Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm A_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng. Năm A. Số 777

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 35, 1-10. Ngôn sứ Isaia mời gọi mọi người hân hoan, vui mừng, và phấn khởi vì Thiên Chúa sắp đến cứu khỏi mọi khốn khổ phần hồn phần xác.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 tuần này.
Bài Đọc 2. Gc. 5, 7-10. Trong đoạn thư này, thánh Giacôbê tông đồ khuyên dân Chúa chớ chán nản, một lòng kiên tâm chờ Chúa đến, như nhà nông kiên tâm mong chờ cây trổ bông sinh trái. Đó là nội dung bài đọc 2 tuần này.
Tin Mừng.  Mt. 11, 2-11. Thánh Gioan Tiền hô sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu có phải là Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang trông đợi không.  Chúa lấy việc làm của Người minh chứng Người là Đấng Cứu Thế.  Đó là cách Người trả lời cách gián tiếp cho thánh Gioan và cũng là nội dung Tin mừng hôm nay.  

Đáp Ca: Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con.   

Kinh thánh tuần tới: Is. 7, 10-14; Rm. 1, 1-7; Mt. 1, 18-24.

Suy Niệm.
Hôm nay, tiên tri Isaia loan báo cho dân sứ điệp vui mừng vì ngày Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người đã gần kề. Thiên Chúa sẽ lau khô giọt nước mắt. Thiên Chúa sẽ băng bó những vết thương. Thiên Chúa sẽ hiện diện giữa dân Người để ban bình an, hoà bình và thịnh vượng cho dân. Và niềm vui đó càng dâng cao khi Gioan Tiền Hô rao giảng về triều đại của Đấng Thiên Sai đã bắt đầu qua những việc Chúa Giê-su đang thực hiện, đó là "Người mù được sáng, què được đi, người nghèo khó được nghe báo Tin Mừng..."  Những phép lạ này minh chứng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế được sai đến trần gian và cũng là Tin mừng của Người đem đến cho nhân loại. Thiên Chúa đến đem niềm vui cho người nghèo khổ, đem Tin Mừng cho người khát vọng, những người bé mọn, nghèo khổ và yếu hèn.  Những người này là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn được đón nhận Tin Mừng, chúng ta phải có tinh thần thế nào? Tinh thần đó phải được thể hiện ra sao? 

Reflection.
Isaiah 35:1-6, 10.  The prophet Isaiah in today's reading wants God's people to know that God will deliver them from their troubles. Sorrow and sickness and fear will all be left behind as the people joyfully follow the Lord. In the Gospels, Jesus told us many times, "Do not be afraid." Why do you think he told us this many times? What is Jesus calling us to? Is there someone you know who might need to hear this Advent message, "Be strong, fear not! Here is your God!" today? How could you share this message?
James 5:7-10. If you have ever planted a garden, you know how patient a farmer must be. Once the seed is planted, the farmer can only tend it carefully and wait. Complaining about the weather or judging the people who sold him or her the seeds will not make the harvest come any faster. The word "patience" comes from a word that means "to suffer." This gives us the idea that patience is not always easy! Here the apostle James urges us to be patient with ourselves, others, and even with the Lord. How are you called to be patient with yourself this Advent? with others? with God? You might also reflect on ways God and others are being patient with you!
Matthew 11:2-11. When He wants to assure John the Baptist that He truly is the Messiah, Jesus quotes passages from the book of Isaiah. These passages picture the time of the Messiah as marked by the same kind of works that Jesus is doing. Jesus heals the blind, the lame, the deaf, and the lepers. He raises the dead and proclaims the good news to the poor. These loving deeds are proof of his identity. The people of Jesus' time were looking for heroes. So they asked Jesus, "Are you the real one?" The Gospel lists some actions of Jesus, the actions of a real-life hero. What are the actions you look for in a real-life hero? How are these actions like the actions of Jesus?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Ds. 24, 2-17; Mt. 21, 23-27.  Tạ ơn&bình an/Gđ. Ng.V.Hướng&Khánh
Thứ Ba.       St. 49, 2-10; Mt. 1, 1-17.        Lh. Giuse 
Thứ Tư.       Gr. 23, 5-8; Mt. 1, 18-24.       Lh. Phê-rô&Maria
Thứ Năm.    Tl. 13, 2-7; Lc. 1, 5-25.          Lh. Phê-rô/Gđ. Thái V Bửu
Thứ Sáu.      Is. 7, 10-14; Lc. 1, 26-38.      Lh. Gioan Bao.      
Thứ Bảy.      5:30 chiều.    Lh. An-tôn&Maria/Gđ. Ng. Hưng Thịnh
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng.  Xin tạ ơn&bằng an
                                                 Lh. Phê-rô/Gđ. Thái V Bửu 

Phụng Vụ Tuần Này.   
          Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ          
5:30. Ng.Đình Chót/Trần M Nguyệt        Ng. Trung Trực               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                 Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê H Bình/An Phạm                           Ng. V. Cả/Ng. Đ. Chót     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Ng.Trường Giang/Đoàn Th.Nguyệt   Lê Đình Phong/TrầnV Thái    Danny Nguyễn 
Dâng lễ. Gđ. Ng. Ngân Tâm                                                 Jacob Hoàng/Jimmy Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Ng. Thị Châu           Ng. Đình Chót                 Joseph Hải Nguyễn
                                                                                Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Hồng Trang     Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Ng. Hồng Ân         Đoàn Q. Dũng/Phạm V Tiến          Tyler Hoàng
Dâng lễ. Gđ. Ng. Văn Tâm&Thái                                     Brandon Vũ/Ayden Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 12, 2019, và Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Quĩ Điều Hành. $3,029+838= $3,867               
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ.  Các gia đình:
Lê Đình Tom&Bác sĩ Trang 5,000
Trần Cao Thăng&Hà           1,000
Nguyễn Tiến Chương            500
Đinh Thiên Trấn                     500
Nguyễn Thị Lành                   500
Võ Phước Sang                     300
Nguyễn Thanh Phong            200
Vũ Quốc Trọng                       200
Ẩn danh                                 100
Nguyễn Long Hữu&Thi         100
Phạm Minh Tâm                    100
Tưởng nhớ ông Phêrô Nguyễn Khắc Thoảng, gia đình:
Nguyễn Kim Hoàng            1,200
Wuti& Juliane Chainakul    1,000
Phượng&Sam Chuan Yao    300
Tổng cộng:                    $11,000

Hân Hoan Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Và chân thành cảm tạ linh mục Phạm Quang Hậu, dòng Chúa Cứu Thế, đã hy sinh thời giờ đến hướng dẫn tuần tĩnh tâm. Cám ơn gia đình anh chị Trần Thanh Hiền&Hương đã giúp tiếp đón và lo chỗ ăn ở cho linh mục trong những ngày vừa qua. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành.

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền: $2,075. Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Xưng Tội.
Sẽ có nghi thức thống hối và xưng tội bắt đầu vào lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật hôm nay.  Có nhiều linh mục Việt & Mỹ giúp giải tội. Xin mọi người tới đúng giờ.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ Và Nhóm Hoạt Cảnh.
Sẽ không có các lớp giáo lý và Việt ngữ Chúa nhật tuần này, nhưng các em trong nhóm hoạt cảnh sẽ ở lại tập dợt sau Thánh lễ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.   

Bao Thư Dâng Cúng.
Hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2020 hiện đã có tại cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình, và xin sử dụng bao thư khi đóng góp, để ban tài chánh dễ dàng khi ghi vào sổ sách. Xin cám ơn anh Nguyễn Trung Trực đã giúp chuẩn bị các bao thư này. 

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.
Xin thông báo!  Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán sẽ được tổ chức vào 2 tuần. Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 8, và tuần sau, ngày 15 tháng 1, 2020.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh chuẩn bị thời giờ và công việc để giúp đỡ được thành công và tốt đẹp như mọi năm.  Chân thành cám ơn.

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Thứ Ba, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.
9 giờ tối.  Hát vọng Giáng sinh   
9 giờ 15.  Hoạt cảnh Giáng Sinh
10 giờ.  Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Tri Phương /Đỗ Thu Hương.
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Ng. Trung Hải; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Hải Nguyễn; Danny Ng; Alex Ng; Tâm Ng; Josh Ngô; Jacob Hoàng
Lời nguyện:  Nguyễn Ánh Tuyết.            
Dâng Của Lễ: Gđ. Phạm V. Tân.

Thứ Tư, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)
Thánh lễ lúc 11 giờ sáng.
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang / Trần Thu Hường
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Lê Thanh Xuân; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Hải Ng.; Steven Trần; Dustin Phạm; Kenneth Trần; Jon Đinh; Ben Trần.
Lời nguyện:  Ngô Thủy Tiên      
Dâng Của Lễ: Gđ:  Phạm Quang Thái&Ngọc

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....