình.  Phép lạ Chúa Giêsu thực hiện tại tiệc cưới trong bài Tin mừng hôm nay nói lên sự quan tâm của Người muốn tỏ hiện vinh quang của Người trong mọi gia đình, và muốn đem yêu thương, hạnh phúc và hoà thuận đến cho mọi hôn nhân vợ chồng gia đình. Chúng ta cầu xin cho các gia đình vợ chồng biết nghe lời Đức Maria chỉ dẫn tin và sống Lời Chúa dạy. 
Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....