Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Thánh lễ Thứ Năm Tuần 26 Thường niên lúc 6g30 chiều.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....