Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Sắc lệnh của Đức giám mục địa phận


ĐỨC GIÁM MỤC DAVID KONDERLA
Giám mục Giáo phận Tulsa.
Bởi Ân thánh Chúa và Vị Tông đồ Giáo hoàng.
SẮC LỆNH.
Tôi, Giám mục David Konderla, Giám mục Giáo phận Tulsa, sau khi đã tham khảo những để nghị của những người có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe công cộng về việc giới hạn số người tham dự những buổi tụ họp công cộng, và sau khi tham khảo với Hội đồng Cố vấn, ban hành sắc lệnh:
Tất cả các Thánh lễ (hằng ngày và Chúa nhật) trong địa phận sẽ được đình chỉ từ ngày 20 tháng Ba đến ngày 8 tháng Tư (ngoại trừ trường hợp được rút lại hay gia tăng thêm).
Tất cả giáo dân được tha miễn bổn phận tham dự Thánh lễ Chúa nhật, các ngày lễ buộc (không có tội), và được kêu gọi thực hành những việc đạo đức như: đọc kinh Thần vụ, suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện và tham dự Thánh lễ trực tuyến, và cầu nguyện cho những người đau bệnh và yếu đuối.
Làm tại văn phòng Giáo phận, ngày 18 tháng Ba 2020.
Đức giám mục David Konderla
Giám mục Giáo phận Tulsa.
Đóng dấu và ký tên.
Harrison Garlick
Chưởng ấn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....