Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Thánh lễ Thứ Năm Tuần 18 Thường niên lúc 6 giờ 30 chiều (Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung)


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....