Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

THÔNG BÁO

Để đối phó với nạn dịch COVID-19 đang lây lan trong vùng Tulsa, Đức Giám Mục David Konderla đã ra sắc lệnh kể từ ngày 20 tháng 3 cho đến ngày 8 tháng 4 năm 2020 và cho đến khi có quyết định mới:
1.  Tất cả Thánh Lễ có giáo dân đều tạm đình chỉ.
2.  Tất cả các sinh hoạt của Giáo xứ, các Hội Đoàn và Ban Ngành điều tạm đình chỉ.
3.  Văn phòng Giáo xứ vẫn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9giờ sáng đến 4giờ chiều.
4.  Giáo dân có thể hiệp thông trong Thánh lễ Chúa Nhật được đưa lên website www.gxgiusetulsa.net
5.  Trường hợp cần xức dầu bệnh nhân, xin gọi điện thoại 918-361-8120

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....