Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 15 Thường niên. Năm B_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 15 Thường niên. Năm B. Số 848

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Am. 7, 12-15.  Trong bài đọc 1 trích sách Amốt hôm nay, Thiên Chúa chọn gọi và truyền cho A-mốt sứ mạng sửa dạy những hành động lầm lỗi  của dân chúng.  Sứ mạng này khó khăn và bị chống đối. Đó là trường hợp của ngôn sứ Amốt mà bài đọc này thuật lại.

Bài đọc 2. Eph.1, 3-14.  Trong đoạn thư gởi tín hữu ÊPhêsô, thánh Phaolô loan báo: chúng ta được tha tội, được làm con Chúa và nên thánh nhờ công nghiệp Chúa Giêsu; và nhờ đó cũng được hưởng gia nghiệp vinh hiển với Người.

Tin Mừng Mc. 6, 7-13.  Bài Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, ban quyền trừ quỉ và chữa bệnh, và sai họ đi rao giảng cho mọi người.  Để thi hành sứ mệnh đó, các ông phải sống đơn sơ trong sự phó thác.    

Đáp caLạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
                                  và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
                       

Kinh thánh tuần sau:  Gr. 23, 1-6; Ep. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34.

Suy niệm.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu sai các môn đi truyền giáo, rao giảng Tin mừng và kêu gọi mọi người ăn năn thống hối.  Truyền giáo phải là sứ vụ và là bổn phận của mọi Kitô hữu. Truyền giáo không phải là công việc của cá nhân, lại càng không phải chỉ là công việc của các linh mục, tu sĩ nam nữ, nhưng của mọi Ki-tô hữu. Trong xã hội và môi trường ngày hôm nay, chúng ta không phải đi đến một nơi xa lạ để truyền giáo, chúng ta truyền giáo cho những người sống chung quanh bằng những gương sáng đạo đức, bằng lòng can đảm sống lời Chúa, bằng cuộc sống hy sinh và quảng đại. Một gia đình, vợ chồng, con cái, cầu nguyện, siêng năng sốt sắng thờ phượng, kính mến Chúa, cũng là cách truyền giáo hữu hiệu, bởi vì: "Người ta cứ dấu này nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, đó là anh em hãy sống yêu thương nhau."

Reflection.

Amos 7:12-15. Amos was a poor shepherd and harvester of figs when God called him to be a prophet. When Amos prophesied that Israel's king would be killed and the people sent into exile if they did not repent, he became very unpopular. Amos makes it clear that he did not seek the prophet's job. He simply did what God required of him. When a parent or teacher corrects your behavior, how do you usually respond? When you scold a younger brother, sister or other small child, what kinds of responses do you receive?

Ephesians 1:3-10. Good parents, teachers, and preachers provide us with genuine praise as well as corrective guidance. Saint Paul did both well. In this reading, he helps us count our blessings and recognize our good spiritual qualities. In fact, he assures us that in Christ God has given us every spiritual blessing. These blessings include holiness, goodness, wisdom, and love. What blessings and good spiritual qualities do you recognize in members of your family? In yourself?

Mark 6:7-13. When Jesus sent his apostles out two by two, he warned them that some people would not welcome them. He insisted that they take to the road without food or money, trusting in God and the goodness of their hosts. If people would not provide for them or listen to their message, they were to move on to the next place. But those who accepted the apostles were rewarded. The sick were healed, the possessed were freed of demons, and sinners were reconciled. Jesus sent his apostles forth as missionaries without backpacks but not without training. They had learned from his word and example what they were to teach. What kinds of training have you been given at home, or in the community?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Xh. 1, 8-22; Mt. 10,34-11,1.   Lh. Phê-rô
Thứ Ba.    Xh. 2, 1-15; Mt. 11, 20-24.     Lh. Đa Minh&Anna
Thứ Tư.    Xh. 3, 1-12; Mt. 11, 25-27.     Lh. Gioan Bao&Maria
Thứ Năm. Xh. 3, 13-20; Mt. 11, 28-30.   Xin tạ ơn
Thứ Sáu.  Xh. 11, 10-14; Mt. 12, 1-8.     Lh. Giuse
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.      Lh. Phê-rô -
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Lh. Phê-rô
                                                 Lh. Maria Ngô Thành Tín.
                                                 

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                              Thừa Tác Viên                        

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan         Ng. Trung Trực
8. Lê Đình Phong/Trần Thị Tho            Sơ Mai Liên/ Lê Đình Phong
10. Ng. Thanh Ban/My Vũ Lê               Sơ Ánh Tuyết/Ng. Trung Hải
 

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ                       Ng. Trung Trực
8. Ng. Văn Cả/Trần Hồng Trang               Sơ Mai Liên/Ng. Văn Cả
10. Ng. Trường Giang/PhanThanh Ngà   Sơ Ánh Tuyết/Ng. Thanh Ban

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 7, 2021

Quĩ Điều Hành. $4,404

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới.  Các gia đình:

Lớp Thêm sức (Confirmation)2021  500
Nguyễn Xuân Hương&Lan               400
Đinh Phil&Phượng                           350
Anh chị Thành                                  100
Nguyễn Trung Dũng                         100
Tổng cộng:                                $1,450

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ, và nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Đồ Phụng Tự Cho Thánh Đường Mới.

Thánh đường mới cần nhiều đồ phụng tự để trang trí, và cử hành những nghi thức phụng vụ.  Danh sách những đồ phụng tự cần thiết được kê khai trong danh sách ở cuối nhà thờ.  Xin mọi người quảng đại giúp đỡ bảo trợ để giáo xứ kịp mua để dùng cho ngày khánh thành. Và xin đọc danh sách tất cả những gia đình đã dâng cúng được đăng ở cuối nhà thờ.


Danh Sách Các Gia Đình Dâng Cúng Tài Chánh
Cho Đồ Phụng Tự Cho Thánh Đường Mới Tuần Này.


Bùi Minh Hòa Hiệp&Becky   $13,040 (Nhà Tạm)
Nguyễn Trung Trực                $5,000 (Nhà tạm)
Nguyễn Văn Thái&Trang        $3,000
David Phú&Hiền (Dallas, TX) $1,200
Lâm Minh Tuấn&Yến                $500
Nguyễn Văn Giá                       $500
Phạm Tân&Tuyết                      $300
Tuyền&Seth Coleman               $300
Phạm Thúy Diễm                      $100
Phạm Thị Thủy                         $100
Nguyễn Văn Thuy                     $100
Nguyễn Hữu Long                    $100

Ngày Khánh Thành Thánh Đường Mới.

Trong niềm hân hoan tri ân Thiên Chúa, giáo xứ sẽ tổ chức khánh thành ngôi thánh đường mới vào Chúa nhật, ngày 29 tháng 8, lúc 10 giờ sáng, và đã gởi thiệp mời đến các gia đình trong giáo xứ.  Nếu gia đình nào chưa nhận được, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ.

Và để chuẩn bị cho ngày khánh thành, xin kêu mời mọi người hy sinh thời giờ đến giúp nhổ cỏ trong các vườn hoa, vào sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ, 2 tuần 1 lần, bắt đầu từ sáng Thứ Bảy tuần tới, ngày 17.  Chân thành cám ơn sự hy sinh của mọi người, và xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành.

Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ.

Xin chú ý! Chương trình giáo lý-Việt ngữ năm 2021-22, sẽ khai giảng vào Chúa nhật, ngày 12 tháng 9, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin theo dõi chương trình ghi danh trong các tờ Tin mừng tới đây.

Xin Cha mẹ có con em chịu các Bí tích Rước lễ lần đầu cũng như Thêm sức chú ý!  Để có thể theo học những lớp Bí tích trên, các em  phải học đầy đủ các lớp chuẩn bị trước đó.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè. 

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến: 918-340-3831, hay anh Đỗ Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....