Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Giờ Chầu của Gia trưởng và Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên lúc 6 giờ chiều.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....