Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên lúc 6 giờ chiều. (Nghi thức Phát Tang cầu cho linh hồn Đôminicô)

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....