Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Năm A. Số 780

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Is. 60, 1-6. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Thiên Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ.  Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.   Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài Đọc 2. Ep. 3, 2-6.  Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà đến cứu độ mọi dân mọi nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với Người.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mt. 2, 1-12.  Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước.

Đáp Ca: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Suy Niệm.
Lễ Hiển linh có nghĩa là Chúa tỏ mình ra cho con người nhân loại. Thiên Chúa đã dùng ngôi sao chiếu tỏa ánh sáng dẫn ba nhà đạo sĩ, những người đang tìm kiếm hay chưa biết, đến với Hài Nhi Giê-su trong máng cỏ. Sau những khó khăn trở ngại, Ba đạo sĩ đã theo ánh sao lạ chiếu tỏa dẫn đường tiến về máng cỏ Bêlem. Cuộc sống của mỗi người chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Chúa Giêsu vẫn là ánh sáng đã và đang đi trước dẫn lối cho chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc khó khăn dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin. Xin Chúa luôn khơi dậy nơi tâm hồn chúng ta lòng khao khát tìm gặp Chúa, để chúng ta bước đi theo Ngài và được  sống trong an bình, niềm vui, ơn sủng và sự che chở của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống trung thành và can đảm sống giáo huấn của Chúa, để trở thành chứng nhân dẫn người khác đến với Chúa.

Reflection
1 Isaiah 60:1-6.  What a vision the prophet gives us of the way life should be, and one day shall be! He sees a new Jerusalem bursting in the future with the riches and abundant life of the Lord. Pilgrims from every nation stream into the holy city to praise God, who has called them home. Their hearts throb with wonder, joy, and gratitude. How does the presence of the Lord shine upon yourself, your parish, your family? How can you bring the presence of the Lord to the people around you?
Ephesians 3:2-3, 5-6. A message similar to that of the first reading is given to the people of Ephesus: the good news of Jesus is meant for all people, not just a few. All people are called to share in the promise of Jesus Christ.  This letter was written to the Ephesians. They were Gentiles. Imagine how they felt, being told that they were now "co-heirs with the Jews (God's chosen people) and sharers of the promise." They were no longer left out, but included. How can you carry this message of inclusiveness to your neighborhood, your parish, your school?
Matthew 2:1-12.  Today we celebrate the showing forth (epiphany) of Jesus to the nations beyond Israel. When astrologers, or magi, from the East saw a new star appear in the sky, they accepted it as a sign that a great leader had been born. Without knowing where the star would lead them or what they would find, the magi set out bearing gifts. Their faith and courage were rewarded when God revealed to them his own Son. On our faith journeys, we, too, have to remain alert for the signs through which Jesus reveals his presence to us. His "stars" are all around us, in the beauty of creation, in the Church, in the arts and sciences, in the uniqueness of each person. How will you be alert to the "stars" around you? How can you let Jesus shine through you?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1Ga.3,22-4,6; Mt. 4, 12-25.    Lh. Anrê&Mát-ta/Gđ. Ng. Văn Giá 
Thứ Ba.       1Ga. 4, 7-10; Mc. 6, 34-44.    Lh. Anna/Gđ. Trần. V Hải
Thứ Tư.       1Ga. 4, 11-18; Mc. 6, 45-52.  Lh. Micae&Maria/Gđ. Ng. Văn Giá 
Thứ Năm.    1Ga. 4,19-5,4; Lc. 4, 14-22.   Lh. Têrêsa – Tạ ơn/Gđ. Long&Lưu
Thứ Sáu.     1Ga. 5, 5-13; Lc. 5, 12-16      Lh. Antôn&Inê/Gđ. Ng. Văn Giá
Thứ Bảy.       5:30 chiều.  Lh. Tô-ma&Maria/Gđ. Ng. Văn Giá
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng.  Xin bình yên/Gđ. Ng. Hạnh Tuyền
                      Xin bằng an/Gđ. Long&Lưu  - Lh. Đa Minh/Gđ. Trần V Hải

Phụng Vụ Tuần Này.   
          Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể                   Giúp Lễ          
5:30. Hội Hiền Mẫu                          Ng. Trung Trực                               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Sơ MTG                   Ng. Văn Cả/Ng. V. Ái                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Đoàn Q. Dũng/Ng. Ánh Tuyết    Đoàn Th. Nguyệt/Ng. Tr. Giang                 Văn Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Trần Quốc Thái&Tu                                                      Preston&Jacob Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Hồng Nguyễn      Ng. Đình Chót                              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                         Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/An Phạm              Ng. Văn Cả/Ng. Văn Sơn              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                           Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Phạm V. Tiến/Ng. Thu Chung   Lê Đ. Phong/Trần V. Thái                          Học Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Trần V. Thái&Linh                                                           Josh Ngô&Ben Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 12, 2019 và Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
Quĩ Điều Hành: $4,627 ($2,570+2,057)
Quĩ Xây Dựng.  Các gia đình:
Thái Robert Diệp         2,000
Nguyễn Nguyệt&Tony 2,000
Bùi Loan (Gđ. 255)     1,000
Cựu ca đoàn                  500
Phạm Văn Tân&Tuyết   200
Tổng cộng:              $5,700

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Xin cha mẹ phụ huynh lưu ý!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật này. Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau mắn đem các em đến lớp học. Vì đang xây cất và để tránh những tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra, xin mọi người chú ý và cẩn thận khi di chuyển xe trong bãi đậu. Xin cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người. 

Chương Trình Gói Bánh 
Chương trình gói bánh mừng Tết năm nay như sau:  
Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư tuần này, ngày 8 tháng 1: Công việc: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, ngâm và rửa lá lúc 4 giờ chiều./ Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu đậu, lau và cắt lá. Cần nhiều người./ Thứ Sáu, 7 giờ sáng: gói bánh. / Thứ Bảy, 7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu. / Sáng Chúa Nhật-giao bánh. 
Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 15 với chương trình và công việc như đợt 1
Công việc gói bánh cần rất nhiều người giúp đỡ, vì vậy xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc hy sinh giúp giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Sẽ có phiếu đặt bánh để cuối nhà thờ tuần tới.  Hay liên lạc đặt bánh với anh Danh: 918-408-6574. Hay bà Mi số điện thoại: 918-254-0222.

Hội Chợ Mừng Tết. 
Để mừng Tết Nguyên Đán Canh Tý, giáo xứ sẽ tổ chức hội chợ Tết vào tối giao thừa Thứ Sáu, ngày 24, sau Thánh lễ 5 giờ 30 tối, bắt đầu từ 6 giờ 30, đến 1 giờ sáng.  Hội chợ sẽ có nhiều trò chơi vui nhộn có thưởng như bingo, hát ka-rô-kê, bầu cua cho người lớn và trẻ em. Đặc biệt sẽ có những món ăn 3 miền rất ngon và sẽ đốt pháo mừng giao thừa vào nửa đêm. Xin mời mọi người tham dự.

Đoàn Vũ Phụng Vụ.
Để giúp cho Thánh lễ mừng Tết Nguyên Đán thêm phần trang trọng, sẽ có phần vũ phụng vụ do chị Đỗ Thu Hương đảm trách, và chị sẽ tuyển chọn một số em.  Xin quí vị phụ huynh vui lòng khuyến khích, và tạo điều kiện cho các em tham gia và tập dượt trong mấy tuần sắp đến.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quí phụ huynh.

Hộp Thư Dâng Cúng 2020. 
Còn một hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành năm 2020 chưa có người nhận. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình.  Khi dâng cúng hay đóng góp, xin vui lòng dùng bao thư để ban tài chánh dễ dàng ghi sổ sách. 

Vé Số Xuân. 
Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kêu gọi mọi người mua ủng hộ vé số mừng xuân mới, sẽ được gởi tới tất cả gia đình.  Xin vui lòng gởi lại cuống vé và tiền để ban tổ chức chuẩn bị.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 26 tháng 1.  Chân thành cám ơn.

Tuần Hành Phò Sự Sống.
Cuộc tuần hành phò sự sống hằng năm của địa phận sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 19, bắt đầu lúc 12 giờ 30 trưa, tại bậc thang phía trước nhà thờ chính tòa Holy Family. Xin mọi người tham dự. 

Thánh Lễ “Trắng”.  
Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ với những người và vợ chồng, phục vụ trong ngành y tế: bác sĩ, y tá, vào chiều Thứ Bảy, ngày 15 tháng 2, tại nhà nguyện bệnh viện St. Francis, lúc 5 giờ chiều. Sẽ có buổi tiếp tân sau đó.  Muốn tham dự, xin liên lạc: tulsacma@gmail.com.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....