Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay. Số 790

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.  
Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  1Sm. 16, 6-13. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Samuen xức dầu cho Đavít làm vua thay thế Saulê đã lỗi nghĩa với Thiên Chúa.  Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn vua Đavít từ ngày đó.
Bài Đọc 2. Ep. 5, 8-14. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu đã lãnh phép rửa tội phải sống nên con cái Thiên Chúa là Ánh Sáng, bằng cách xa lánh các việc đen tối xấu xa, luôn ăn ở ngay thẳng, lương thiện, công bình và chân thật.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng.  Ga. 9, 1-38.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa ngườI mù từ khi mới sinh, cho anh được sáng mắt thể xác, nhất là mở con mắt tâm hồn cho anh tin Chúa. Chúng ta cũng cần được Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta.

Đáp Ca: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.   

Kinh thánh tuần tới:  Ed. 37, 12-14; Rm. 8, 8-11; Ga. 11, 1-45.

Suy Niệm.
Hành trình đức tin của anh thanh niên mù trong bài Tin mừng chính là khuôn mẫu cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Anh thanh niên mù đau khổ sống trong bóng tối vây phủ cuộc đời. Anh đã gặp được Chúa Giê-su, Người đã đem anh ra khỏi sự tối tăm, ban cho anh ánh sáng không những thể xác mà còn ánh sáng tâm hồn, đức tin. Anh qúa vui mừng, khẳng khái quyết liệt tuyên xưng lòng yêu mến tuyệt đối với Chúa Giêsu. Anh ta không hề sơ sệt e dè những người Do thái đầy ghen tương, thù hằn và thâm hiểm. Chúng ta cảm tạ Chúa ban cho chúng ta ánh sáng thể xác, nhưng có thể chúng ta có những điểm mù tối trong tâm hồn chẳng hạn như những đam mê, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, kiêu căng. Còn có những người không nhận ra sự mù lòa, lỗi lầm, khuyết điểm và giới hạn của chính mình, làm cho chúng ta không nhìn thấy sự tốt lành nơi tha nhân, hay nhìn thấy những ân sủng và sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Chúng ta biết sự mù tối tâm hồn rất nguy hại. Chỉ có ánh sáng Tin mừng của Chúa Giê-su Ki-tô mới xoá tan những điểm tối đó. Chỉ có niềm xác tín vào Chúa Giê-su Ki-tô và thực hành Lời Chúa dạy, với đời sống cầu nguyện mới có thể xua đuổi bóng tối ra khỏi tâm hồn, và có ánh sáng Chúa Ki-tô ngự trị.

Reflection.
1 Samuel 16:1, 6-7, 10-13a. God sends the prophet Samuel on an important mission to find and anoint the future king of Israel. But when Samuel finds the man he thinks is just right for the job, God tells him that he has made a mistake. God's advice is: Don't judge by how important a person might seem, for I look into the heart. The prophet listens to God's advice. He chooses the youngest son of Jesse of Bethlehem. This shepherd boy is athletic and handsome. Yet only God sees in David the potential to be Israel's greatest king and the ancestor of the Messiah. Have you ever heard the saying, "Don't judge a book by its cover"? What do you think it means? How does this saying relate to what God says about not judging by appearances?
Ephesians 5:8-14. As we move forward to Easter during this Lenten season, we have thought about the meaning of Baptism. This reading reminds us of the courage we need to have as followers of Christ. The world is not an easy place to share the good news, but it needs to see the light of Christ's truth in us. Can you give names to the "darkness" you face in your world or in the larger world that we share? How will you let the light of Christ shine through you?
John 9:1-41. John's story of the man born blind weaves together the themes of light, sight, and insight. Jesus heals the man so that he can see. The blind man gains not only his sight but also insight. Who are the "truly blind" people in this gospel story? How can you keep from going through life "blind" to the reality of Jesus and his love in your life? How will you stay alert to really see and care for those who need Jesus' healing touch?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54.  
Thứ Ba.      Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.     
Thứ Tư.      Lễ Truyền tin cho Đức Mẹ.     
Thứ Năm.   Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47.  
Thứ Sáu.    Kn. 2, 12-22; Ga. 7, 1-30.     
Thứ Bảy.     5:30.  
Chúa Nhật.  8& 10.  

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 3, 2020
Quĩ Điều Hành. $2,422            
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Văn Sinh&Tiên 300
Nguyễn Thị Ngọc Bích  200
Đinh Công Hoạt            200
Nguyễn Minh Tuấn        200
Tổng cộng:                $900

Chào Mừng.
Chân thành chào mừng tất cả mọi người ghé vào trang web của giáo xứ. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, ban nhiều ơn lành, che chở và gìn giữ mọi người bằng an và an toàn trong tình cảnh phải đối diện với dịch viêm phổi Co-rô-na. 
Và xin mọi người cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho các nhà chính quyền dùng mọi cách giúp đỡ người dân trong cảnh khốn khó này.  Cầu nguyện cho những người trong ngành nghiên cứu sớm tìm ra kháng tố và thuốc chữa trị, nhất là các bác sị, y tá và những người đang chăm sóc bệnh nhân.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành và sức khỏe cho họ.

Chương Trình Làm Lá.  
Trong tâm tình cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, công việc làm lá năm nay tuy phải gián đoạn vì dịch viêm phổi cô-rô-na, đã hoàn tất một cách rất tốt đẹp.  Vì có rất nhiều người giúp đỡ trong nhiều công việc, cho nên, xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành và che chở cho tất cả mọi người. 

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, Hội đã thu được số tiền $926. Chân thành cám ơn những người hy sinh nhận lời nấu những món ăn hợp tác với hội, để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Các Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ.
Như thông báo trong website, các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ đình chỉ cho đến khi có lệnh mới của Đức giám mục địa phận.

Tuần Tĩnh Tâm. 
Xin chú ý! Vì sắc lệnh của Đức giám mục đình chỉ các buổi tụ họp đông đảo để đối phó với dịch viêm phổi cô-rô-na, cho nên tuần tĩnh tâm đã bị hủy bỏ.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các nết xấu, để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh
Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng Toàn Năng và là Cha giàu lòng thương xót
Nay chúng con đến trước Nhan Chúa
Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh
đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con.
Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế,
ơn khôn ngoan và can đảm,
tìm ra những phương thế ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này.
Xin Chúa an ủi và chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh,
và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn.
Xin Chúa đón nhận vào Nhà Chúa những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh.
Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con,
Biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa,
để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh
đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa
Hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....