Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Thánh lễ trực tuyến ngày 4 tháng 4 vào lúc 5 giờ 30 chiều: cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....