Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 1 Mùa Chay. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay. Số 787. Năm A

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.  
Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  St. 2, 7-3, 1-7. Sau khi được Thiên Chúa dựng nên, Adong và Evà sống rất hạnh phúc.  Nhưng ông bà đã nghe lời cám dỗ ma quỉ phạm tội kiêu ngạo và không vâng lời, nên bị Thiên Chúa phạt khốn khổ, gây hậu quả cho loài người. 
Bài Đọc 2. Rm. 5, 12-19.  Thánh Phaolô xác quyết, vì Adong và Evà không vâng lời Thiên Chúa làm theo ý riêng mà loài người bị phạt.  Nhưng nhờ Chúa Giêsu vâng lời làm theo thánh ý Chúa Cha mà mọi người được cứu rỗi.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng.  Mt. 4, 1-11.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu trước khi khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin mừng đã vào sa mạc cầu nguyện, ăn chay và chịu ma quỉ cám dỗ.  Nhờ vâng theo thánh ý Chúa Cha, Người đã chiến thắng vẻ vang.

Đáp Ca: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới:  St. 12, 1-4; 2Tm. 1, 8-10; Mt. 17, 1-9. 
 
Suy niệm.
Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ Chúa về ba thứ. Miếng ăn: Đây là một cám dỗ rất dễ gặp trong cuộc sống. Dựa vào cám dỗ này, người ta biện minh cho sự khô khan, nguội lạnh, thờ ơ và tham lam của mình. Và thế là từng bước một, tên cám dỗ dẫn chúng ta đi dần dần xa Thiên Chúa, làm nô lệ cho tiền bạc.  Kiêu ngạo: Tính kiêu ngạo thường ẩn núp dưới hai hình thức: phô trương, khoe khoang và muốn người khác phải chú ý đề cao mình. Ma quỷ là cha và là nguồn gốc của thần kiêu ngạo. Chúng đem kiêu ngạo vào mọi lãnh vực. Biết bao người đã, đang và sẽ là nạn nhân của lòng kiêu căng, tự ái, tự cao, tự phụ. Danh vọng: Ma quỷ đưa Chúa lên núi cao, chỉ cho Chúa thấy khắp bàn dân thiên hạ, và thấy mọi vinh quang phú quý uy quyền, rồi hứa ban cho Chúa tất cả nếu bằng lòng uốn gối quỳ thờ lạy chúng. Đứng trước những cạm bẫy đó, Chúa Giêsu chiến thắng không nhờ vào sức riêng mình mà do việc sống Lời Chúa, và niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa là Cha. Những cạm bẫy mà Chúa Giêsu chịu cũng chính là những cạm bẫy mà chúng ta sẽ gặp phải hàng ngày. Xin Chúa giúp chúng ta luôn cảnh giác trước cạm bẫy của ma quỉ, và biết dựa vào Lời Chúa để vượt qua và chiến thắng.

Reflection. 
Genesis 2:7-9; 3:1-7. As we begin the season of Lent, the first reading takes us back to the biblical story of the beginnings of the human race. God plants a beautiful garden in which the first two human beings can be perfectly happy. But the serpent, a symbol of evil, tempts Adam and Eve to be "like gods" in their knowledge of good and evil. They choose to disobey God's will, and at that moment their innocence vanishes. This is the story of the first sin, symbolized by the eating of the forbidden fruit. Lent is a time to look at sin and its consequences. How would you describe sin?
Romans 5: 12, 17-19. Paul says that just as sin and death came through Adam, salvation and life came through Christ. If Christ had not come into the world, the Genesis story would have had a tragic ending. But Jesus is the "new Adam" whose grace is always more abundant than evil in the world. Thanks to Jesus, sin is never a hopeless situation. Think now of some "hopeless situations" you know of.
Matthew 4:1-11. As Jesus prepares to begin his ministry, he enters a kind of spiritual "training camp." Alone in the desert, he fasts and prays for forty days. When the devil tries to ambush him with three temptations to disobey God's will, Jesus is well armed. He defends himself with the word of God by quoting from the Book of Deuteronomy. He refuses to be tricked by false promises of power and glory. What spiritual training plans will you put into practice during Lent?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Lv. 19, 1-18; Mt. 25, 31-46.   Xin bằng an/Gđ. Long&Lưu
Thứ Ba.      Is. 55, 10-11; Mt. 6, 7-15.       Lh. Đôminicô&Maria/Gđ. Trường&Hương
Thứ Tư.      Gn 3, 1-10; Lc. 11, 29-32.      Lh. I-nê
Thứ Năm.   Est. 14, 1-14; Mt. 7, 7-12.      Lh. Hedwing J Ortiz/Gđ. Trường&Hương
Thứ Sáu.     Ed. 18, 21-28; Mt. 5, 20-26.  Lh. Giuse Đỗ C Thừa/Gđ. TRường&Hương
Thứ Bảy.       5:30 chiều.    Xin tạ ơn/Gđ. Ng. Th Thành&Vân 
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng. Lh. Đa Minh&Maria/Gđ.Bà Hân  –  Lh. Martin
                      Các Lh./Gđ. Bà Gẫm  -  Lh. Giuse&Maria/Gđ.Trường&Hương

Phụng Vụ Tuần Này.       
         Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể                     Giúp Lễ          
5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ             Ng. Trung Trực                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê H.Bình/Trần H. Trang            Ng. Văn Ái/Ng. Đình Chót      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                            Tâm Phạm/Thiện Nguyễn
10. Ng.Tr. Giang/TrầnThu Hường  Lê Th.Xuân/Ng. Th Ban                    Học Nguyễn            
Dâng lễ. Gđ. Ng. Minh Thắng                                  Addision Nguyễn/Ayden Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                      Ng. Đình Chót                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Đỗ Thu Hương   Ng. Văn Ái/Ng. Đình Chót       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Gavin Nguyễn/Đạt Vũ  
10. Ng. Trung Hải/Lê Th Xuân     Đoàn Th.Nguyệt/Ng. Tr. Giang            Văn Nguyễn 
Dâng lễ. Gđ. Ng. Đình Thành&Giang                                       Jacob/Preston Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 2, 2020
Quĩ Điều Hành: $2,889
Quĩ Xây Dựng.   Các gia đình:
Nguyễn Đình Thành&Giang 1,000
Ri Lê (Tahlequah, OK)         1,000
Nguyễn Thị Tuyết Anh            300
Nguyễn Văn Ái                       200
Đỗ Kim Loan                          200
Nguyễn Hữu Long                 100
Lý Cảnh Trên                         100
Phạm Văn Định&Lợi              100
Nguyễn Văn Hinh                  100
Chị Thơm (Dưa món)            100
Tổng cộng:                      $3,200

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự dâng Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Phụ Huynh.
Xin quí cha mẹ đã ghi danh công tác giúp đỡ chương trình giáo lý và Việt ngữ, hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Xin vui lòng theo dõi lịch trình phân chia nhiệm vụ trong bảng thông báo bên hội trường.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.
Xin thông báo! Chương trình làm lá năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu tuần này, ngày 6 tháng 3, lúc 8 giờ sáng. Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ, như là một sự hy sinh dâng lên Chúa trong mùa chay.  Chân thành cám ơn mọi người và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 6, tuần này.  Xin mời các gia trưởng tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và ban ơn lành cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể Thứ Bảy tuần này, ngày 7.  Xin mời hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Đổi Giờ.
Xin chú ý! Vào lúc 2 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 8, sẽ đổi giờ.  Trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy vặn đồng hồ lên 1 giờ để khỏi bị trễ Thánh lễ Chúa nhật hay những công việc hàng ngày.

Ca Đoàn Chuẩn Bị Đại Lễ Phục Sinh.
Ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào Chúa nhật tuần tới, ngày 8, lúc 2 giờ chiều, chuẩn bị cho Tam Nhật Vượt Qua và đại lễ Phục sinh.  Ước mong được sự tham gia đông đủ của mọi ca viên thuộc 3 ca đoàn, để cùng nhau dâng lời ca tiếng hát, suy tôn cuộc khổ nạn cùng ca mừng vinh quang phục sinh của Chúa.  

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Năm, ngày 2, đến Chúa nhật, ngày 5 tháng 4, và sẽ do linh mục Võ Tá Đề dòng Ngôi Lời hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.             

Quĩ Đức Tin Và Hành Động Hàng Năm 2020.
Nếu ai chưa có dịp dâng cúng trong các Thánh lễ tuần vừa qua, xin xử dụng bao thư trên bàn cuối nhà thờ để dâng cúng. Trong lần xin tiền tuần vừa qua đã thu được số tiền $1,352  Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các nết xấu, để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Thăm Chủng Viện.
Văn phòng Ơn Thiên Triệu địa phận sẽ tổ chức chuyến thăm  miễn phí đại học chủng viện Conception, Missouri, từ ngày 28 đến 30 Tháng Ba, cho thanh thiếu niên nam từ 16 tuổi trở lên. Muốn biết chi tiết liên lạc:  Fr. Michael Pratt. Email: frmpratt3@gmail.com hay đt: 918-884-4200.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....