Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Chay. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay. Số 788. Năm A

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.  
Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  St. 12, 1-4.  Trong bài đọc 1 hôm nay, Thiên Chúa bảo ông Áp-ra-ham rời bỏ nơi an nhàn tại quê hương, đi đến nơi Thiên Chúa hứa để Người chúc phúc và ban cho ông một dòng dõi đông đúc.  Ông tin vào lời Chúa và vâng lời ra đi.
Bài Đọc 2. 2Tm. 1, 8-10Thánh Phaolô bảo các tín hữu hãy hy sinh chịu khó loan báo Tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tiêu diệt sự chết đem lại nguồn sống bất diệt cho mọi người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.  Mt. 17, 1-9. Tin mừng hôm nay nhắc lại biến cố Chúa Giêsu biến hình sáng láng trên núi trước mặt ba Tông đồ, để cho các ông hiểu: Chúa phải chết đau khổ mới sống lại vinh quang.  Ai muốn theo Người phải vác thánh giá theo Người.

Đáp Ca: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
            theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Kinh thánh tuần tới:  Xh. 17, 3-7; Rm. 5, 1-8; Gn. 4, 5-42.
 
Suy Niệm.  
Mầu nhiệm biến hình của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng kêu gọi người tín hữu phải “biến hình” để được trở nên “con yêu dấu” của Thiên Chúa. Muốn được trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa thì cần phải “vâng nghe lời Người.” Không chỉ nghe bằng tai, bằng mắt mà còn bằng tâm hồn cũng như bằng cả cuộc đời sống theo gương Chúa Kitô. Mùa Chay Thánh là mùa chiến đấu thiêng liêng, qua sự hy sinh, cầu nguyện, làm việc bác ái sống nhân đức và làm chủ bản thân. Đây là thời gian thánh giúp mọi người canh tân bản thân dưới ánh sáng Lời Chúa, và thực hành lời dạy của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa. Amen.

Reflection
Genesis 12:1-4a. The first reading is another story of a beginning. This time we see Abram, who was later called Abraham, as an old man answering God's call to "go forth." God promises that Abram's descendants will become a great nation in a new land that will be blessed by God. Although Abram has no children and no idea where God is sending him, he packs up and leaves his homeland. What is your journey of faith like today? How are you listening to God along your way? How are you answering God's call?
2 Timothy 1:8b-10. The second reading gives us a good Lenten reminder: God has saved us and called us to be holy. But to be holy we have to "hang in there" even when it is tough. Being a faithful disciple is a challenge and can carry a price. What will you do during Lent to meet that challenge?
Matthew 17:1-9. Three of Jesus' closest friends arrive at a new understanding of him in today's gospel. They are allowed to get a glimpse of him as he will be after his passion, death, and resurrection. Jesus is seen as the fulfillment of the Law (represented by Moses) and the Prophets (represented by Elijah) of the Old Testament. He is Son of God and Messiah, in whom we experience God's presence and in whose image we will be transfigured.  We read today's story of the transfiguration so that we, too, might be led to a new understanding of Jesus. Jesus still leads us today. How can you keep your eyes on Jesus in works of justice and mercy, in help for those less fortunate? Who or what can help you seek Jesus here? 

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Đn. 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.          Xin tạ ơn/Gđ. Hà&Châu
Thứ Ba.        Is. 1, 10-20; Mt. 23, 1-12.          Lh. Giacôbê/Gđ. Thịnh&Hiên
Thứ Tư.        Gr. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28.     Xin tạ ơn&Bằng an
Thứ Năm.     Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.       Lh. I-nê
Thứ Sáu.      St. 37, 3-28; Mt. 21, 33-46.       Xin tạ ơn Thánh Giuse/Gđ. Phi&Thái
Thứ Bảy.      5:30 chiều.  Xin như ý/Gđ. Lại Lan
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng. Lh. An-tôn&Phao-lô; Giuse
                                                Lh. Phêrô Ng. K Thoảng/Gđ. Bà Phùng Th Sáu

Phụng Vụ Tuần Này.       
         Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ          
5:30. Hội Hiền Mẫu                        Ng. Đình Chót                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                   Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Đỗ Thu Hương   Ng. Văn Ái/Ng. Đình Chót           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Ng. Trung Hải/Lê Th Xuân     Đoàn Th.Nguyệt/Ng. Tr. Giang                Văn Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Ng. Đình Thành&Giang                                           Jacob/Preston Hoàng 

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng.Đình Chót/Trần M Nguyệt    Ng. Viết Phương                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                    Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Th Tho            Ng. Văn Ái/Ng. Đình Chót         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Tâm Phạm/Thiện Nguyễn
10. Ng. Tri Phương/Ng Ngọc Yến    Ng. Trung Hải/Lê Đ Phong                   Tyler Hoàng
Dâng lễ. Gđ. Trần Quang Thành                                              Jimmy Trần/Alex Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 3, 2020
Quĩ Điều Hành: $3,387                
Lễ Tro: $1,820   
  • Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:
Nguyễn Hướng&Khánh 700
Loan Bùi (Giang)           500
Vũ Đình Hiệu                 400
Trần T Vũ&Thủy            300
Nguyễn văn Hòa           200
Nguyễn Đức Nội           200
Vũ Duy Lương              200
Nguyễn Oanh (Giang)  109
Nguyễn Văn Thụy        100
Hồ Văn Song               100
Nguyễn Tự Lập           100
Nguyễn Văn Quý         100
Vũ Quốc Trọng            100 (tiền vé số)
Nguyễn Ngọc Bích      100 (tiền vé số)
Tổng cộng:              $3,209
  • Quĩ nội thất thánh đường mới:
Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển 5,000
Ng. Viết Phương                 5,000
Tổng cộng:                      $10,000

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự dâng Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chỉ Thị Của Địa Phận Về Phòng Ngừa Viêm Phổi.
Để ngăn ngừa và đề phòng viêm phổi, Đức giám mục chỉ thị:
1. Không bắt tay lúc chúc bình an, chỉ cúi đầu;
2. Thừa tác viên Thánh Thể rửa tay khử trùng trước Thánh lễ;
3. Chỉ chịu lễ bằng tay; không bằng lưỡi;
4. Những người có triệu chứng cảm cúm ho nên ở nhà, không phải tham dự Thánh lễ.   
Xin Chúa gìn giữ mọi người bằng an. 

Chương Trình Làm Lá.
Công việc làm lá năm nay đã bắt đầu vào sáng Thứ Sáu vừa qua, và có nhiều người đến giúp đỡ.  Chân thành cám ơn.  Đây là công việc cần nhiều người giúp đỡ. Mỗi ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng, và cần nhiều người giúp từ 3 giờ chiều đến tối.  Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ, như là một sự hy sinh dâng lên Chúa trong mùa chay. Chân thành cám ơn mọi người và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 15.  Xin những người được mời nấu những món ăn, hy sinh nhận lời hợp tác với hội, để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn mọi người.

Công Tác Phụ Huynh.
Xin quí cha mẹ đã ghi danh công tác giúp đỡ chương trình giáo lý và Việt ngữ, hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Xin vui lòng theo dõi lịch trình phân chia nhiệm vụ trong bảng thông báo bên hội trường.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Lớp Thêm Sức.
Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, các em sẽ tham dự khóa tĩnh tâm từ chiều thứ Sáu 13, đến chiều Chúa Nhật 15 tháng 3, tại nhà dòng Mẹ Cứu Chuộc do cha Trần Hùng Lân, dòng Tên hướng dẫn.  Xin cha mẹ phụ huynh đưa các em đến hội trường trước 4 giờ chiều thứ Sáu 13, và sẽ cùng nhau khởi hành vào lúc 4:30.  Cha linh hướng cũng kính mời quí cha mẹ phụ huynh đến tham dự Thánh Lễ bế mạc vào lúc 1:30 trưa Chúa Nhật 15 tháng 3 và đón các em về.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Năm, ngày 2, đến Chúa nhật, ngày 5 tháng 4, và sẽ do linh mục Võ Tá Đề dòng Ngôi Lời hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.             

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các nết xấu, để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....