Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. Năm A_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng. Năm A. Số 778

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 7, 10-14. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại ngôn sứ Isaia cho vua Acáp một dấu chỉ để tin tưởng.  Đó là một trinh nữ sẽ sinh một con trai, đặt tên là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta.”
Bài Đọc 2. Rm. 1, 1-7. Thánh Phaolô khẳng định Chúa Cứu Thế sẽ đến như lời các ngôn sứ đã báo trước.  Người thuộc dòng dõi vua Đavít và là Con Thiên Chúa tối cao.  Người đến kêu gọi chúng ta làm dân thánh của Người.
Tin MừngMt. 1, 18-24. Tin mừng hôm nay thuật lại: Thiên Chúa sai thiên thần đến bảo thánh Giuse hãy nhận Đức Maria về nhà làm vợ mình, vì Bà mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và Con Bà sinh ra là Đấng Cứu Chuộc lòai người, là “Thiên Chúa Ở Cùng ChúngTa.”

Đáp Ca: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Đế hiển vinh.

Kinh Thánh Tuần Tới: Hc. 3, 2-14; Cl.3,12-21; Mt.2,13-15;19-23

Suy Niệm.
Tin mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời biết sẵn sàng đón nhận Chúa Cứu thế vào cuộc đời và gia đình mình. Đó là thánh Giuse và  Đức Maria. Giuse kết hôn với Maria nhưng khám phá ra: Maria đã có thai. Ông âm thầm suy nghĩ ngày đêm thì Thiên thần Chúa hiện đến với ông trong một giấc mơ và báo cho ông biết: con trẻ trong bào thai Maria là Con Thiên Chúa. Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse được Thiên Chúa mạc khải cho biết mầu nhiệm này như trong mầu nhiệm truyền tin cho Đức Maria trở thành Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa. Thánh Giuse đã chú tâm lắng nghe và mau mắn thực hiện thánh ý Chúa, với một lòng tin yêu vâng phục tuyệt vời cũng như thái độ “Xin Vâng” của Mẹ Maria trong biến cố truyền tin. Vì vậy, để dọn mình cách tốt đẹp nhất mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, cũng như để sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình, chúng ta hãy noi gương thánh Giuse, sửa soạn đón nhận lời Chúa và can đảm sống thánh ý Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Reflection.  
Isaiah 7:10-14. Does your name have a special meaning? Today's reading tells us the special title, or name, of the Messiah. His virgin mother will call him Emmanuel, which means "God with us." We have the joy of knowing that Mary was the virgin mother who gave birth to Jesus, Emmanuel. How can you bring Jesus to the world? How are you a sign that Jesus is with us?
Romans 1:1-7. Paul was a master letter writer who had a great gift for opening people's minds and hearts to God. In this opening of his letter to the Christians at Rome, he identifies himself and his mission. He is an apostle sent by God to preach the good news to all nations. The apostle reminds us that we are called "to belong to Jesus Christ." We are called "to holiness." Holiness does not mean perfection. It means being ready for Jesus, being willing to live in "obedient faith." What does this mean for you this year?
Matthew 1:18-24. Although Saint Joseph usually remains in the shadows of the gospels, in today's reading he emerges into the sunlight. We can see him clearly as a man who clearly loves Mary. When an angel assures him in a dream that Mary's child was conceived through the Holy Spirit, Joseph dares to believe. Joseph's faith is richly rewarded. He becomes the foster father of Mary's child. And he receives the honor of naming the child Jesus, a name that means "Yahweh saves." There is an old saying, "The path of true love never runs smooth." This may not be true for everyone, but it seemed to be true for Mary and Joseph. What can smooth things out in a relationship between parents and children, husband and wife, friend and friend?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Mal. 3, 1-24; Lc. 1, 57-66.       Xin bằng an/Gđ. Tươi Nguyễn
Thứ Ba.       Lễ Vọng Giáng sinh              Lh. Ma-đa-lê-na/Gđ. Ng. Đ. Chót
Thứ Tư.       Lễ Giáng sinh                         
Thứ Năm.    Cv. 6, 8-10; Mt. 10, 17-22.      Lh. Giuse
Thứ Sáu.     1Ga. 1, 1-4; Ga. 20, 1-8.         Các Lh.
Thứ Bảy.      5:30 chiều.   Xin bằng an/Gđ. Tươi Nguyễn
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng.  Lh. Giuse / Lh. Phê-rô

Phụng Vụ Tuần Này.   
          Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể                    Giúp Lễ          
5:30. Ng. Đức Nội/Ng. Thị Châu            Ng. Đình Chót                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                     Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Hồng Trang       Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Ng. Hồng Ân            Đoàn Q. Dũng/Phạm V Tiến             Tyler Hoàng
Dâng lễ. Gđ. Ng. Văn Tâm&Thái                                           Brandon Vũ/Ayden Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan       Ng. Viết Phương                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                     Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương          Ng. Đình Chót/Ng. Văn Ái        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                        Gavin Nguyễn/Đạt Vũ 
10. Ng. Tri Phương/Ngô Thủy Tiên   Lê Th. Xuân/Ng. Tr. Hải                      Dustin Phạm
Dâng lễ. Gđ. Phạm Quang Thái&Ngọc                              Addison Nguyễn/Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 12, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,178      
Quĩ Xây Dựng.  Các gia đình:
Trần Thiện Thành&Vân 2,000
Bùi Khải                            500
Gđ thânnhân Đỗ X.Tuyển 500
Nguyễn Trung Long&Hoài 300
Nguyễn Chiêu Vũ              200
Lê Văn Thuận                   100
Hải Tăng                           100
Đinh Quang Thịnh            100
Phạm Thị Trúc                  100
Nguyễn Văn Hòa              100
Vũ Đình Hiệu                    100
Lê Đình Phong                   50
Tổng cộng:                $4,150

Các gia đình GLVN 2018-19.
Đỗ Vincent 200, Ng. M Tuấn 200
Các gia đình sau đây $100: Đoàn H Phi; Hồ Phúc; Vũ K Quang; Ng Linne; Trần H Long; Huỳnh T Dũng; Bùi M Hoàng; Thân Th Hiền; Ng. Th Phong; Ng. M Nhật; Ng. Ngọc Mỹ; Ng. Đức Lợi; Ng. T Linh; Ng. Đ Nội; Ng. Đ Toàn; Ng, T Chinh; Phạm Th Tuyền; Trần Đ Phổ; Ng, Th Sơn; Ng. Ng Nhung; Đinh Q Huy; Đinh C Hoạt; Ng. Tự Lập; Đỗ Th Danh; Bùi V Khai; Hoàng Đ Trí; Martin Michael; Hoàng Thiên; Ng. Tr Long. 
Tổng cộng: $3,200

Lời Chúc Mừng Giáng Sinh.  

Ông bà anh chị em thân mến. Thứ Tư tuần này chúng ta mừng đại lễ Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa.  Ngài đã khiêm nhường mặc lấy thân phận yếu hèn của con người, để đem tình yêu và ơn cứu độ đến cho nhân loại, cũng như hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.  Trong niềm hân hoan mừng Sinh Nhật của Đấng Cứu Thế, chân thành kính chúc quí cha, quí sơ và quí ông bà anh chị em cùng gia quyến tràn đầy hồng ân của Đấng Cứu Thế.                     
Lm. Chánh xứ

Nhóm Hoạt Cảnh.
Các em trong nhóm hoạt cảnh sẽ ở lại tập dợt sau Thánh lễ 10 giờ sáng hôm nay đến 4 giờ chiều. Và sẽ có cuộc tổng dợt vào tối Thứ hai từ 7 giờ đến 10 giờ tối.  Xin cha mẹ phụ huynh hy sinh đem các em đến và đón các em về.

Ca Đoàn Tổng Dợt Chuẩn Bị Mừng Chúa Giáng Sinh.
CN tuần này lúc 4pm, ca đoàn sẽ tổng dợt thánh ca cho các thánh lễ vọng và ngày Giáng Sinh.  Xin các ca viên đến tập hát đông đủ ở bên hội trường.    

Bao Thư Dâng Cúng.
Hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2020 hiện đã có tại cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình, và xin sử dụng bao thư khi đóng góp, để ban tài chánh dễ dàng khi ghi vào sổ sách. 

Quĩ Linh Mục Hưu Dưỡng Địa Phận.
Để giúp cho các linh mục địa phận có những nhu cầu và điều kiện cần thiết cho cuộc sống khi hưu dưỡng sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong Thánh lễ Vọng và Giáng sinh tuần này.  Xin mọi người quảng đại.   

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Thứ Ba, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.
-  9 giờ tối.  Hát vọng Giáng sinh   
-  9 giờ 15.  Hoạt cảnh Giáng Sinh
-  10 giờ.    Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Tri Phương /Đỗ Thu Hương.
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Ng. Trung Hải; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Hải Nguyễn; Danny Ng; Alex Ng; Tâm Ng; Josh Ngô; Jacob Hoàng; Gavin Ng;  Thiện Ng.
Lời nguyện:  Nguyễn Ánh Tuyết.      
Dâng Của Lễ: Gđ. Phạm V. Tân.

Thứ Tư, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)
-  Thánh lễ lúc 11 giờ sáng.
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang / Trần Thu Hường
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Lê Thanh Xuân.
Giúp Lễ: Hải Ng.; Steven Trần; Dustin Phạm; Kenneth Trần; Jon Đinh; Ben Trần.
Lời nguyện: Ngô Thủy Tiên            
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....