Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 21 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ 
Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên. Năm C. Số 762

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 66, 18-21
Thiên Chúa mời gọi mọi người vào Nước Trời, vào cõi sống muôn đời, để hưởng vinh quang của Người.  Nhưng ai muốn vào, phải kiên nhẫn phấn đấu hy sinh.  Đó là nội dung bài đọc trích ngôn sứ Isaiah hôm nay.
Bài Đọc 2. Dt. 12, 5-13.  
Chúa là Cha luôn thương yêu sửa dạy chúng ta là con cái Người.  Chúng ta cố gắng làm theo Lời Người, để được nên công chính và sống bình an.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 13, 22-30
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết: muốn vào Nước Trời phải qua “cửa hẹp.” Có nghĩa là phải hy sinh hãm mình, từ bỏ những thói hư, tật xấu và tội lỗi mà chúng ta đang có trong cuộc sống, và vác Thánh giá hàng ngày đi theo Chúa. 

Đáp ca: Hãy đi rao giảng Tin mừng khắp thế gian.

Kinh thánh tuần tới:   Hc. 3, 19-31; Dt. 12, 18-24; Lc. 14, 1-14.           

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta “hãy cố gắng vào cửa hẹp.” Có nghĩa là ai cũng có thể vào được, nhưng nếu chúng ta mang theo nhiều hành lý như của cải, vật chất, hay những sự kêu căng, ích kỷ, gian tham, lười biếng và đời sống đức tin hình thức giả dối thì sẽ bị vướng ngoài cửa không vào được. Hay nói một cách khác, chúng ta phải sống đạo, thực hành lời Chúa dạy, khiêm nhường và hy sinh làm những công việc tốt lành, cũng như phục vụ, quảng đại đóng góp và bác ái, phải hãm mình, từ bỏ những thói hư, tật xấu, tội lỗi mà chúng ta đang có trong cuộc sống, và vác Thánh giá hàng ngày đi theo Chúa để có thể đi qua cửa vào Nước Chúa. Do đó, vấn đề không phải là đòi Thiên Chúa nới rộng cánh cửa, nhưng là nhận ra sự “tồn trữ, cồng kềnh” quá nhiều trong con người, và biết từ bỏ những gì không cần thiết để được vào Nước Trời. 

Reflection.
Isaiah 66:18-21. The prophet stirs up God's people with a vision of how they will participate in revealing God's glory to the world. Scattered throughout the world, they will spread the knowledge of the one true God. They will attract all people to Jerusalem and its Temple. They have been gathered to worship the one true God. Each week we gather to worship the one true God, too. As Catholics, we consider our gathering for worship on Sunday or Saturday evening to be a priority, an obligation that we do not take lightly. Why do we worship together?
Hebrews 12:5-7, 11-13. Like a responsible parent, God must at times discipline us. That discipline may cause some grief. But through it, we learn God's ways of love, justice, and peace. Discipline does not mean that God makes bad things happen to us. But we are often faced with the consequences of our own mistakes. Think of a time when you decided not to listen. What happened? Then think of a time when you really listened to a parent, a teacher, or a good friend. What happened?
Luke 13:22-30. When someone asks Jesus how many will be saved, he answers by using the image of the narrow door. Jesus is warning people of faith not to take their salvation for granted. Just because we worship every weekend, we cannot assume that we can squeeze through the narrow door. We may be surprised to discover that some who seem less worthy will enter the kingdom before us. Jesus reminds us that we are not to judge others as "worthy" of the kingdom or not. Our human judgment is faulty. We only see so much. God sees the entire person, heart and soul, past, present, and future. Some who seem to be "last" or "losers" may well be "first" with God. And some we look up to as "first" (the winners in our world) may turn out to be "last" in the kingdom. We just don't know. And where others are with God is really not our concern. The question is: where do you want to be with God? How can you stay close to Jesus?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1Tx. 1, 1-10; Mt. 23, 13-22.    Lh. Phêrô/Gđ. Chị Thảo
Thứ Ba.        Lh. Phêrô/Gđ. Chị Thảo    -   Xin bằng an&Hôn nhân bền vững.
Thứ Tư.       1Tx. 2, 9-13; Mt. 23, 27-32.    Lh. Phêrô/Gđ. Chị Thảo
Thứ Năm.    2Tx. 3, 6-18; Mc. 6, 17-29.     Lh. Phêrô/Gđ. Chị Thảo
Thứ Sáu.     1Tx. 4, 1-8; Mt. 25, 1-13.        Lh. Phêrô/Gđ. Chị Thảo
Thứ Bảy.      Xin tạ ơn/Gđ. Phạm Đ.Quế  –  Các Lh.Tổ tiên/Gđ. Đinh Phú&Phượng
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng    Lh. Giuse  -   Lh. Phêrô/Gđ. Chị Thảo
       
Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể                 Giúp Lễ          
Phụng Vụ Tuần Này.
5:30. Ng. Đức Nội/Hồng Nguyễn    Ng. Trung Trực                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/An Phạm            Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Thiện Nguyễn/Phạm Tâm
10. Hội Hiền Mẫu                          Lê Thanh Xuân/Ng.Trường Giang      Johnny Đặng
Dâng lễ.  Hội Hiền Mẫu                                                           Kevin Nguyễn/Jon Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                        Ng. Đình Chót                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng.Văn Cả/Trần Hồng Trang      Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                            Phạm Tâm/Garvin Nguyễn
10. Đoàn Q. Dũng/Ngô Thủy Tiên  Đoàn Th.Nguyệt/Lê Đ. Phong        Aaron NGuyễn 
Dâng lễ: Gđ. Lê Viết Quốc                                                   Steven Trần/Dustin Phạm          

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 8, 2019
Quĩ Điều Hành.          $2,704                
Lễ Đức Mẹ Lên Trời: $1,947

Danh Sách các Ân Nhân dâng cúng cho ngày Nhạc Hội và Ngày Đặt Viên Đá khởi công xây Thánh Đường mới, xin vui lòng xem danh sách được in trong bảng thông tin cuối nhà thờ. Chân thành cám ơn.

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Bổn Mạng Hội Hiền Mẫu.
Giáo xứ hân hoan chúc mừng Hội Hiền Mẫu trong dịp mừng kính thánh Monica bổn mạng, và những hội viên sẽ tuyên thệ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Monica, trả công cho những sự hy sinh và ban nhiều ơn lành cho tất cả hội viên và gia quyến.

Chân Thành Cảm Tạ
Chân thành cảm tạ tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ và công sức giúp đỡ ngày đặt viên đá đầu tiên và làm phép đất được tốt đẹp. Quí vị trong Hội đồng mục vụ, quí chị trong ban ẩm thực và quí anh trong ban nướng thịt, anh chị Quỳnh-Diễm đã ủng hộ viên đá và sử dụng xe cày đất, anh Trực đã giúp mua xẻng và những băng rô, nhất là Dòng Mến thánh giá Thủ Đức đã tặng bức tranh thêu để đấu giá và đặc biệt cảm tạ lòng quảng đại của các ân nhân đã dâng cúng tài chánh.  Xin xem danh sách ân nhân trong bảng thông tin cuối nhà thờ, và hình ảnh trong trang web của giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ngày Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ 2019-20.
Xin các phụ huynh, cha mẹ có con em theo học giáo lý và Việt ngữ chú ý! Ngày khai giảng chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ vào Chúa nhật tuần này, ngày 25 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Sau nghi lễ khai giảng sẽ có buổi họp của phụ hynh cha mẹ.  Xin tất cả cha mẹ có con em ghi danh học giáo lý và Việt ngữ vui lòng tham dự buổi họp quan trọng sau này, để biết các điều lệ và những chi tiết cần thiết về chương trình giáo lý của các em. Sau khi nhận lớp, các em sẽ về cùng cha mẹ.

Cha Mẹ Các Em Lớp Giáo Lý Chú Ý!
Các lớp giáo lý đã bắt đầu, cho nên vì lý do an toàn, xin các phụ huynh vui lòng đến đón con em về sau ngay khi tan học lúc 2 giờ chiều. Không để các em đợi một mình sau khi các lớp học đã chấm dứt.  Khi vào sân đậu xe, xin chạy chậm và chú ý các em đi ngang qua.  Xin đậu xe vào chỗ đậu và đứng phía ngoài cửa hội trường đón các em ra.  Không ngừng xe trước hội trường, làm cản trở lưu thông. Xin kêu gọi sự hợp tác của mọi người để việc đưa đón các em được an toàn và tốt đẹp.

Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.
Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 tới đây, lúc 4 giờ chiều, tại hội trường.  Lớp học sẽ vào các ngày Chúa nhật từ 4 đến 5 giờ chiều.  Nếu ai muốn theo học, xin ghi tên và các chi tiết cần thiết vào danh sách cuối nhà thờ.  

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 8 tháng 9, sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô, các ban và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay.  Trong Thánh lễ này, xin mọi người cùng cầu xin Chúa  chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được tốt đẹp, ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người, để đồng tâm hiệp nhất giúp đỡ các em và làm sáng danh Chúa. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....