Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm A_2020

Bài Tin mừng Thứ Tư mùa Chay hôm nay diễn tả câu truyện Chúa Giê-su chữa lành và ban ánh sáng cho người mù bẩm sinh, và cũng mở mắt tâm hồn để anh nhận biết, tin và kính thờ Chúa. Hàng ngày, người mù ngồi ăn xin ở cổng làng, và lẽ anh ao ước được có ánh sáng để có cuộc sống bình thường như mọi người.
 Hôm nay, cơ hội đã đến, khi nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua, anh đã lớn tiếng kêu xin Chúa cứu chữa.  Và Chúa Giêsu đã thương cứu chữa anh.  Bài Tin mừng có những điểm quan trọng cho cuộc sống Ki-tô của chúng ta, trước bối cảnh dịch bệnh cô-rô-na đang lan tràn gây khốn khổ và chết chóc nhiều nơi trên thế giới.
Điểm quan trọng thứ nhất là sự đau khổ.  Như bệnh dịch cô-rô-na đang mang đến những sự đau khổ cho con người, người mù bẩm sinh cũng luôn sống cảnh khốn khổ vì bị mù không có ánh sáng. Anh muốn có ánh sáng để nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ, những người đã sinh ra anh. Anh muốn có ánh sáng để có cuộc sống bình thường như mọi người, không phải đi ăn xin. Câu hỏi quan trọng là: “Nguyên nhân của sự đau khổ này là gì?” Chúng ta thấy nguyên nhân sự đau khổ của người mù bẩm sinh thì khác với những nạn nhân bệnh viêm phổi.  Sự đau khổ của những người bị chết hay đang bi bệnh viêm phổi là do con người gây ra và phát xuất từ thành phố Vũ hán, Trung hoa.  Cho dù cố ý hay vô tình thì đều do con người gây ra. Họ chính là những người đã gây ra những sự đau khổ, chết chóc cho người khác.  Ngược lại, sự đau khổ của người mù bẩm sinh là phần số tự nhiên của con người, không phải do tội lỗi của anh hay của cha mẹ gây nên.  Có những sự đau khổ do chính hành động tội lỗi, sai trái của chúng ta gây nên cho mình, nhưng tất cả đau khổ không có nguồn gốc từ những tội chúng ta đã phạm. Trong bài Tin mừng, Chúa Giê-su khẳng định: “Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội.”
Điểm quan trọng thứ hai là:  “Chúa Giê-su là sự sáng thế gian.”  Chúa không những ban ánh sáng cho người mù bẩm sinh, hơn thế nữa, Chúa còn ban ánh sáng cho tâm trí chúng ta để hướng dẫn chúng ta đi trong cuộc hành trình dương thế đến Nước Trời ngày sau.  Nếu chúng ta không đi theo ánh sáng soi của Chúa thì chúng ta cũng như những người Pha-ri-siêu, có ánh sáng con mắt thể xác, nhưng tâm trí mù lòa.
Và để biết được điểm quan trọng thứ ba, chúng ta chú ý đến tiến trình nhận biết Chúa Giê-su là ai của người mù bẩm sinh.  Lúc đầu, anh nói về Chúa: “Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã lấy bùn xức mắt tôi.”  Rồi khi những người Pha-ri-siêu  khảo sát anh về Chúa, anh đã nói: “Đó là một tiên tri.”  Sau đó, anh đã tuyên xưng: “Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì.”  Cuối cùng, khi Chúa Giê-su hỏi anh có tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa không, người mù nay đã có ánh sáng thưa: “‘Lạy Ngài, tôi tin’, và anh ta sấp mình thờ lạy Người.”  Và đây chính là điểm quan trọng thực tế thứ ba: tin và thờ lạy đi đôi với nhau.  Nhiều người ngày nay tự nhận, tự xưng “tôi tin”, nhưng lại không dành thời giờ, hay có thời giờ để thờ phượng.  “Ngày Của Chúa” được lấp đầy tất cả mọi việc, nhưng lại không có giờ của Chúa.
Mặc dù chúng ta không mù như những người Pha-ri-siêu, nếu chúng ta mù thì chúng ta đã không hiện diện trong thánh đường lúc này, nhưng đôi khi chúng ta giống như cha mẹ của người mù bẩm sinh: tránh né, ngần ngại hay gượng ép tuyên xưng đức tin vì sự không vừa lòng, không thích của thân nhân, bạn bè thân thuộc hay sợ bị họ xa lánh. Chúng ta hãy nghe những lời cha mẹ anh mù khi bị chất vấn về ai là người đã chữa lành cho con của họ đã nói: “Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết.”
Chúng ta cầu xin luôn có lòng ao ước, khao khát ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu tỏa vào tâm trí chúng ta, để chúng ta cảm nhận sự mỏng manh cuộc sống của mình, thận trọng hơn trong cuộc sống, sống tốt lành, đạo đức, hy sinh, bác ái cầu nguyện và luôn hướng tâm hồn tới Chúa. Xin cho chúng ta có lòng xác tín vào Chúa Ki-tô là Ánh Sáng trong thời điểm khốn khó và nguy hiểm này, để ánh sáng Chúa đánh tan sự dữ là vi khuẩn cô-rô-na, cứu chữa nhân loại, ban sức mạnh và che chở chúng ta bằng an và an toàn.
Lm. Chánh xứ
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....