Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên lúc 6 giờ 30 chiều (Giờ Chầu Thánh Thể của giới Gia Trưởng)


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....