Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 14 Thường niên. Năm B_2021

  Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 14 Thường niên. Năm B. Số 847

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Ed. 2, 2-5. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Êdêkien kêu gọi dân Chúa đang bị lưu đày bên Babylon ăn năn sám hối để Chúa tha thứ cứu vớt.  Nhưng họ lòng chai dạ đá không chịu nghe lời Chúa.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 2Cr. 12, 7-10.  Thánh Phaolô gặp nhiều khó khăn trong công việc hoạt động tông đồ.  Nhưng ông tin chắc ơn Chúa đã giúp ông chiến thắng.  Và chính lúc ông cảm thấy yếu đuối là khi quyền năng Chúa được tỏ hiện.

Tin Mừng.  Mc. 6, 1-6.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu về Nadarét là quê hương, xóm làng của Người.  Người giảng dạy và được người đồng hương thán phục, nhưng họ không tin Người là Đấng Cứu Thế mà chỉ coi Người như là một thợ mộc nghèo hèn và do đó, họ từ khước và tẩy chay Người. Vì thành kiến, họ đã không nhận được ơn sủng nào của Chúa.     

Đáp ca. Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới
               khi Người thương xót chúng con.

Kinh thánh tuần sau:  Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13. 

Suy niệm.

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thành kiến đã làm cho dân làng Nagiaret trở nên mù quáng, cứng lòng, đã thốt ra những lời khinh thường, xúc phạm đến Chúa Giê-su, vì thế Chúa đã không làm một phép lạ nào tại đây. Cũng vậy, thành kiến có thể làm cho chúng ta trở nên mù quáng, không nhận định một cách khách quan đúng đắn. Thành kiến sinh ra sự ganh ghét, nói hành nói xấu, bỏ vạ cáo gian, vu khống và gây ra những sự hiểu lầm, thù ghét và chia rẽ. Thành kiến làm chúng ta không thể đối thoại một cách cởi mở và làm cho chúng ta không nhìn thấy cái hay cái tốt nơi người khác. Vì thế, chúng ta phải loại bỏ thành kiến về bản thân để khỏi tự ti mặc cảm, và về những người chung quanh, để có được một cái nhìn đúng đắn hơn, một nhận xét chân thành hơn, biết cảm thông và có một đời sống yêu thương cởi mở hơn.

Reflection.

Ezekiel 2:2-5. In today’s reading, God sends Ezekiel to proclaim unwelcome truths to the Israelites, who were in exile in Babylon.  But they would resist what he had to say about their need to repent. However, God assures him that the rebellious Israelites will recognize that a true prophet has come to them. Despite his fears, Ezekiel agrees to be God's messenger. Who are the people in today's world you recognize as prophets, as messengers of God? What opportunities do you think young people may have for serving as God's spokesperson? What truth about how God wants us to live would you most want to communicate to the world? Why?

2 Corinthians 12:7-10. Like Peter and the other apostles, Paul did not suddenly become perfect when he began to follow Jesus. He had been a proud and powerful Pharisee who persecuted the first disciples. Paul received many great graces and blessings as he made his missionary travels and preached the good news.  Paul prayed and Jesus revealed a wonderful secret to him. Imagine how happy Paul was to discover that "when I am powerless, then I am strong."  How do you think Jesus might define "weak" and "strong"? Why? Would they be the same or different from the images of strength and weakness perceived by you and your friends?

Mark 6:1-6. When Jesus first returned to Nazareth and preached in the local synagogue, his audience was amazed. They could not believe that one who had grown up in their midst could be such an outstanding teacher and healer. Perhaps they envied and feared the power they sensed in him. Because of their refusal to believe, Jesus could work few miracles among them. He understood that a prophet is not honored in his own hometown. So he moved on to other villages where the people welcomed him.  Why do you think they were so determined to reject him?  

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   St. 28, 10-22; Mt. 9, 18-26.   Lh. Maria
Thứ Ba.    St. 32, 23-33; Mt. 9, 32-38.   Lh. Lan Công Văn
Thứ Tư.    St. 41, 55-57; Mt. 10, 1-7.    Các đẳng Lh.
Thứ Năm. St. 44, 18-29; Mt. 10, 7-15.  Xin bình an cho gđ.
Thứ Sáu.  St. 46, 1-30; Mt. 10, 16-23.  Lh. Giuse
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.     Lh. Phêrô -- Xin bình an cho gđ.
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Xin tạ ơn kỷ niệm 25 Hôn phối/Gđ. Bửu Thu
                                                 Lh. Gioan Bao&Maria Ngô Thành Tín.

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                                Thừa Tác Viên               

5:30. Hội Hiền Mẫu                             Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương          Sơ Mai Liên/ Ng. Văn Cả
10. Lớp Thêm Sức                             Sơ Ánh Tuyết
     

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan       Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Trần Thị Tho          Sơ Mai Liên/Lê Đ. Phong
10. Ng. Thanh Ban/My Vũ Lê             Sơ Ánh Tuyết/Ng Trung Hải

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 27 tháng 6, 2021

Quĩ Điều Hành. $3,886            

Quĩ Đồng xu Thánh Phêrô: $1,796   

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Các gia đình:

Nguyễn Khuê Kevin  1,000
Lê Minh&Mai Dung   1,000
Đỗ Vincent &Jessica 1,000
Đỗ Tâm My                  500
Đỗ Joseph Cẩn           100
Nguyễn Toán&Loan    100
Nguyễn Hòa&Nhạn     100
Hồ Văn Song              100
Tổng cộng:           $3,900

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ, và nộp cho văn phòng giáo xứ.  Giáo xứ cũng hân hoan chào mừng Đức giám mục địa phận David Konderla đến ban Bí tích Thêm sức cho các em học sinh, trong Thánh lễ 10 giờ sáng hôm nay.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành và sức khỏe cho ngài, để hướng dẫn và chu toàn công việc việc mục vụ.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Chúc Mừng.

Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng các em học sinh lãnh nhận Bí tích Thêm sức trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn, và hướng dẫn các em can đảm sống Lời Chúa, và trở thành những chứng nhân cho Chúa trong xã hội hôm nay.

Đồ Phụng Tự Cho Thánh Đường Mới.

Thánh đường mới cần nhiều đồ phụng tự để trang trí, và cử hành những nghi thức phụng vụ.  Danh sách những đồ phụng tự cần thiết được kê khai trong danh sách ở cuối nhà thờ.  Xin mọi người quảng đại giúp đỡ bảo trợ để giáo xứ kịp mua để dùng cho ngày khánh thành. 


Danh Sách Các Gia Đình Đã Dâng Cúng Tài Chánh
Cho Đồ Phụng Tự Thánh Đường Mới.

Nguyễn Thiết & Mai      $1,200
Huỳnh Trung&Xuân      $1,200
Ẩn danh                        $1,000
Nguyễn Ngọc Luân          $500
Nguyễn Hưng Thịnh        $500
Nguyễn Mai Nương         $500
Phạm Văn Định                $500
Chuẩn Vũ                         $400
Nguyễn Tiến Chương      $400
Phạm T K Thuỳ                $200
Nguyễn T Sen&Trần Nhã $200.

Ngày Khánh Thành Thánh Đường Mới.

Trong niềm hân hoan tri ân Thiên Chúa, xin thông báo: giáo xứ sẽ tổ chức khánh thành ngôi thánh đường mới vào Chúa nhật, ngày 29 tháng 8, lúc 10 giờ sáng, và sẽ do Đức giám mục địa phận chủ sự. Giáo xứ đã gởi thiệp mời đến các gia đình trong giáo xứ.  Nếu gia đình nào chưa nhận được, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ.  Xin mọi người cung cấp địa chỉ thân nhân, bạn bè và cựu giáo dân, hiện đang sống ở thành phố và tiểu bang khác, cho các thành viên trong Hội đồng mục vụ, hay gởi qua e-mail: gxgiusetulsa0501@gmail.com, để giáo xứ có thể gởi thiệp mời đến họ.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người. 

Rao Hôn Phối.

Chị Emily Diễm Mi Âu, con ông bà Âu Thanh Trường và Đỗ Thị Thu Hương, muốn kết hôn với anh John Thomas Newton, con bà Penny Wilson Newton.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại thánh đường giáo xứ, ngày 17 tháng 7, lúc 2 giờ chiều.  Nếu ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.  Chân thành cám ơn.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè. 

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến: 918-340-3831, hay anh Đỗ Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....