Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 32 Thường niên. Năm A_2020

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường niên. Năm A. Số 814

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Kn 6, 13-17. Bài đọc 1 trích sách Khôn ngoan hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Đức Khôn Ngoan sẵn sàng đến với những ai biết tìm kiếm nó, để nó giúp sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Thiên Chúa đến cứu thoát.  Đó là ý nghĩa của bài đọc 1.

Bài Đọc 2. 1Tx 4, 12-17. Trong đoạn thư gởi người Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu chớ buồn phiền sợ sệt, mà phải lo chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Chúa Giêsu.  Người đã sống lại thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người.

Tin Mừng. Mt 25, 1-13. Những cây đèn đầy dầu của 5 cô khôn ngoan trong Tin mừng nhắc chúng ta biết dự trữ những việc bác ái, hy sinh và quảng đại, trong tinh thần tỉnh thức sẵn sàng đón chờ giây phút Thiên Chúa đến cứu thoát chúng ta, vì Thiên Chúa đến bất ngờ, vào ngày giờ chúng ta không biết trước.

              Đáp ca. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa.   

Kinh Thánh Tuần Tới. Cn. 31, 10-13; 1Tx. 5, 1-6; Mt. 25, 14-30.

Suy niệm.

Qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng ngày Chúa đến. Ngày Chúa đến không ai biết được, chỉ cần nhớ ngày đó đến bất ngờ. Dụ ngôn này cũng muốn nhắc tới ngày chết của mỗi người, ngày ấy cũng rất bất ngờ, không ai biết trước được. Chúa Giêsu ân cần nhắn nhủ chúng ta: hãy khôn ngoan như năm cô trinh nữ đem đèn và trữ cả dầu. Một ngày nào đó cuộc đời chúng ta sẽ chấm dứt, chúng ta không biết ngày đó là ngày nào, nên chúng ta phải luôn tỉnh thức và chuẩn bị cho linh hồn mình, bằng cách luôn gìn giữ dầu của cây đèn, là đức tin của chúng ta, luôn luôn cháy sáng. Dầu là đời sống tốt lành, khiêm nhường, thánh thiện, bác ái, hy sinh, quảng đại như lời Chúa dạy, để can đảm trở thành những chứng nhân cho Chúa Kitô trong xã hội hôm nay.  Bởi vì chỉ có những người có đức khôn ngoan của Thiên Chúa mới nhận ra, và sắm sửa cho mình loại dầu thiêng liêng này, để đốt cháy sáng đời sống đức tin.  Biết sống như thế mới bảo đảm được hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời.

Reflection.

Wisdom 6:12-16. Several writings of the Hebrew Scriptures are called "wisdom" books because they help us think about and understand humanity's long search for wisdom. Wisdom is the God-given gift to know what is right and to do it. Today's poetic reading pictures wisdom as a woman. She is splendid and eternal. Wisdom willingly appears to those who "keep vigil" for her. Wisdom comes to those who seek her in the scriptures, in prayer, and in a life focused on God. A wise person tries to make the best choices for his or her actions and life. What are some ways we can get mixed up when we try to understand what is the right thing to do? Have you ever prayed to know what to do? What are some ways people become wise? Have you ever learned from the experience of making a wrong choice?

1 Thessalonians 4:13-18.   One of the hardest experiences in life is the death of a loved one. Paul understood this very well and assures the Thessalonians that their loved ones who had died in Christ would rise again. How can Paul’s letter be a source of hope for you?

Matthew 25:1-13. Why do we need the gift of wisdom? Why do we need to be prepared daily for Christ's coming? The parable in today's Gospel provides some answers. According to the parable, five foolish bridesmaids go out to meet the bridegroom without bringing any extra oil for their lamps (the bridegroom in this story represents Christ). When the bridegroom finally arrives at midnight, the foolish bridesmaids have to run off in the opposite direction to purchase more oil. By the time they get back, the door to the wedding celebration is locked. And the groom says to them "I do not know you."

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.  LhMaria&ĐaMinh - Mồ côi/Gđ.Hùng&Yến – Lh.Phao-lô/Phương&Thủy
Thứ Ba.   Lh. Thai nhi – Các Lh.NN/Gđ. Đoàn Khương - Lh. Maria/Gđ Nguyên&Mỹ
Thứ Tư.   Lh. Benêđíctô - Lh. An-tôn&Anna/Gđ.Trần H Cường
Thứ Năm. Lh. An tôn&Maria - Lh.Phan Xaviê&Maria/Gđ. Phạm V Định
Thứ Sáu.  Tạ ơn&Mồ côi - Lh. An-rê&Mát-ta/Gđ. Trần H Cường
Thứ Bảy.  Lh.GioanBao&Maria/Thăng&Thảo- Batôlômêô&Thêrêsa/Trần H Cường
                 Lh. An tôn&Tổ tiên&Mồ côi – Lh.Đa Minh&Giuse/Gđ. Nguyên&Mỹ
Chúa Nhật. Các LhNN/Gđ.Đoàn Khương – Lh.Phêrô&Maria/Gđ.Ng. V Tường
                2 Lh.Giuse/Gđ.Long&Hoài -Lh.ÔbàCM/Gđ.Đinh Trấn -Lh.Mồ côi/Gđ.Trần Chiểu
                 Lh.Đại Gđ họ Đinh/Gđ.Ôbà Đinh T Cao – Lh.Maria Mađalêna/Gđ. Hiền&Hương

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên   

5:30. Hội Hiền Mẫu                              Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/ Thảo Mary Vũ        Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trung Hải/Uyên Đinh               Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ                   Sơ Kim Anh
8. Ng Hưng Thịnh/Đỗ Thu Hương        Sơ Nguyễn Liên
10. Bùi Hồng Phúc/Annie Nguyễn        Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 11, 2020

Quĩ Điều Hành. $2.671

Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:

Linh mục chánh xứ 200
Trần Văn Hải          200
Hải Tăng                100
Tổng cộng:         $500

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình muốn gia nhập giáo xứ, xin điền vào mẫu ghi danh cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin  Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang.

Theo chỉ thị của cơ quan bảo vệ sức khỏe thành phố, khi tham dự Thánh lễ xin đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo chỉ thị đeo khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Công Trình Hàng Rào, Cổng, Và Tăng Cấp Ghế Ngồi.  

Để xây hàng rào và cổng và tăng cấp ghế ngồi cho ngôi thánh đường mới, Đức giám mục cho biết: địa phận sẽ giúp $25,000 đô la, và kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại cho kế hoạch này được hoàn thành tốt đẹp. 

Danh sách những gia đình hưởng ứng đóng góp tuần này:

Gđ. Nguyễn Khuê Kevin          $1,000
Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Bích      $1,000
Gđ. Nguyễn Trung Hải             $1,000
Gđ. Đỗ Thị Kim Huyền&Uyên  $1,000
Gđ. Lê Thị Kim                         $1,000
Gđ. Nguyễn Trung Long&Hoài $1,000
Gđ. Nguyễn Hưng Thịnh&Hiên$1,000
Gđ. Thư Trần                            $500
Gđ. Nguyễn Thị Lành               $500
Gđ. Trần Thị Tho                      $200

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse,
trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tháng Các Linh Hồn.

Tháng 11 là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Sẽ lần hạt lúc 6 giờ chiều trước Thánh lễ 6 giờ 30 hàng ngày để cầu nguyện cho các linh hồn. Xin vào trang youtube giáo xứ lúc 6 giờ chiều để cùng cầu nguyện.

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức.

Xin thông báo! Ngày 21 tháng 11, Đức giám mục sẽ đến giáo xứ dâng Thánh lễ 5:30 chiều Thứ Bảy và ban Bí tích Thêm Sức cho các học sinh. Để chuẩn bị, kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh Lễ 10 sáng CN tuần này, ngày 8 tháng 11, bên hội trường để bàn về ngày các em lãnh nhận BT Thêm Sức. 

Ly Tình Thương.

Ly Tình Thương là chương trình rất ý nghĩa hàng năm của giáo xứ, nhằm chia sẻ chút quà vật chất từ các em trong lớp GL-VN,  đến thiếu nhi tại các vùng xa xôi hẻo lánh bên quê nhà Việt Nam.  Tổng kết chương trình LTT năm nay thu được $2,563.88. Số tiền LTT năm nay sẽ được gởi về giúp thiếu nhi tại các gíao xứ đang bị thiệt hại nặng nề bởi các trận bão lụt vừa qua. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang, chúc lành cho ý nguyện cao đẹp của các em thiếu nhi trong lớp GL-VN, và cho mọi gia đình trong giáo xứ được bình an sức khỏe. 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....