Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên. Năm C. Số 734

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 6, 1-8.  Ngôn sứ I-sa-i-a thấy Thiên Chúa hiện ra với tất cả triều thần thiên quốc đầy vinh quang, và ngỏ ý muốn chọn một sứ giả phục vụ Người.  Ông liền tình nguyện phục vụ Chúa.  Đó là nội dung bài đọc sau đây.
Bài Đọc 2. 1Cor. 15, 1-11.  Thánh Phaolô tự nhận là Tông đồ hèn mọn nhất vì trước đây đã bắt bớ Chúa.  Nhưng Chúa thương kêu gọi ông trở lại và sai ông đi rao giảng Chúa Giêsu chịu chết và sống lại chuộc tội mọi người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 5, 1-11.  Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc dân chúng kéo đến nghe Chúa Giêsu giảng đông đảo.  Và Chúa làm phép lạ cho ông Simon đánh lưới được nhiều cá, để sai ông đi lưới người.  Và ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa.

Đáp ca. Lạy Chúa, trước mặt các Thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.

Kinh Thánh Tuần TớiĐnl. 26, 4-10; Rm. 10, 8-13; Lc. 4, 1-13. 

Suy Niệm.
Hôm nay Phụng vụ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên là Simon Phêrô, Giacôbê và Gioan. Điểm đáng chú ý trong chuyện này là các ông đã mau mắn bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa. Tất cả những người được gọi trong các bài đọc hôm nay đều cảm thấy bất xứng: Isaia thốt lên "Khốn thân tôi, tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế"; Phaolô tự nhận "Tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ, tôi không đáng được gọi là tông đồ, vì đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa"; Phêrô thì sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu "Lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi." Nhưng tất cả đều được Thiên Chúa tín nhiệm: Isaia được trao sứ mạng ngôn sứ; Phêrô được chọn làm Tông đồ; Phaolô được sai đi làm Tông đồ cho lương dân. Dù biết mình bất xứng mà Thiên Chúa vẫn kêu gọi và tín nhiệm, nên các ngài đã nhiệt thành chu toàn sứ mạng được trao phó: Isaia mạnh dạn thưa lại với Chúa "Dạ con đây, xin sai con đi"; Phêrô "đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngài"; Phaolô dám khoe "Tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là Thiên Chúa ở cùng tôi". Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Ngài và hãy mau mắn đi theo Ngài.

Reflection.
Isaiah 6:1-2a, 3-8.   As Isaiah describes how God called him to be a prophet, he remembers the scene as though it had just happened. Isaiah is overcome with the reality of his own sinfulness and God's holiness. He protests that he cannot be a prophet because of his "unclean lips." But an angel purifies his lips with a glowing coal from the altar. This is a sign that Isaiah is now completely worthy to speak for God. Cleansed of his sin, Isaiah answers the Lord's call by saying, "Here I am, send me!"  God's providence sends us little and big challenges. How do you meet them? Do you say, "Oh, God, do I have to?" or do you say, "Here I am, God. Send me!"
1 Corinthians 15:1-11 or 15:3-8. Paul wants to be sure that the Christians of Corinth believe in the resurrection of Jesus. If they fail to grasp that central truth, their faith will be without meaning. So Paul lines up all the important "experts," or witnesses, from Peter (Cephas) on down to himself. Paul is probably the most convincing witness of all, because Christ himself converted Paul from being a persecutor of Christians to a zealous apostle.  Where is the living Jesus today? How can we be witnesses to his resurrection?
Luke 5:1-11. We can be sure that Peter remembered the scene in today's gospel story as clearly as Isaiah recalled his own vision of God. Even though Simon is convinced that there are no fish available, he tells Jesus, "At your command, I will lower the nets." His trust is rewarded not only by a huge catch of fish, but by Jesus' call to become a disciple. Peter, James, and John, overwhelmed by the presence of Jesus, drop everything and follow Him. You are a disciple. How can you "leave everything" to follow Jesus in prayer and service this week?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      St. 1. 1-19; Mc. 6, 53-56.      Lh. An-tôn/Gđ. Chị Lan
Thứ Ba.       St. 1, 20, 2-4; Mc. 7, 1-13.    Xin bằng&như ý/Gđ. Ng. Th. Hợi 
Thứ Tư.       St. 2, 4-17; Mc. 7, 14-23.      Lh. Đa Minh&Anna
Thứ Năm.    St. 2, 18-25; Mc. 7, 24-30.    Lh. Đa Minh 
Thứ Sáu.     St. 3, 1-8; Mc. 7, 31-37.        Xin tạ ơn 
Thứ Bảy.     5:30.   Lh. Micae&Maria
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Giuse&Maria&Anna/Gđ. Ng. Thị Hợi
                               Các Lh. Thân nhân&mồ côi/Gđ. Bùi Gẫm – Xin tạ ơn/Gđ. Bà Jackie

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể                   Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Lâm           Ng. Đình Chót                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Alex Ng./Danny Nguyễn
8.  Không có Thánh lễ 8 giờ sáng
10.   Hội Đồng Mục Vụ                    Ng.Trường Giang;Ng. V. Ban     Keluc Đặng;Alex Ng.
Dâng lễ: Cộng đoàn                        Joseph Hải Ng.; Steven Trần;Minh Phạm;Tâm Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Ng. Đức Nội/Liên Phạm        Ng. Viết Phương                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Đỗ Thu Hương  Ng. V. Ái/Ng. Văn Cả                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Tâm Phạm/Gavin Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Uyên Đinh      Đoàn Th. Nguyệt/Lê Đ. Phong                  Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Phạm Tuấn Paul&Têrêsa                               Benjamin Trần/Kenneth Trần
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 2, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,625                           
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Nguyễn Đình Thành&Giang 1,000
David Trương                         100
Tri Nguyễn                              100
Tổng cộng:                       $1,200

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự dâng Thánh lễ hôm nay. Đặc biệt quí linh mục, quí sơ, quí khách và thân nhân của những gia đình trong giáo xứ hiện diện trong Thánh lễ Tân niên, mừng Xuân Mới. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lời Chúc Xuân

Hòa cùng niềm vui và trong tâm tình đón mừng Tết Kỷ Hợi, xin kính chúc quí cha, quí sơ, quí ông bà anh chị em và thân quyến lời chúc của Đức Giêsu Kitô: “Bình an cho anh chị em” (Ga 20:19). Quả thật, bình an là điều tối cần thiết cho mọi người. Bình an của Chúa càng cần thiết vì là bình an trong tâm hồn mà chỉ mình Chúa mới có thể tặng ban. Xin cho mọi người trong năm mới được nhiều ơn lành, sức khỏe và luôn sống trong an vui, yêu thương và hy vọng.                                       
 Linh mục Chánh xứ

Chương Trình Mừng Tết Nguyên Đán.
Chương trình mừng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm nay được tổ chức vào sáng Chúa nhật như sau: 10 giờ sáng: Nghi thức Cảm Tạ, Tôn vinh và dâng hương.  Sau đó là Thánh lễ Tân Niên. Sau Thánh lễ sẽ  xin lộc thánh, lì xì, đốt pháo, tiệc mừng, sổ xố và văn nghệ.  Xin kính mời mời mọi người tham dự. 

Cảm Tạ.
Một lần nữa, xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ chương trình nấu bánh vừa qua. Những người giúp những công việc như lau lá, ngâm đậu và gạo, nấu xay đậu, cắt thịt, làm nhân, gói bánh, bơm ga, nấu và vớt bánh, các em học sinh lau bánh, dán nhãn hiệu, những người phụ trách bán bánh, những ân nhân dâng cúng vật liệu, nấu những bữa ăn, và tất cả mọi người đã giúp đỡ trong nhiều công việc. Sự hy sinh  giúp đỡ của quí ông bà anh chị em là một đóng góp tốt đẹp trong công việc xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa.  Sẽ thông báo số tiền thu và chi trong những tờ Tin mừng tới. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Chương Trình Làm Lá.
Chương trình làm lá để giúp cho kế hoạch xây dựng thánh đường năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3, lúc 8 giờ sáng. Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ.  Chân thành cám ơn mọi người và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành và sức khỏe.

Giấy Báo Dâng Cúng và Bao Thư Xây Dựng Nhà Thờ.
Ban tài chánh đã gởi giấy xác nhận đóng góp tài chánh năm 2018 đến cho tất cả gia đình trong giáo xứ tuần vừa qua.  Nếu gia đình nào không nhận được, hay có gì sai xót xin vui lòng báo cho linh mục quản nhiệm biết để điều chỉnh.  Kèm theo giấy xác nhận, ban tài chánh cũng đã gởi bao thư dâng cúng cho kế hoạch xây nhà thờ mới. Khi dâng cúng, xin sử dụng những bao thư này để tiện việc sổ sách. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
   
Xin thông báo!  

Tuần tĩnh tâm Mùa Chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Sáu, ngày 12, đến Chúa nhật, ngày 14 tháng 4, và sẽ do linh mục Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hướng dẫn. Ngài hiện là linh mục phụ trách hướng dẫn và giảng dạy về tâm linh tại Đại học chủng viện thánh Patrick, California.   Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.              

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....