Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời_2019

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời vinh hiển.  Sự kiện Đức Maria hồn xác lên trời không được Kinh Thánh đề cập đến hay diễn tả rõ ràng.  Phần cuối Tin mừng thánh Gioan nói cho chúng ta biết, Kinh Thánh không ghi lại tất cả những lời nói và việc làm của Chúa Giê-su, vì thế Kinh Thánh lại càng ghi ít hơn, hay không đầy đủ chi tiết về cuộc đời của Đức Maria, các Tông đồ và Giáo hội ban đầu.
Thế nhưng trong suốt nhiều thế kỷ, Giáo hội vẫn luôn xác tín rằng Đức Maria đã được hồng ân hồn xác lên trời bởi vì không ai trung thành và hoàn toàn tin theo Chúa Giê-su hơn Đức Maria. Vì thế một điều hoàn toàn hợp lý là Đức Maria cùng đưởng hưởng vinh quang với Chúa Giê-su trên trời hồn xác. 

Đức Maria hồn xác lên trời là một tín điều trong giáo hội Công giáo chúng ta. Ngày 1 tháng 11, năm 1950, Đức giáo hoàng Piô thứ 10 đã công bố tín điều này, ngài nói: “Chúng tôi quả quyết, tuyên xưng vì đã được Thiên Chúa mặc khải, Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc sống ở trần thế, hồn xác đã được vinh quang đưa về trời.”

Hôm nay trong ngày kính Đức Maria lên trời vinh hiển, chúng ta suy niệm về những nhân đức đã làm cho Mẹ nhận được hồng ân cao quí này. Và chúng ta xin Mẹ cầu bầu giúp chúng ta biết sống những nhân đức của Mẹ, để cùng được hưởng hạnh phúc Nước Trời với Mẹ. Nhân đức thứ nhất là lòng xác tín.  Sau khi thưa hai tiếng “Xin Vâng”, Đức Maria đã hoàn toàn xác tín vào Lời Chúa nói, vì thế Mẹ đã chấp nhận hy sinh đặt trọn cuộc sống vào thánh ý Chúa, để cộng tác trong sứ vụ mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giê-su con Mẹ. Chúng ta thấy trong giây phút truyền tin, Thiên Chúa đã nâng Đức Trinh Nữ Maria, một phụ nữ khiêm tốn, đơn sơ và nghèo khổ, lên thành một người diễm phúc được làm Mẹ Thiên Chúa. Bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúng ta hãy noi gương Đức Maria, xác tín vào quyền năng, tình yêu thương và Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.

Nhân đức thứ hai là lòng bác ái và quảng đại. Sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Maria đã vội vã lên đường đi thăm bà Ê-li-sa-bét. Lý do nào đã thúc đẩy Đức Maria lên đường?   Chúng ta có thể nhận ra ba lý do sau đây. Thứ nhất, Đức Maria đã không ích kỷ giữ hồng ân của Thiên Chúa ban cho riêng mình, nhưng mau mắn chia sẻ với người khác.  Cũng vậy, sau khi hạ sinh Chúa Giê-su, Đức Maria đã dâng hiến con mình làm hy lễ chết đau thương trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta. Chúng ta cũng được Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác.  Xin Đức Maria chỉ dẫn chúng ta sống bác ái, yêu thương và quảng đại, chia sẻ ơn lành của Chúa với tha nhân.

Nhân đức thứ ba là tâm tình cảm tạ tri ân.  Cuộc đời của Đức Maria là cả một bài ca ngợi khen Thiên Chúa. Chúng ta thấy Đức Maria đã không tỏ ra bực tức, buồn sầu hay than trách, hay so đo tính toán khi thiên thần ngỏ lời xin Mẹ hy sinh ý riêng và cuộc sống để sống thánh ý Chúa. Mẹ đã không thắc mắc tại sao tôi phải hy sinh, tôi phải bỏ ý riêng.  Mẹ đã thành tâm chấp nhận thánh ý Chúa với tấm lòng quảng đại và vui mừng.  Mẹ đã thể hiện tấm lòng vui mừng đó khi vào đến nhà bà E-li-za-bét, và cùng với bà E-li-za-bét chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Tâm hồn vui mừng và cảm tạ này được gói ghém trong bài ca “Magnificát hay Kinh Ngợi Khen” được ghi lại trong bài Tin mừng hôm nay.  Bài ca ngợi khen này đã được Giáo hội chọn làm chính lời kinh của mình. Chúng ta hãy noi gương Đức Maria dùng cuộc sống làm thành một bài ca cảm tạ tri ân và chúc tụng Chúa, vì chúng ta được Chúa yêu thương chọn làm dân riêng và được chọn làm con của Mẹ.

Đức Maria hồn xác lên trời vinh hiển là niềm vui mừng và nhất là hy vọng của chúng ta.  Trước hết chúng ta vui mừng cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta một người Mẹ hiền từ và quảng đại, và vì Mẹ đã ban cho chúng ta chính con của Mẹ là Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta ơn cứu độ. Thứ hai, vì là con cái của Mẹ, cho nên Mẹ Maria cũng kêu gọi chúng ta xác tín vào lời và quyền năng của Chúa, từ bỏ cuộc sống ích kỷ riêng mình, thành tâm sống thánh ý Chúa và chu toàn sứ vụ Ki-tô hữu. Noi gương Mẹ, chúng ta vui mừng và quảng đại tham gia, đóng góp và cộng tác vào sứ vụ cứu độ của Chúa, qua những việc tốt lành, hy sinh, bác ái và quảng đại để xây dựng và làm sáng danh Chúa.  Và thứ ba, Đức Maria hồn xác lên trời cũng là một niềm hy vọng của chúng ta, vì chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang Nước Trời như Mẹ nếu chúng ta trung thành tin theo và sống lời Chúa Giê-su con Mẹ dạy. Bài Tin mừng tối hôm qua trong Thánh lễ vọng cho chúng ta biết, “Giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Nhưng Chúa Giê-su phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn.” 

Cuộc đời Đức Maria luôn gắn chặt với cuộc đời Chúa Giêsu từ lúc sinh ra cho đến lúc phục sinh và lên trời, và cũng luôn gắn kết với thánh ý Chúa. Mẹ luôn tìm kiếm và vui mừng thi hành ý Chúa trong mọi biến cố. Qua lời “Xin vâng”, Mẹ Maria đã để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời của Mẹ, trở nên khí cụ hữu hiệu trong tay Chúa, và đó là cách Mẹ đáp trả tình yêu Chúa. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, ban ơn giúp chúng ta biết noi gương và sống những nhân đức của Mẹ, nhất là thành tâm sống lời Chúa dạy, để chúng ta cùng được hưởng bình an, vui mừng và hạnh phúc đời này và đời sau trên Nước Trời với Mẹ.
Lm. Chánh xứ


 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....