Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 20 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên. Năm C. Số 761

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Gr. 38, 4-10. Ngôn sứ Giêrêmia bị thử thách nặng nề và bị đối xử tàn tệ, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ông là kẻ phục vụ Người.  Chúa cứu thoát ông.  Đó là nội dung bài đọc một tuần này.
Bài đọc 2. Dt. 12, 1-4. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô khuyên chúng ta mỗi khi gặp thử thách, hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập tự giá để khỏi phải thất vọng mà luôn tin tưởng hy vọng.
Tin Mừng. Lc. 12, 49-53.  Chúa Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian và mong muốn cho lửa đó bùng lên trong tâm hồn mọi người tin theo Chúa.  Người khắc khoải hoàn tất công trình cứu độ của Người, để mọi người được an vui, hạnh phúc.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.   

Đáp Ca:  Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con.  

Kinh thánh tuần tớiIs. 66, 18-21; Dt. 5, 7-13; Lc. 13, 22-30.

Suy Niệm.
Bằng hai hình ảnh “hòa bình” và “chia rẽ”, Chúa Giêsu kêu gọi người ta chọn lựa trước Tin Mừng của Người. Trong Tin mừng Chúa Giêsu minh chứng sứ mạng của Người là sứ mạng Hòa bình. Nhưng Người thấy cần giải thích thêm. Chữ “Hoà bình” có nhiều nghĩa: hoà bình kiểu thế gian và hoà bình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói rằng Người đến thế gian không phải để đem hòa bình kiểu thế gian, mà là thứ hòa bình của Thiên Chúa. Thứ hoà bình của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mang đến, người ta chỉ sẽ nhận được sau khi người ta đã cố gắng chiến đấu để sống theo Tin mừng của Người. Thực tế cho thấy là sứ vụ của Chúa Giêsu đã gặp chống đối, và Lời rao giảng của Người đã gây ra chia rẽ, phẫn nộ giữa những người tin và những người không tin, chia rẽ xảy ra ngay trong một gia đình giữa cha mẹ và con cái. Trong Tin Mừng Chúa có những lời dạy dỗ khó nghe và hành động thẳng thắn có thể làm cho chúng ta bực bội, khó chịu. Nếu chúng ta chỉ lựa ra những lời thuận tai để đọc thì Tin Mừng chẳng mang lại ích lợi gì cho chúng ta. Ngược lại, chính những lời làm ta khó chịu, những lời có tính cách quấy rối lương tâm chúng ta mới là những động lực giúp chúng ta hoán cải và tìm được ơn cứu độ.

Reflection.
Jeremiah 38:4-6, 8-10. It takes great courage to tell people the truth about themselves when they do not want to hear it. That was what the prophets, like Jeremiah in today's reading, had to do over and over again. Jeremiah tried to get the people of Judah to reform their lives. He warned them that they would be defeated by the Babylonians and that Jerusalem would be destroyed. But many refused to listen to him, and the king of Judah decided to silence God's messenger. Would you be willing to tell people the truth God wants them to hear—even if you might suffer for it? Pray before you answer that question!
Hebrews12:1-4. Why are prophets willing to suffer for proclaiming God's word? The author of the second reading gives us an excellent answer to that question as he explains why Jesus was willing to die for us: "For the sake of the joy that lay before him he endured the cross." When we run the race of faith, we do not face the hurdles alone. Jesus is there to cheer us on, along with a great crowd of saints who have already finished the race. How can you keep your eyes "fixed on Jesus" when the race gets tough?
Luke 12:49-53. Jesus wants his followers to know the truth. Jesus tells us that, if we are truly living as Christians, sometimes we will experience trouble and division. We cannot experience the peace of Christ until we turn away from sin and let God reign in our lives. Sometimes when people chose to do God's will those they love turn against them. This can happen when people do not fully understand or accept the message of Jesus. This conflict with loved ones is what Jesus speaks of today. Remember that Jesus himself suffered rejection.

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Tl. 2, 11-19; Mt. 19, 16-22.   Lh Phêrô./Gđ. Anh Quốc
Thứ Ba.      Tl. 6, 11-24; Mt. 19, 23-30.   Lh Phêrô./Gđ. Anh Quốc
Thứ Tư.      Tl. 9, 6-15; Mt. 20, 1-16.      Lh Phêrô./Gđ.  Anh Quốc
Thứ Năm.   Tl. 11, 29-39; Mt. 22, 1-14.  Lh Phêrô./Gđ. Anh Quốc
Thứ Sáu.     R. 1, 1-22; Mt. 22, 34-40.    Lh Phêrô./Gđ.  Anh Quốc
Thứ Bảy.      5:30.   Lh Phêrô./Gđ. Anh Quốc
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng    Lh Phêrô./Gđ. Anh Quốc – Các Lh./Gđ. Bà Gẫm
                                               Xin như ý/ Hội Hiền mẫu
Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ          
Phụng Vụ Tuần Này.
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan        Ng. Viết Phương                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Alex Ng./Danny Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ngọc Yến   Ng.Thanh Ban/Ng.Trung Hải            Keluc Đặng
Dâng lễ:     HĐMV                                                                Danny Nguyễn/Phạm Tâm

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Hồng Nguyễn   Ng. Trung Trực                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/An Phạm            Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Thiện Nguyễn/Phạm Tâm
10.  Hội Hiền Mẫu                        Lê Thanh Xuân/Ng.Trường Giang      Johnny Đặng
Dâng lễ.  Hội Hiền Mẫu                                                          Kevin Nguyễn/Jon Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 11 tháng 8, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,415
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Trần Phúc Khánh&Linh 600
Định&Lợi (Gđ. 130)       500
Bùi Khải&Duyên            500
Nguyễn Thị Lành           300
Trần Văn Sinh               200
Võ Cang (California)     200
Paul Tuấn Phạm           200
Nguyễn Văn Hòa          100
Tổng cộng:             $2,600

 Danh Sách Ân Nhân Đã Ủng Hộ trong ngày Nhạc Hội
A/C Cang & Ánh Võ     $20,000   Lm Quản Nhiệm           $500   Ẩn Danh (CD)    $400
A/C Quỳnh & Diễm      $10,000   Các Sơ Mến Thánh Giá $500   Ẩn Danh (A/C Th) $300
Gđ Danh & Dao           $5,000     Các Sơ Đaminh            $500   Hương Châu     $300    
Osaka                        $5,000     A/C Hải & Châu            $500   Ô/B Cố Ban & Loan $200
A/C Linda & Quân Đỗ  $5,000     A/C Tùng & Hường       $500    Hùynh Thị Nhiều $200
A/C Tuyến Luyến        $2,500     A/C Lợi & Huê              $500    Nguyển Triều Đoàn $200
Triều An                     $2,000     A/C Thịnh & Hiên          $500    Gđ Sao Nguyễn $200
A/C Oanh & Loan        $2,000     A/C Ánh & Hiền            $500    Tuấn Thủy Phạm $200
Chủ tiệm Nam Hải       $2,000     Cs Như Quỳnh             $500    A/C Giang & Lan $200  
A/C Phong& LyNguyễn $1,200   Cali Topnail                 $500   A/C Quang & Huyền $200
Ô/B Hữu Lan               $1,000    Cs Đon Hồ                   $500    A/C Tuyết & Hinh $100  
A/C Hòa & Trung          $1,000    A/C Hằng & Nam          $500    Cô Giàu                $50
Bà Nụ Nguyễn              $1,000    A/C Đô & UyênNguyễn $500     
Total: $66,750

Danh Sách Ân Nhân Đã Dâng Cúng Cho Ngày Khởi Công Xây Thánh Đường Mới.
Các gia đình: Trần Chiểu 2,000; Trần Phương 2,000; Nguyễn Quốc Mạnh 1,300;  Linh mục Chánh xứ 1,000; Trần Hùng Cường 1,000; Nguyễn Đức&Trúc 500(Garland, Texas); Nguyễn Hưng Thịnh 500; Phạm Thị Thủy 300; Nguyễn Sinh&Tiên 300; Đinh Công Hoạt 200; Ca đoàn 8 giờ 200; Lâm Minh Tuấn 200; Lý Cảnh Trên 200; Lê Quang Trung 100; Đinh Quang Thịnh 100; Trần Văn Lam 100; Hồ Văn Song 100; Bùi Thị Gẫm 70.  Tổng cộng: $10,170

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Và Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên.
Giáo xứ hân hoan chào mừng Đức giám mục địa phận David Konderla đến dâng Thánh lễ Tạ ơn, lúc 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Sau đó, Đức giám mục cũng sẽ chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới. Sau nghi thức sẽ có ăn trưa miễn phí và phần văn nghệ.  Kính mời tất cả mọi người tham dự. 

Chân Thành Cảm Tạ
Chân thành cảm tạ tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ và công sức tổ chức ngày nhạc hội vừa qua được thành công tốt đẹp. Quí vị trong hội đồng mục vụ, quí chị trong ban ẩm thực, những người và các em giúp phục vụ bàn ăn, các ca sĩ, những người tặng các vật kỷ đấu giá và mọi người tham dự, đặc biệt cảm tạ lòng quảng đại của các ân nhân đã dâng cúng tài chánh.  Xin xem danh sách ân nhân trong bảng thông tin cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ngày Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ 2019-20.
Xin các phụ huynh, cha mẹ có con em theo học giáo lý và Việt ngữ chú ý! Ngày khai giảng chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ vào Chúa nhật tuần tới, ngày 24 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Sau nghi lễ khai giảng sẽ có buổi họp của phụ hynh cha mẹ.   Xin tất cả cha mẹ có con em ghi danh học giáo lý và Việt ngữ vui lòng tham dự buổi họp quan trọng sau này, để biết các điều lệ và những chi tiết cần thiết về chương trình giáo lý của các em. Sau khi nhận lớp, các em sẽ về cùng cha mẹ.
Xin cha mẹ có con em chịu các Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu cũng như Thêm sức chú ý!  Để có thể theo học và lãnh nhận các Bí tích trên trong năm tới này, các em đã phải học đầy đủ và hoàn tất các lớp chuẩn bị năm trước đó.

Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.
Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 tới đây, lúc 4 giờ chiều, tại hội trường.  Lớp học sẽ vào các ngày Chúa nhật từ 4 đến 5 giờ chiều.  Nếu ai muốn theo học, xin ghi tên và các chi tiết cần thiết vào danh sách cuối nhà thờ.  

40 Ngày Vận Động Phò Sự Sống.
Đức giám mục kêu gọi mọi người trong địa phận tham dự buổi kích động khởi đầu 40 ngày vận động bảo vệ sự sống, sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 9 tới đây, từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 chiều, tại: The Bernsen Community Life Center Great Hall, số 700 Boston Ave, Tulsa, OK 74119.  Đức giám mục cũng kêu gọi mọi người tham dự buổi cầu nguyện khởi đầu vào ngày Thứ Tư, ngày 25 tháng 9 tại Vườn Hy Vọng.  Sau đó sẽ có chương trình cầu nguyện 24 giờ mỗi ngày tại đây.  Nếu ai muốn tham dự chương trình cầu nguyện 24 giờ mỗi ngày, xin liên lạc bà Joan Posada số điện thoại: 918-710-9639.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....