Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 26 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên. Năm A. Số 808

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Ed 18, 25-28.  Trong bài đọc 1 hôm nay, qua ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa kêu gọi người công chính và kẻ bất lương cố gắng sống tốt lành hơn để khỏi phải chết mà được sống.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Pl 2, 1-11. Trong đoạn thư sau này, thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống theo gương Chúa Giêsu: Người đã khiêm nhường, tự hạ mình xuống tột độ và vâng lời đến chết, nên được Thiên Chúa tôn vinh. 

Tin Mừng. Mt. 21, 28-32. Qua dụ ngôn hai người con, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải vâng nghe và sống theo ý Thiên Chúa muốn, và nhất là phải biết hối cải, thay đổi từ trong tâm hồn, để được vào Nước Trời. Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp ca.  Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.

Kinh Thánh tuần tới.  Is. 5, 1-7; Pl. 4, 6-9; Mt. 21, 33-34.

Suy Niệm.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói tới hai loại người qua hình ảnh hai người con: Người con thứ nhất, bảo đi làm thì nói không đi nhưng rồi lại làm như ý người cha. Người con thứ hai, gọi dạ bảo vâng nhưng rồi không chịu đi làm. Rồi chính Chúa đã giải thích cho chúng ta biết: người con thứ nhất ám chỉ những người thu thuế và những người đàng điếm, những người tội lỗi, hai loại người này bị xã hội Do Thái khinh miệt nhất. Ngược lại, người con thứ hai, ám chỉ những kinh sư, Pha-ri-sêu và dân chúng thời ấy, là những người tự xưng mình là đạo đức và tốt lành, nhưng chỉ là giả hình, bề ngoài. Đó là những người nói mà không làm. Tóm lại, bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta hãy xét lại: lời nói và việc làm của chúng ta có đi đôi với nhau không? Trong đời sống đức tin, tâm hồn chúng ta có phải là tâm hồn Kitô đích thực không?  Đời sống của chúng ta có thể hiện những gì chúng ta tuyên tin không? Hay chúng ta chỉ có cái vỏ Kitô bên ngoài? Nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta hãy coi chừng, chúng ta sẽ bị Chúa cảnh cáo: những người khác sẽ vào Nước Thiên Chúa, còn chúng ta thì sao?  Hãy nghe lời Đức Maria kêu gọi trong Tháng Mười, Tháng Mân Côi, sắp tới: “Cải Thiện Đời Sống.”

Reflection.

Ezekiel 18:25-28.  We can either turn our lives toward God or away from God. The choice is ours to make. We must choose between a life of virtue or a life of sin. And God, in turn, will judge each one according to his or her choice. Some people complained to Ezekiel the prophet that this was not fair of God. But God turned the tables on them by saying that they were the ones who were unfair in trying to get out of their responsibility. What choice do we have? Will you look at your life to see what God is asking of you?

Philippians 2:1-11. The second reading is taken from what has been called Paul's letter of joy. He is writing to the Christians of Philippi, whom he dearly loves. To be one in Christ with his friends is Paul's great desire. What joy they will experience if they put on the attitude of Christ toward others and if they put aside all selfishness! What virtues does he mention that could make our attitudes more Christ-like? Who encourages you? How?

Matthew 21:28-32. Jesus tells a parable to a group of religious leaders. He wants them to figure out which one of the sons did his father's will. Was it the one who said yes but never showed up? Or was it the one who said no but later repented and carried out the father's wishes. Sometimes people can deceive us by smooth talk. But God is never deceived. Like Jesus, our lives can be a "yes" to God the Father in word and deed. Jesus is making it clear that sinners who repent are entering the kingdom before the priests and elders who did not repent and believe. What do you think of this?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   G. 1, 6-22; Lc. 9, 46-50.       Xin tạ ơn/Gđ. Lê H Bình
Thứ Ba.    Đn. 7, 9-14; Ga. 1, 47-51.    Lh. Anna Lê Th Hậu
Thứ Tư.    G. 9, 1-16; Lc. 9, 57-62.       Lh. Đa Minh&Maria
Thứ Năm. G.19, 21-27; Lc. 10, 1-12     Lh. Maria
Thứ Sáu.  G. 38, 1-21; Mt. 18, 1-10.     Lh. Giuse
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.                  Lh. Maria
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.                  Lh. Đa Minh

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên                             

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Hồng Nguyễn        Sơ Kim Anh
8. Ng. V Cả/Trần Thị Tho                          Sơ Nguyễn Liên
10. Phạm V Tiến/Uyên Đinh                     Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Hội Hiền Mẫu                                   Sơ Kim Anh
8.   Ng. Hưng Thịnh/Trần Hồng Trang      Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trường Giang/Mai Hoàng            Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 20 tháng 9, 2020

Quĩ Điều Hành. $1,674   

Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:

Trần Mậu&Dawna 1,000
Đỗ Tâm My              500
Lê Kevin&Hà            500
Đoàn Dzũng              50
Trần Văn Hải             50
Tổng cộng:         $2,100

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Sắc Lệnh Bắt Buộc Mang Khẩu Trang.

Vì số người lây bệnh lên cao, cho nên chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.  Thứ Năm vừa qua, để tránh sự lây lan của dịch bệnh tại các giáo xứ, Đức giám mục địa phận đã chỉ thị những người tham dự Thánh lễ cũng phải mang khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo sắc lệnh mang khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và an toàn.

Công Trình Hàng Rào Và Cổng.  

Để thiết lập hàng rào và cổng cho ngôi thánh đường mới, với phí tổn là $144 ngàn đô la, Đức giám mục địa phận, trong lần thăm mục vụ vừa qua, hứa sẽ tặng giáo xứ $25,000 đô la, và ngài kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ tiếp tục hy sinh và quảng đại giúp cho công trình này được hoàn thành tốt đẹp.  Một số thành viên trong Hội đồng mục đã và sẽ đi tới các cơ sở thương mại để xin giúp đỡ. Xin mọi người quảng đại.   

Danh sách những gia đình hưởng ứng: 

Gđ. Nguyễn Tuất, Tuyến, Linh, Hiền $4,000
Gđ. Nguyễn Vỹ                          2,000
Gđ. Khải Bùi&Duyên                    500
Gđ. Nguyễn Văn Ngự                   500
Gđ. Nguyễn Hải Vương                500
Gđ. Nguyễn Tiến Chương&Dung 500
Gđ. Nguyễn Hạnh Tuyền              500
Gđ. Nguyễn Văn Hinh                  200

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.   

Quĩ Đất Thánh và Đồng xu Thánh Phê-rô.

Trong các Thánh lễ tuần trước đã thu được số tiền: $1,176. Sẽ xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ cho 2 quĩ này trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin Thiên Chúa trả công cho lòng quảng đại của mọi người.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Xin mời các gia trưởng hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, vào lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, để xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hoá bản thân và cho các gia đình trong giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày 3, lúc 5 giờ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Rao Hôn Phối.

Anh Gioan Trần Cao Cường, con ông bà Trần Hùng Cường, sẽ kết hôn với chị Maria Lưu Phương Hồng, con ông bà Lưu Đức Tuấn, Dallas, Texas.  Thánh lễ Hôn phối sẽ của hành lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10, tại thánh đường Thánh Giuse, Grand Prairie, TX. Nếu ai biết đôi này có trở ngại gì, xin cho linh mục quản nhiệm biết.  Chân thành cám ơn.

Ly Tình Thương.  

Vì dịch bệnh nên lớp GL-VN niên học 2019-2020 đã phải chấm dứt vào tháng 3/20 và các Ly Tình Thương cũng chưa được thu lại.  Vậy kề từ nay cho đến hết tháng 10, xin quý phụ huynh và các em, khi đi lễ, xin đem theo Ly Tình Thương, để vào giỏ ngay trước lối vô nhà thờ.  Số tiền gom được từ chiến dịch Ly Tình Thương  sẽ gửi về giúp thiếu nhi nghèo khổ tại các buôn làng bên quê nhà. 

Hân Hoan Chúc Mừng.

Giáo xứ hân hoan chúc mừng gia đình anh chị Nguyễn Văn Ngự về việc em Marian Ngân Nguyễn, đã nhận được một học bổng toàn phần của đại học danh tiếng Harvard.  Đại học Harvard là 1 trong nhóm đại học nổi tiếng và uy tín nhất, được mệnh danh là “Ivy Leage”, tại thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts, và là nơi đã từng được 8 vị Tổng thống Hoa kỳ và nhiều học giả nổi tiếng theo học.  Một lần nữa, xin chúc mừng anh chị.  

40 Ngày Cho Sự Sống. 

Mọi người được mời gọi tham gia chương trình 40 ngày cầu nguyện cho sự chấm dứt phá thai và bảo vệ sự sống con người. Sẽ có những giờ cầu nguyện tại Vườn Hy Vọng, từ 5 giờ sáng đến 12 tối. Xin liên lạc Jennifer Herman.  Tel: (918) 307-4904.  Email: Jennifer.herman@dioceseoftulsa.org

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....