Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Chúa Thánh Thần tác động siêu nhiên

“Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, làm cho chúng ta khao khát Thiên Chúa, lấy sự thật tâm linh và làm cho chúng ta có thể hiểu biết.” (Billy Graham)
Chúa Thánh Thần là một phần đẹp đẽ và mạnh mẽ của Đấng là Thiên Chúa. Chúng ta cần Ngài trong cuộc sống như ống dẫn để trở thành người mà Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta, và nhờ quyền năng của Ngài, chúng ta có thể trợ giúp trong mọi tình huống. Không có Ngài, chúng ta bất lực.

Chúa Thánh Thần là ai?

– Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. (Ga 16:8-11) Khi chúng ta ăn năn, thú nhận tội lỗi và nhận được Ơn Cứu Độ, Chúa Thánh Thần sẽ tái tạo tâm hồn đã chết trong chúng ta, và giờ đây trở nên nhạy cảm với những điều tâm linh của Thiên Chúa. (Ga 3:1-16; Cv 2:38)

– Có tác động khác của Chúa Thánh Thần khi Ngài làm phép rửa cho tín nhân: Nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. (Cv 2:1-4) Điều đó dành cho tất cả mọi người, (Cv 2:39) và là tặng phẩm trao quyền, giúp người tin Chúa sống một đời thánh thiện. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn và được hướng dẫn làm theo ý muốn của Chúa Cha. Hơn nữa, tặng phẩm đó chủ yếu là để trao quyền làm chứng nhân. (Cv 1:8)

– Chúng ta được khuyến khích cầu xin Chúa Thánh Thần thường xuyên làm đầy tâm hồn chúng ta. Khi cảm thấy cạn kiệt hoặc cần sức mạnh, hãy cầu xin Ngài bổ sung, và lưu ý: “Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí.” (Ep 5:18)

Chưa đủ nếu chỉ tin rằng Chúa Cha và Chúa Con là trên hết và Chúa Thánh Thần là thứ cấp. Các Ngài bằng nhau và hợp tác hài hòa với nhau. Tình duy nhất của Chúa Thánh Thần là sự hiện diện của Ngài trong chúng ta. Chúa Giêsu đã nói trước khi lên trời rằng Chúa Thánh Thần sẽ đến và ngự trong mỗi tín nhân chúng ta. Cùng với điều đó, Ngài ban quyền cho chúng ta sống chiến thắng vì sự nghiệp của Đức Kitô và vì vinh quang của Chúa Cha.

Đây là 10 cách siêu nhiên mà hôm nay Chúa Thánh Thần muốn trao ban cho chúng ta:

  1. CHÚA THÁNH THẦN LÀ ĐẤNG BẢO TRỢ

“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16:7)

Khi nghĩ về Chúa Thánh Thần, đây là cách nghĩ của tôi: Thiên Chúa ở cùng chúng ta, giúp đỡ và ban sức mạnh để chúng ta sống tốt đẹp, phản ánh lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tôi không biết về bạn nhưng tôi luôn nhận biết nhu cầu của mình về sự giúp đỡ thiêng liêng. Khi xác thịt của tôi đấu tranh giành quyền kiểm soát, chính Chúa Thánh Thần sẽ đi vào và giúp tôi trở thành người mà Thiên Chúa đã tạo nên tôi.

Khi cảm thấy bất lực, mệt mỏi hoặc giống như thất bại trong cuộc sống, bạn có thể tin rằng bạn không đơn độc. Bạn có thể bắt đầu mỗi ngày, nhận biết Chúa Thánh Thần ở đó để giúp bạn. Ngài là sức mạnh nâng đỡ, gia tăng sinh lực và giúp bạn đi trên con đường thánh thiện. Đừng ngần ngại mời Ngài vào cuộc đời bạn!

  1. CHÚA THÁNH THẦN LÀ ĐẤNG THÁNH HÓA

“Anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta.” (1 Cr 6:11)

“Được thánh hóa” nghĩa là được để riêng ra như là thiêng liêng. Về cơ bản, đó là sự thanh tẩy tội lỗi và trưởng thành về mặt tâm linh để trở nên giống Đức Kitô hơn. Đó là một quá trình quan trọng đối với một tín nhân – bỏ con người cũ và trở thành con người mới. Nhưng đó là một quá trình hằng ngày và cần có thời gian.

Chúa Thánh Thần muốn giúp bạn trong tiến trình nên thánh này: chết cho con người cũ của bạn và trở thành tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên bạn; thoát khỏi vướng mắc của tội lỗi và sống chiến thắng.

  1. CHÚA THÁNH THẦN LÀM BẠN NÊN GIỐNG ĐỨC KITÔ

“Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.” (2 Cr 3:18)

Ông Môsê đã trải nghiệm vinh quang của Thiên Chúa trên đỉnh núi nhưng chúng ta giao tiếp với Ngài mỗi ngày. Thần học gia Warren Wiersbe viết: “Ông Môsê đã phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa, nhưng bạn và tôi có thể chiếu tỏa vinh quang của Ngài. Khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa và nhận thấy Con Thiên Chúa trong đó, thì Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, và chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn khi chúng ta lớn lên từ vinh quang đến vinh quang.”

Mục đích của chúng ta là nên giống Đức Kitô, và điều này diễn ra nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong khi chúng ta tập trung vào sự thánh hóa và giảm thiểu tội lỗi ở điểm trước, điều này đúng hơn là một sự biến đổi thành hình ảnh của Đức Kitô.

  1. CHÚA THÁNH THẦN GIÚP BẠN THI HÀNH Ý CHÚA CHA

“Thần Khí nói với ông Philípphê: ‘Tiến lên, đuổi kịp xe đó’.” (Cv 8:29)

Xuyên suốt Tân Ước, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi người làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngài giúp chúng ta theo đúng tiếng nói của Chúa Cha, và trong đức tin, Ngài làm những gì chúng ta tin Ngài kêu gọi chúng ta. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn điều mà ý muốn của Chúa Cha sẽ dành cho bạn hôm nay, và cầu xin Ngài ban quyền để bạn thực hiện điều đó.

  1. CHÚA THÁNH THẦN TRAO BAN ĐẶC SỦNG

“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của.” (1 Cr 12:4-11)

Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu những ơn cần thiết trong Giáo Hội. Không ai nhận được tất cả các tặng phẩm nhưng các tặng phẩm được phân phát trong Nhiệm Thể Đức Kitô, mỗi người nhận được các tặng phẩm khác nhau. Tặng phẩm mà bạn nhận được sẽ tăng lực cho bạn vì sự kêu gọi mà Thiên Chúa đã đặt trên cuộc đời bạn. Hãy nắm lấy những gì Thiên Chúa đã đặt trong bạn và hãy trở thành khí cụ của Ngài vì Nước Trời!

  1. CHÚA THÁNH THẦN TRAO BAN TÌNH YÊU

“Chúng ta tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5:3-5)

Chúng ta tìm thấy tình yêu trong đau khổ của chúng ta. Khi chúng ta chịu đựng thử thách, tình yêu Thiên Chúa được đổ tràn trên chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Chính sự trao quyền này đã đưa bạn và tôi vượt qua những lúc khó khăn. Khi nghi ngờ tình yêu này trong lúc bạn gặp khó khăn, hãy nhớ rằng chính Chúa Thánh Thần đổ nó vào tâm hồn bạn.

  1. CHÚA THÁNH THẦN TRAO BAN HY VỌNG

“Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.” (Rm 15:13)

Hãy hy vọng như Thiên Chúa hy vọng. Điều này chỉ có thể thực hiện được một cách dồi dào nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là hy vọng đưa người ta vượt qua mọi thử thách và gian khổ. Hy vọng là nhiên liệu của tâm hồn. Hãy khai thác điều này bằng quyền năng của Ngài và hãy trải nghiệm sự bình an giữa môi trường xung quanh bạn.

  1. CHÚA THÁNH THẦN GIÁO HUẤN VÀ GỢI HỨNG

“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14:26)

Chúa Thánh Thần sẽ ban cho bạn tầm nhìn sâu sắc về những gì bạn đang đọc và sẽ giúp bạn nhớ lại những gì đã đọc trong Kinh Thánh. Ngài đem đến sự hiểu biết và sự thật trong tâm trí bạn.

Bạn đã bao giờ rơi vào một tình huống nào đó và một câu Kinh Thánh bạn đã đọc hoặc đã nhớ nhiều năm trước hiện lên trong đầu bạn, khích lệ bạn trong lúc đó chưa? Đó là Chúa Thánh Thần nhắc nhở bạn về những gì bạn đã được dạy. Ngài trao ban cho bạn sự hiểu biết và khả năng nhớ lại những câu thơ quan trọng áp dụng cho cuộc sống của bạn.

  1. CHÚA THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN

“Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.” (Rm 8:26)

Đôi khi tôi không có lời nào. Hoặc tôi có quá nhiều điều để nói rằng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Bạn có bao giờ trải nghiệm điều đó? Đôi khi chúng ta không cần phải có những lời thích hợp – Chúa Thánh Thần biết phải nói gì. Hãy dựa vào Ngài và để Ngài bày tỏ với Chúa Cha những điều cần phải nói.

  1. CHÚA THÁNH THẦN DÙNG BẠN ĐỂ TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1:8)

Kể cho người khác nghe về Chúa Giêsu và đào tạo đệ tử là vai trò quan trọng nhất của chúng ta trên đời này. Thực sự đó là điều cuối cùng Chúa Giêsu đã nói trước khi về trời!

Có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta nghĩa là có sức mạnh để làm nhân chứng. Hãy nói với mọi người về những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ trên Thập Giá, cách Ngài chiến thắng sự chết và vinh hiển cai trị. Đừng né tránh việc trở thành người bênh vực cho Đức Kitô, đó là những gì bạn được gọi để làm. Hãy để Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho bạn vì mục đích đào tạo môn đệ cho Nước Trời!

BRITTANY RUST

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CrossWalk.com)

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....