Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Chay. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay. Năm C. Số 739

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. St. 15, 5-18. Bài đọc 1 trích sách Sáng thế hôm nay thuật lại sự việc Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Ábraham, hứa ban cho ông đất đai mầu mỡ và dòng dõi đông đúc, khiến cho ông phấn khởi, đặt niền tin vào Thiên Chúa.
Bài Đọc 2. Pl. 3, 17-4, 1. Trong thư gởi người Phi-líp-phê, thánh Phaolô khiển trách những người xấu xa sống theo xác thịt.  Và Ngài kêu mời chúng ta đi theo con đường thập giá là đường dẫn đến vinh quang Quê Trời. 
Tin Mừng. Lc. 9, 28-36.  Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và biến hình sáng láng, để dạy chúng ta biết rằng Chúa sẽ đi qua con đường tử nạn trên thập giá để tiến đến Phục sinh.  Và như thế, chúng ta có chết cho tội lỗi thì mới được sống lại hưởng phúc vinh hiển.    

Đáp caChúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. 

Kinh thánh tuần tới.  Xh. 3, 1-15; 1Cor. 10, 1-12; Lc. 13, 1-9.

Suy Niệm.  
Sự kiện biến hình của Chúa Giê-su Ki-tô trong bài Tin mừng cho chúng ta thấy được ý nghĩa đích thực của chúng ta là phải qua đau khổ và sự chết thì mới được thông phần vinh quang của Thiên Chúa.  Vì vậy, sống sự biến hình là một đòi hỏi hằng ngày của người Kitô hữu. Nói cách khác, từng ngày sống, người Kitô hữu chúng ta không ngừng đổi mới để được trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Kitô hơn. Đây cũng là ý tưởng câu thánh Phaolô, ngài nói: Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của chúng ta cho nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh quang của Ngài. Đồng thời thánh Phao-lô cũng rất đau buồn khi nhận thấy có những Ki-tô hữu sống thù nghịch với thập giá. Hãy góp phần vào sự biến hình của chính thân xác của mình bằng cách khử trừ tội lỗi, uốn nắn sửa đổi lại những thói hư tật xấu, thay đổi cuộc sống lầm lạc để trong ngày sau hết chúng ta sẽ được mặc lấy ánh vinh quang phục sinh của Chúa Ki-tô.

Reflection.
Genesis 15:5-12, 17-18. Many of us have had the difficult experience of having to pack up and move on, leaving our homes and friends behind. We can imagine how Abram, later known as Abraham, might have felt when God called him to journey to a new and unfamiliar land. Despite his doubts and questions, Abram "put his faith in the Lord." He gave up everything, including his pagan gods, and accepted God's promise of countless descendants. Faith and trust go together. We believe that our God is a God of love. We can trust God with our lives. Faith means complete trust in God. What does this mean to you? How will you trust God today? 
Philippians 3:17--4:1 or 3:20--4:1. Today's second reading reminds us that as Christians sharing in God's life we are already citizens of heaven. Neither our earthly homes nor our physical bodies are lasting. But one day our bodies will be transformed and become like the glorified body of the risen Jesus. This is the great and final hope of every Christian. What are your responsibilities and privileges as a citizen of this country? What are your responsibilities and privileges as a citizen of heaven? What does being a citizen of heaven mean to you?
Luke 9:28b-36. Wouldn't it be wonderful to see your relative transformed, or turned into his or her glorified self, right before your eyes? That's the kind of experience Peter, James, and John have in today's gospel. While they are up on a mountain with Jesus, they have a splendid vision of him in his glorified body. How will you honor Jesus as the Chosen One of God during Lent? Three traditional ways are: daily prayer, fasting, and sharing with the poor (almsgiving). How can you include these three Lenten practices into your daily life?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Đn. 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.        Lh. Giuse&Maria
Thứ Ba.       Lễ Kính Thánh Giuse              Lh. Giuse
Thứ Tư.       Gr. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28.   Lh. Đa Minh&Maria
Thứ Năm.    Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.     Xin tạ ơn
Thứ Sáu      St. 37, 3-13; Mt. 21, 33-46.     Lh. Giuse
Thứ Bảy.     5:30.    Lh. Gioan Bao.
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Phanxicô Saviê/Gđ. Mark Nguyễn
                                Xin tạ ơn Chúa&Mẹ Maria/Gđ. Bà Jackie 
                          
Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn      Ng. Viết Phương                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Hồng Trang  Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Tâm Phạm/Gavin Nguyễn
10. Ng.Thanh Ban/Annie Nguyễn    Phạm V.Tiến/Lê Thanh Xuân                Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Đoàn Hùng Phi                                                Minh Phạm/Addison Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K Loan    Ng. Trung Trực                             Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương        Ng. Đình Chót/Ng. Văn Ái           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng. Trường Giang/My Vũ Lê  Ng. Thanh Ban/Ng.Trung Hải                       Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Nguyễn Văn Phi&Thái                                                   Tâm&Thiện Hoàng
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 10 tháng 2, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,249                                
Lễ Tro: $1,842           
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:  
Lưu Văn Huyến   1,000
Nguyễn Ngọc Bảo  200
Hồ Văn Song         100
Nguyễn Đức Nội    100
Nguyễn Văn Tâm    20
Tổng cộng:      $1,420

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá. 
Chương trình làm lá để giúp cho kế hoạch xây dựng ngôi thánh đường mới đã tiến hành được hơn 2 tuần và sẽ tiếp tục vào Thứ Hai tuần này, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ từ sáng sớm cho đến chiều.   Vì là công việc cần đến sự giúp đỡ của nhiều người, vì vậy xin mọi người tiếp tục hy sinh sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc làm lá được thành công tốt đẹp.  Và xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn vào Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,689.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ trong mọi công việc. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, ngày 12, đến Chúa nhật, ngày 14 tháng 4, và sẽ do linh mục tiến sĩ Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hướng dẫn. Linh mục Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hiện đang phụ trách hướng dẫn tâm linh tại trường đại học chủng viện Thánh Patrick, CA. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.  

Chương Trình Tĩnh Tâm.          
Thứ  Sáu.  7 giờ 15 tối – Thánh lễ.  8 giờ tối tĩnh tâm                        
Thứ Bảy. 10 sáng: Giảng tĩnh tâm (có giải lao khoảng 15-30 phút) / 12 giờ: Ăn trưa
1 đến 2 giờ trưa- Tĩnh tâm cho các em học sinh lớp giáo lý.
5 giờ 30: Thánh lễ vọng Chúa nhật  8 giờ tối- tĩnh tâm
Chúa Nhật Lễ Lá. 8&10 giờ sáng: Thánh lễ. 2 giở 30 chiều: Xưng tội    

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm. 
Để tổ chức tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này và tuần tới.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại trong việc giúp đỡ tài chánh để tiếp tục có những tuần tĩnh tâm, sửa soạn tâm hồn mừng những mầu nhiệm Phục sinh của Đấng Cứu Thế. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Lich trình tập hát của Ca đoàn Thiếu nhi trong tháng 3:  Chúa nhật tuần sau (24/3),các  em sẽ ở lại tập hát sau giờ học, từ 2 đến 3 chiều.  Chúa nhật 31/3, các lớp GL-VN sẽ phụ trách phụng vụ và Ca đoàn Thiếu nhi sẽ phụ trách hát lễ 10 sáng. Xin cám ơn quý phụ huynh đã khích lệ các em tham gia Ca đoàn.  

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người cải thiện đời sống, cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các nết xấu.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....