Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Tư Phục sinh_B. (Chúa Chiên Lành) Lễ Chiều Thứ Bảy lúc 5 giờ 30.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....