Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 19 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 19 Thường Niên. Năm C. Số 760

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kn. 18, 6-9.  Bài đọc 1 trích sách Khôn ngoan hôm nay nhắc lại việc Thiên Chúa giải phóng dân Người khỏi nô lệ Ai cập.  Nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng ta cũng được giải thoát  khỏi tội lỗi, được hưởng phần gia nghiệp Nước Chúa.
Bài Đọc 2. Dt. 11, 1-19. Thánh Phaolô trong đoạn thư gởi dân Do thái nhắc lại gương đức tin của các ông Abraham, Isaác, Giacóp và bà Sara.  Nhờ tin vào Lời Chúa, các ông bà đã được Chúa thưởng, ban nhiền ơn lành.  Đó là nội dung đoạn thơ này. 
Tin Mừng. Lc. 12, 32-48. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta trước nguy cơ của của cải vật chất, đồng thời dạy chúng ta tin tưởng, tỉnh thức, chu toàn trách vụ hằng ngày, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi sự xuất hiện của Chúa bất cứ lúc nào.      

Đáp Ca: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Kinh thánh tuần tới:  Gr. 38, 4-10; Dt. 12, 1-4; Lc. 12, 49-53.

Suy Niệm.
Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì? Bài Tin Mừng hôm nay nói “để đợi chủ về”. Nghĩa đầu tiên là đợi chờ ngày Chúa Giêsu lại đến; nghĩa thứ hai là ngày chết của mỗi người; nghĩa thứ ba là những lúc Chúa đến viếng thăm ban ơn cho ta. Chúa Giêsu dùng 2 dụ ngôn để minh họa bài học tỉnh thức. Dụ ngôn người đầy tớ: Tỉnh thức như một người đầy tớ đang đợi chủ đi ăn cưới không biết sẽ về lúc nào. Đợi chủ về nghĩa là đợi chờ ngày Chúa Giêsu lại đến, là ngày chết của mỗi người; và là những lúc Chúa đến viếng thăm ban ơn cho ta. Trong cả 3 trường hợp ấy, chỉ có ai tỉnh thức, sẵn sàng và nhanh nhạy mới gặp được Chúa và được Chúa thưởng. Dụ ngôn quản lý trung thành.  Dụ ngôn này dạy chúng ta biết chu toàn và sử dụng những ơn lành Chúa ban đời này như thời giờ, tài năng và tiền bạc một cách khôn ngoan và theo thánh ý Chúa, để được hưởng hạnh phúc Nước Trời đời sau. Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta phải tỉnh thức vì chúng ta thường xuyên bị ma quỉ, dùng những sự mà chúng ta ưa thích và thỏa mãn làm cạm bẫy, quyến rũ chúng ta miệt mài, chú tâm vào vật chất, tiền bạc và của cải chóng tàn đời này mà quên đi đời sống đức tin, bổn phận Ki-tô hữu và nhất sự sống vĩnh cửu đời sau.

Reflection.
Wisdom 18:6-9. The most memorable event in the early history of the Israelites was their exodus from Egypt. God led them out of slavery and saved them from their enemies. Today's reading recalls God's special care and protection of the Israelites. The author sees God's people as "the holy children of the good" who have cooperated with God's plan for salvation. It is wise to recall the many ways God has guided and protected us in the past. How has God cared for you in the past? Your family?
Hebrews 11:1-2, 8-19. Because the Israelites believed, God saved them. Today's second reading recalls how our early faith ancestors placed their trust in God. Abraham and Sarah left their comfortable home and went to an unknown land because God called them. When God promised that they would have a son (Isaac), they were old enough to be great-grandparents. But they believed. They had the virtue of faith, a lasting confidence that God's word would be fulfilled. Do you have faith in God's care for you? How can you show that you trust in God?
Luke 12:32-48. One way Christians can prove that they are a people of faith is to live every day as though they expect Jesus to return. Today's gospel urges us to be awake and on the watch like servants awaiting the master's return home. We should be "on guard" against anyone or anything that leads us astray from Christ. Since no one knows when the final judgment will happen, the wise person will always be prepared for it. Are you going to wait until the end of time to welcome Jesus, or can you begin today? How?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Đnl. 10, 12-22; Mt. 17, 22-27.   Lh Phêrô./Gđ. Chị Thảo
Thứ Ba.       Đnl. 31, 1-8; Mt. 18, 1-14.         Lh Phêrô./Gđ. Chị Thảo
Thứ Tư.       Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời.       Lh Phêrô./Gđ. Chị Thảo
Thứ Năm.    Lễ Đức Mẹ Lên Trời.               Lh Phêrô./Gđ. Chị Thảo
Thứ Sáu.     Lh Phêrô./Gđ. Chị Thảo  --  Lh. Anna/Gđ.Minh&Phú&Liên&Trúc
Thứ Bảy.      5:30.   Lh Phêrô./Gđ. Chị Thảo
Chúa Nhật.  10 giờ sáng  Lh Phêrô./Gđ. Chị Thảo                                                   

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể                  Giúp Lễ          
Phụng Vụ Tuần Này.
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn      Ng. Đình Chót                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho           Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                        Garvin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Tri Phương/Ng.Thu Chung  Đoàn Q. Dũng/Phạm V.Tiến                   Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Ngô Viết Quảng                                                Josh Ngô/Benjamin Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan        Ng. Viết Phương                  Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8.  Không có Thánh lễ
10. Ng. Trường Giang/Ng.Ngọc Yến  Ng.Thanh Ban/Ng.Trung Hải           Keluc Đặng
Dâng lễ. HĐMV                                                                  Danny Nguyễn/Phạm Tâm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 8, 2019
Quĩ Điều Hành. $1,682
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Dương Ngọc Ánh&Hồng Phạm 1,000
Nguyễn Đức&Trúc                        500 (Garland, TX. Ủng hộ đặt viên đá đầu tiên)
Phạm Thị Thủy                             300 (ủng hộ đặt viên đá đầu tiên)
Nguyễn Hạnh Tuyền                    200
Tổng cộng:                            $2,000

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Họp Thày Cô.
Để sửa soạn cho chương trình giáo lý-Việt ngữ năm nay, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, bên hội trường. Vì tương lai của con em, xin kêu gọi những ai, nhất là những bạn trẻ, có khả năng hy sinh tham gia chương trình để giúp đỡ dạy dỗ con em, và xin tham dự buổi họp này.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời.
Thứ Năm tuần này, ngày 15 tháng 8, là lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ trọng và buộc.  Sẽ có Thánh lễ vọng vào Thứ Tư, lúc 6 giờ 30 chiều. Thánh lễ trong ngày Thứ Năm sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Hội Nghị Giáo Lý 2019 Địa Phận. 
Hội Nghị Giáo Lý địa phận năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8, từ  8 giờ 45 sáng đến 5 giờ chiều. Xin các giáo lý viên và những ai muốn tham dự liên lạc với chị Trần Thu Hường, điện thoại: 918-808-9609.

Thánh Lễ Và Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên.
Xin thông báo!  Đức giám mục địa phận sẽ đến giáo xứ dâng Thánh lễ Tạ ơn, lúc 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 18 tháng 8. Sau đó, Đức giám mục cũng sẽ chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới. Sau nghi thức sẽ có ăn trưa miễn phí và phần văn nghệ.  Kính mời tất cả mọi người tham dự. 
Xin Chú Ý. Để chào đón Đức giám mục đến dâng Thánh lễ, và mừng ngày đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng thánh đường mới, cho nên sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 18.

Ngày Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ 2019-20.
Xin các phụ huynh, cha mẹ có con em theo học giáo lý và Việt ngữ chú ý! Ngày khai giảng chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ vào Chúa nhật, ngày 24 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Sau nghi lễ khai giảng sẽ có buổi họp của phụ hynh cha mẹ.   Xin tất cả cha mẹ có con em ghi danh học giáo lý và Việt ngữ vui lòng tham dự buổi họp quan trọng sau này, để biết các điều lệ và những chi tiết cần thiết về chương trình giáo lý của các em. Sau khi nhận lớp, các em sẽ về cùng cha mẹ.
Xin cha mẹ có con em chịu các Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu cũng như Thêm sức chú ý!  Để có thể theo học những lớp lãnh nhận các Bí tích trên trong năm tới này, các em đã phải học đầy đủ và hoàn tất các lớp chuẩn bị năm trước đó.

Khóa Tĩnh Tâm Linh Thao.
Sẽ có khóa tĩnh tâm linh thao do nhóm Cana tổ chức tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, vào chiều thứ Năm đến trưa Chúa Nhật, ngày 12-15 tháng 9, do linh mục Phạm Đức Hạnh Dòng Tên hướng dẫn. Những ai muốn tham dự xin liên lạc với chị Nguyệt (918) 724-2031 hay chị Xuân (918) 812-7041.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....