Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 6 Phục sinh. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm C. Số 749

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 15, 1-29. Bài đọc 1 trích sách Tông đồ công vụ hôm nay  thuật lại sự việc các tông đồ thấy có người bắt những kẻ mới theo đạo phải cắt bì theo luật Môisen, nên quyết định rằng họ chỉ cần tin và làm theo Lời Chúa, thì sẽ được bình an thật trong tâm hồn.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Kh. 21, 10-23. Giáo Hội do Chúa Giêsu Kitô thiết lập được đặt trên nền tảng kiên cố là các tông đồ.  Đó là ý nghĩa thị kiến của thánh Gioan trong sách Khải huyền hôm nay.
Tin Mừng.  Ga. 14, 23-29. Trong Tin Mừng trích thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu Kitô sống lại kêu gọi chúng ta tuân giữ lời của Chúa dạy yêu mến Người để được Người và Cha Người thương mến, được Chúa Thánh Thần đến phù trợ, và nhất là được Người ban bình an.

Đáp ca: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa,
          hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.
                      
Kinh thánh tuần tới: Lễ Chúa Thăng Thiên

Suy Niệm.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.  Người nhắc tới cả 3 Ngôi Thiên Chúa: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến... Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con." Như thế, giáo lý cơ bản về Ba Ngôi là: Chúa Cha là Đấng sai Chúa Con đến với loài người; Chúa Con vâng lời Chúa Cha đến với loài người để dạy loài người những lệnh truyền; Chúa Thánh Thần lại được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Con, để dạy loài người hiểu sâu hơn những lệnh truyền của Chúa Con. Thái độ con người phải có đối với Ba Ngôi: Yêu mến Chúa Con và tuân giữ những điều Ngài dạy; Chúa Thánh Thần sẽ ban ơn và giúp đỡ họ làm điều đó. Kết quả: Ba Ngôi sẽ "yêu mến", "tỏ mình ra", "ở trong" và ban “bình an của Chúa” cho người ấy.

Reflection.
Acts 15:1-2, 22-29. In recent weeks, our readings from the Acts of the Apostles have shown a growing split between Jews and Gentiles in the early Christian community. Many Jewish Christians in Jerusalem felt that the Gentile believers should be required to fulfill the law of Moses. So Paul and Barnabas went on a peacemaking mission to Jerusalem, where they met with Peter and the others. Together they chose a delegation to return to Antioch with a "peace treaty" letter. In it they assured all Gentiles that the Holy Spirit approved of them as members of the Church. They would not be required to abide by the Mosaic Law. Is there a situation in your life now that needs a peaceful solution? What steps can you take to help that happen?
Revelation 21:10-14, 22-23. Our reading today is filled with symbols that gleam and sparkle. The author envisions the gathering of all Christ's faithful ones in the heavenly Jerusalem. It shines like a diamond; its unsurpassed beauty flows from those who have persevered in faith. Its foundation stones are beautifully inscribed with the names of the apostles. And, most magnificent of all, God is the temple in this shining city. And Jesus is the lamp glowing over all. In this reading, "the holy city, a new Jerusalem" is an image of the Church. It is an image of beauty and light. How can you make the Church more beautiful? How can you help the Church to follow the light of Jesus?
John 14:23-29. In the gospel today, Jesus continues to speak about love. Those who live will experience God's love in their lives and the gift of peace that only Christ can give. Jesus also promises to send the Paraclete, or the Comforter, to his disciples. The Paraclete is the Holy Spirit, who will guide the Church for all time. Jesus' followers will not be left on their own. What does loving Jesus and being true to his word have to do with the gift of peace that he promises?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Cv. 16, 11-15; Ga. 15, 26-16,4.   Thánh lễ 8 giờ sáng
Thứ Ba.     Cv. 16, 22-34; Ga. 16, 5-11.        Lh. Maria Lê Thị Nghĩa/Gđ. Bình Phùng     
Thứ Tư.     Cv. 17, 15-22; Ga. 16, 12-15.      Lh. Gioan Bao  
Thứ Năm.  Cv. 18, 1-8; Ga. 16, 16-20.          Lh. Ba-tô-lô-mê-ô&Maria 
Thứ Sáu.    Xp. 3, 14-18; Lc. 1, 39-56.          Lh. Gioan Bao   
Thứ Bảy.      5:30.    Lh. Maria&Lu-ca
Chúa Nhật.   8&10   Lh. Ba-tô-lô-mê-ô&I-nê Tê-rê-sa
                                 Các Lh. Thân nhân/Gđ. Bà Jackie -  Lh. Giuse Trần Quốc Hiệp

Phụng Vụ Tuần Này.   
              Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn   Ng. Viết Phương                  Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. V. Cả/An Phạm                      Ng. Văn Ái/Ng. Văn Cả         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Gavin Nguyễn/TâmNguyễn
10. Đoàn Q. Dũng/Annie Nguyễn    Phạm V.Tiến/Lê Thanh Xuân            Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Hồ Phúc&Loan                                                     Minh Phạm/Jon Đinh  

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Hội Hiền Mẫu                        Ng. Đình Chót                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang   Ng. V. Cả/Ng Đ. Chót              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          TâmNguyễn/Thiện NGuyễn   
10. Phạm V. Tiến/My Vũ Lê          Ng. Thanh Ban/Ng. Trung Hải          Johnny Đặng         
Dâng lễ: Gđ. Ng. Văn Phước&Hoài                                              Tâm&Thiện Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 19 tháng 5, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,686           
Quĩ Quyền Sống. (Birthright): $1,608      
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Văn Tuất&Tú      2,000
Nguyễn Thanh Bảo&Ngọc  500
Nguyễn Nhung&Tuyết        300
Đỗ Kim Loan                       200
Nguyễn Văn Quý                100
Nguyễn Văn Hòa                100
Phạm Thị Thủy (Gđ. 106)  100
Lê Đình Phong                     50
Tổng cộng:                  $3,350

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020.
Xin cha mẹ phụ huynh chú ý! Đơn ghi danh cho giáo lý và Việt ngữ niên khóa 2019 và 2020 đã được phát cho các em đem về gia đình tuần trước.  Để ban giáo lý có thời giờ sắp lớp và nhất là đặt mua sách, vì vậy sẽ bắt đầu ghi danh các lớp học từ Chúa nhật tuần này đến cuối Tháng Sáu, sau các Thánh lễ. Và xin lưu ý! Giá sách học và cước phí vận chuyển đã tăng lên từ nhiều năm qua, vì thế các gia đình ghi danh trễ, sau thời hạn nêu trên, sẽ phải đóng thêm $20 cho mỗi đơn ghi danh.

Chân Thành Cảm Tạ.
Một lần nữa, chân thành cám ơn các thầy cô, phụ huynh cha mẹ, các ban, nhóm và mọi người đã hy sinh tham gia và giúp đỡ trong mọi công việc cho chương trình giáo lý và Việt ngữ năm vừa qua như: điều hành, dạy học Việt ngữ và giáo lý, ẩm thực, làm sạch sẽ, trật tự, vệ sinh và nhiều công việc khác.
Và cũng chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ ngày picnic của giáo xứ vào Chúa nhật tuần vừa qua.  Nhất là quí vị trong Hội đồng Mục vụ, và quí anh chị trong ban chuẩn bị ẩm thực và trò chơi. Một ngày picnic thật vui nhộn và tốt đẹp. Xin xem hình ảnh trong trang web của giáo xứ. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, trả công và ban nhiều ơn lành hồn xác cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng sáu tuần này, lúc 5 giờ chiều, trước Thánh lễ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật, ngày 9 tháng 6.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh giúp đỡ.

Bán Crawfish Gây Quĩ.  
Để hợp tác gây quỹ xây dựng giáo xứ, quý anh trong ban Bảo trì sẽ nấu và bán crawfish từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối Thứ Bẩy, ngày 15 tháng 6, tại hội trường.  Xin quý ông bà và anh chị em đến thưởng thức món ăn đặc biệt này, để khuyến khích tinh thần hiệp nhất phục vụ giáo xứ.  Nếu muốn đặt mua, xin điện thoại hoặc gởi lời nhắn đến quý anh chị có tên sau đây:  
Chị Linh:      918-645-5069
Chị Hường: 918-808-9609
Hoặc anh Phương : 918-281-9008.

Thánh Lễ Thứ Hai, Lễ Tưởng Nhớ (Memorial Day). 
Xin chú ý! Thứ Hai tuần này, ngày lễ Tưởng nhớ, thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng và sẽ không có thánh lễ lúc 6 giờ 30 chiều.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.
Chân thành cảm tạ quí anh đã hy sinh cắt cây, cỏ và thu dọn khu vực chung quanh hội trường, chuẩn bị cho ngày picnic.  Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ, và bảo trì mùa hè sắp tới. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số đt: 918-370-1523, hay anh Danh, số đt: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....