Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Nghe giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2019

Tĩnh tâm Mùa Vọng
Linh mục Phạm Quang Hậu, CSsR

Tối Thứ Năm

Tối Thứ Sáu


Sáng Thứ Bảy
 
Tối Thứ Bảy

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....