Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 8 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 8 Thường Niên. Năm C. Số 737

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Hc. 27, 5-8. Đoạn sách Đức Huấn Ca này khuyên mọi người chớ vội khen chê ai khi chưa biết rõ sự thật hay lòng họ.  Muốn biết rõ cần nghe những lời tự họ nói ra, vì: “Nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy.”
Bài Đọc 2. 1Cr. 15, 54-56. Nhờ cuộc tử nạn của Chúa Giê-su mà chúng ta thắng được tội lỗi và sự chết.  Vì thế chúng ta cần tích cực tham gia vào công cuộc cứu rỗi của Người.  Đó là nội dung của bài đọc này.
Tin Mừng. Lc. 6, 39-45.  Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta luôn luôn đối xử tốt với nhau, lo sửa lỗi mình trước để có thể giúp người khác sửa đổi khuyết điểm của họ.  Xin Chúa giúp chúng ta làm được như vậy.

Đáp Ca: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa!

Kinh Thánh Tuần Tới:  Đnl. 26, 4-10; Rm. 10, 8-13; Lc. 4, 1-13.

Suy Niệm.
Bắt đầu mỗi Thánh lễ, chúng ta đều được kêu gọi hãy kiểm điểm lương tâm và nhận biết tội lỗi. Không phải nhận biết tội lỗi của người khác mà tội lỗi của chính mình. Nhận biết như thế, không phải để trách người khác mà để tự trách mình và nhận lãnh trách nhiệm của mình mà sửa đổi. Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy cho môn đệ mình ba điều.
1. Nếu người mù quáng thì sẽ dẫn người khác đi vào sai lầm. Bởi thế, trước khi sửa lỗi người khác, mỗi người hãy tự sửa lỗi của mình.
2. Chỉ có thể tránh nguy hiểm giả hình nếu như hành động bề ngoài hợp với bên trong. Một hành động là tốt, khi nó hợp với một tâm hồn tốt, một tâm hồn tốt sẽ sinh ra những hành động tốt.
3. Chúa Giêsu so sánh cõi lòng con người như một kho tàng. Nó là nơi xuất phát những lời nói và việc làm hoặc tốt hoặc xấu. Từ kho tàng tốt thì sẽ phát ra những lời nói việc làm tốt. Bởi thế người Ki-tô hữu phải làm sao cho kho tàng lòng mình chứa đầy những điều tốt. Những điều tốt phải chứa trong kho tàng lòng mình là gì?

Reflection.
Sirach 27: 4–7. Today’s first reading provides a good insight into human nature: what is in our hearts and on our minds tends to come out of our mouths when we speak. There was a woman named Mary who smiled and laughed all the time. She was so pleasant to be around, and she had lots of friends. Little did most people know that Mary had much sadness in her life: one of her daughters died at a very young age.  Mary went through “tribulation,” as the first reading describes, yet she could still smile. How do you think people can still remain happy despite the struggles and difficulties of life? How can struggles in your own life make you a stronger person?
Corinthians 15: 54–58. In today’s second reading, Paul wants us to know that our struggle to follow Jesus “is not in vain” (in other words: the struggle is worth it!) if we remain steady in our faith to the end. We are never alone on our faith journey.  Paul is speaking here of strengthening our faith in Jesus Christ. How can we do that? Jesus has given us Seven Sacraments to help us throughout our journey in life. The Sacraments of Eucharist and Penance and Reconciliation can be frequent “go-to” sacraments whenever we need a lift on our spiritual journey. How long has it been since your last Confession?
Luke 6: 39–45. At first glance, the Gospel for today seems to talk about two different topics, but a closer look reveals that the two are related—and even tie together the first two readings. The first part talks about: “Remove the wooden beam from your own eye first.” After we take care of our spiritual life, we will speak “from the fullness of the heart” the good fruit mentioned here in the Gospel and in the first reading—the kind of speech that builds up and does not tear down, the speech that points others toward Jesus Christ. We are never alone on our faith journey. Who is someone you can help on his or her faith journey today? What can you do to let them know “we’re in this together”?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Hc. 17, 20-24; Mc. 10, 17-27.    Lh. Vincentê 
Thứ Ba.      Hc. 35, 1-12; Mc. 10, 28-31.      Lh. Đa Minh/Gđ. Âu Th.Trường&Hương
Thứ Tư.      Lễ Tro, ăn chay, kiêng thịt.      Lh. Emmanuel  
Thứ Năm.   Đnl. 30, 15-20; Lc. 9, 22-25.      Lh. Maria/Gđ. Âu Th. Trường&Hương
Thứ Sáu.    Is. 58, 1-9; Mt. 9, 14-15.            Xin tạ ơn/Gđ. Nam&Loan
Thứ Bảy.    5:30.   Lh. Đôminicô&Maria/Gđ. Ôbà Đinh Tiến Cao
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Giuse  -  Lh. Têrêsa/Gđ. Âu Th. Trường&Hương 
                              Các Lh. Thân nhân/Gđ. Bà Jackie
                             
Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                          Trần Ngọc Ánh                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Alex Ng./Danny Nguyễn
8.  Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho               Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Thiện Nguyễn/Tâm Phạm
10. Đoàn Quốc Dũng/Ng.Thiên Thơ   Lê Đình Phong/Đoàn Th.Nguyệt    Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Chơn Phán                                                         Steven Trần/Jon Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu   Ng. Đình Chót                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/An Phạm                 Trần Ng. Ánh/Ng. Đình Chót     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Tâm Phạm/Gavin Nguyễn
10. Lê Đình Phong/ĐoànTh.Nguyệt  Ng. Viết Phương/Đoàn Q. Dũng           Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Lê Tấn Phát                                                            Dustin Phạm/Alan Lưu      
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 24 tháng 2, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,572
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Triều Đoàn (Gđ. 229) 2,000
Nguyễn Công Hải&Trúc          1,000
Nguyễn Trung Long                   500
Trần Thắng Đồng                      500
Nguyễn Thị Tuyết Anh              200
Vũ Đình Hiệu                            100
Nguyễn Văn Quý                      100
Lê Đình Phong                           50
Những gia đình dâng cúng vé số trúng:
Ẩn danh                                5,000
Nguyễn Trần Chinh                 100
Dương Ngọc Ánh                    100
Linh (Khá)                               100
Kim Nguyễn                            100
Tổng cộng:                       $9,850

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá. 
Xin chú ý! Chương trình làm lá để giúp cho kế hoạch xây dựng ngôi thánh đường mới đã bắt đầu vào Thứ Bảy, và sẽ tiếp tục vào Thứ Hai tuần này, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Vì là công việc cần đến sự giúp đỡ của nhiều người, vì vậy xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ.  Chân thành cám ơn, và xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành và sức khỏe cho mọi người.

Quĩ Đức Tin Và Hành Động 2019. (Faith and Works 2018 Annual Appeal)
Quĩ Đức Tin và Hành Động là quĩ tài trợ hàng năm cho các chương trình mục vụ trong địa phận.  Đức giám mục đã gởi thư đến từng gia đình trong địa phận và kêu gọi mọi người quảng đại đóng góp tài chánh cho quĩ này. Xin mau mắn phúc đáp. Và trong các Thánh lễ tuần này sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ cho quĩ này. Xin điền vào phong bì trên ghế ngồi và cho vào rổ xin tiền, hay mang về nhà điền vào và gởi thẳng cho địa phận.

Thứ Tư Lễ Tro.  
Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro tuần này, ngày 6, và sẽ có 2 Thánh lễ 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thứ Tư Lễ Tro là ngày ăn chay và kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Phải kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. 

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 10.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn mọi người và xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Phân Ưu.
Ông Ta-đê-ô thân phụ của chị Thanh vợ của anh Thường, vừa qua đời tại Việt Nam.  Giáo xứ xin chân thành chia buồn cùng anh chị Thanh&Thường và mọi người trong thân quyến.  Xin cho linh hồn Ta-đê-ô được chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, ngày 12, đến Chúa nhật, ngày 14 tháng 4, và sẽ do linh mục tiến sĩ Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hướng dẫn. Linh mục Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hiện đang phụ trách hướng dẫn tâm linh tại trường đại học chủng viện Thánh Patrick, CA. Ngài cũng là phối hợp viên thành lập Đại Học Thần học Giáo hoàng học viện cho Giáo hội Việt Nam. Ngài cũng đã dịch một số sách thần học, trong đó có những sách của nhà thần học nổi tiếng Karl Rahner, sang tiếng Việt. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.             

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người cải thiện đời sống, cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các nết xấu, chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn sủng phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....