Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm A_2019

 
Trước Giáng sinh 2 tuần, một người đàn ông bị bắt giam tù và sau đó bị đưa ra tòa.  Ông chánh án hỏi người đàn ông có biết bị bắt và ra tòa vì tội gì không.  Người đàn ông thưa rằng vì tội “đi mua sắm sớm.”  Ông chánh án nói với anh rằng đi mua sắm sớm không phải là tội, và hỏi rằng: “Vậy anh đi mua sắm sớm từ lúc nào?”  Người đàn ông trả lời: “Trước khi họ mở cửa tiệm.”


Câu chuyện trên không liên quan gì đến những bài Kinh thánh tuần này.  Vì Chúa nhật thứ ba mùa vọng này được gọi là Chúa nhật vui mừng nên tôi nghĩ bắt đầu bằng một câu chuyện vui mà thôi. Thật vậy, Chúa nhật vui mừng vì theo như lời của tiên tri Isaia trong bài đọc một cho chúng ta biết Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ  đã gần đến, Ngài sẽ chữa lành những ai đang đau khổ, bệnh tật, ban sức mạnh cho những người yếu đuối, sẽ giải phóng dân Ngài đang sống trong cảnh tù đày, khổ cực. Ngài sẽ biến đổi đất đai khô cằn trở thành mầu mỡ, cây sẽ tươi tốt và sinh nhiều hoa trái. 

Hình ảnh Đấng Cứu Độ của tiên tri Isaia hướng chúng ta đến Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế trong bài Tin mừng hôm nay. Chúng ta biết cũng như mọi người vào thời gian đó, Gioan Tẩy Giả cũng mang một tâm trạng mong chờ Ðấng Cứu Thế của Thiên Chúa đến. Thực ra thì chính Gioan cũng nghĩ rằng Chúa Giêsu chính là Ðấng ấy. Chỉ có điều là Gioan lại quan niệm rằng Ðấng Cứu Thế phải  là một vị Chánh án nghiêm minh, đến để sửa phạt và trừng trị những người gian ác. Vì thế khi thấy Chúa Giêsu chưa ra tay hành động, thậm chí ngay chính lúc đó Gioan cũng đang là nạn nhân của kẻ ác và bị giam giữ trong tù mà Chúa cũng chưa ra tay giải thoát ông. Vì thế Gioan đâm ra hoang mang, ngờ vực, cho nên ông đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su để biết rõ đen trắng và tỏ tường rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” 

Bài Tin mừng cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp. Ngài bảo các môn đệ của Gioan về thuật lại cho Gioan biết tất cả những điều họ thấy Ngài đang làm: những kẻ bệnh hoạn tật nguyền được cứu chữa, và Tin Mừng được loan báo cho người nghèo.  Ðó là những công việc mà ngôn sứ Isaia dùng để mô tả về Ðấng Cứu Thế, không phải là một vị thẩm phán nghiêm khắc, trừng phạt, mà là một Tôi Tớ.  Như thế, một cách gián tiếp, Chúa Giêsu đã trả lời cho Gioan biết rằng Ngài chính là Ðấng Cứu Thế, đồng thời Ngài cũng điều chỉnh lại quan niệm về Đấng Cứu Thế của Gioan: Ðấng Cứu Thế đến không phải để trừng trị mà để cứu giúp.  Quan niệm này quả là quá xa lạ với suy nghĩ của Gioan. Vì thế, Chúa Giêsu nhắn nói với ông, "Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta."

Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy chính Chúa Giê-su đã tuyên bố Gioan tẩy giả là người cao trọng nhất,  Chúa nói: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.”  Chúng ta tự hỏi: “Lý do nào Chúa tuyên bố Gioan là người cao trọng nhất?”  Xin thưa, thứ nhất vì Gioan là người thánh thiện.  Tất cả cuộc đời của Gioan là sự hy sinh và xả thân, và lý do thứ hai là Gioan được Thiên Chúa chọn trở thành người tiền hô, sửa soạn nhân loại cho ngày Chúa xuất hiện.

Nhưng sau khi tuyên bố Gioan là người cao trọng nhất, Chúa đã làm cho chúng ta ngạc nhiên khi Người nói tiếp: “Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông.”  Chúng ta hãy nghe cho thật rõ về lời Chúa phán.  Chúa nói rằng người tội lỗi nhất trong chúng ta đang hiện diện trong thánh đường này còn cao trọng hơn Gioan.  Người  thấp hèn và ít quan trọng nhất trong Nước Trời còn quan trọng hơn người cao trọng nhất “trong các con cái người nữ sinh ra.”  Hay nói một cách khác, chúng ta đây cũng được xếp vào hạng quan trọng nhất trong tất cả mọi người từng được sinh ra và sống trên trần gian này.  Thế thì vì sao chúng ta cao trọng  hơn trong mọi người từng được sinh ra?  Thưa vì chúng ta tin vào Chúa, cho nên chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa, chúng ta trở thành một với Người và trở thành chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô, là Giáo hội, là Nước Chúa ở trần gian. Và như vậy, chúng ta liên kết với nhau một cách mật thiết trong Ba Ngôi Thiên Chúa, và thật sự được gọi Thiên Chúa là “Cha chúng ta.”   Khi chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô, với Thiên Chúa Ba Ngôi thì thật sự chúng ta trở nên cao trọng hơn Gioan, quan trọng hơn bất cứ người nào được sinh ra nơi trần gian.  Và như vậy, chúng ta được tràn đầy ơn sủng và mang một sứ mệnh còn cao trọng hơn Gioan. 

Chúng ta xác tín Đấng Cứu Độ trần gian đã đến, và tiếp tục đến với chúng ta và qua chúng ta đến với người khác. Chúa vẫn hiện diện và thực hiện những phép lạ, làm cho người mù được sáng, người què đi được và người nghèo khó được nghe báo Tin mừng, qua lòng xác tín, bác ái và quảng đại nơi những người tin theo Ngài. Chúng ta là dấu chỉ và là sứ giả của Chúa, đem Tin mừng, tình yêu và chữa lành cho người khác. Chúng ta được Chúa yêu thương chọn làm dân riêng và ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác để chu toàn sứ mệnh của Chúa trao. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy tự hỏi: “Chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để chu toàn sứ vụ đó?”  “Chúng ta sống và xử dụng ơn lành của Chúa như thế nào để trở nên thánh thiện và cao trọng hơn Gioan Tiền hô?” Và “Người khác có thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta không?” 

Xin Chúa cứu chữa và giải thoát chúng ta khỏi mù lòa, què quặt trong tâm hồn để chúng ta được ánh sáng và sức mạnh của Chúa biến đổi, trở nên tạo vật mới, tâm hồn chúng ta đầy sự vui mừng và hy vọng và nhất là trở thành khí cụ tình yêu của Chúa.
Lm. Chánh xứ
 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....