Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 26 Thường niên và Giờ Chầu Thánh Thể của Gia Trưởng lúc 6 giờ chiều

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....