Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên lúc 6g30 chiều.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....