Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm B_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên. Năm B. Số 855

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 35, 4-7.  Dân Do thái đang bị lưu đày khổ sở, Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaia loan báo Người sẽ thương giải thoát họ, cứu giúp họ.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 2. Gc. 2, 1-5.  Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Giacôbê tông đồ kêu gọi chúng ta sống theo gương Chúa Cứu Thế, ưu tiên thương giúp người nghèo khổ, bệnh tật hồn xác. Đó là ý nghĩ bài đọc này.

Tin Mừng. Mc. 7, 31-37.  Tin mừng theo thánh Mác-cô hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc cách đặc biệt, khiến mọi người kinh ngạc và ca tụng lòng thương xót của Người cho kẻ khốn khổ tật nguyền.

Đáp ca. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa!    

Kinh Thánh Tuần Sau:   Is. 50, 5-9; Gc. 2, 14-18; Mc. 8, 27-35.

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay nói tới tình cảnh đáng thương của người vừa cầm vừa điếc. Bệnh tật đày đọa đã khổ rồi, nhưng anh còn khổ hơn vì quan niệm của người Do thái cho rằng: bệnh tật là do hậu qủa tội lỗi của anh hay của cha mẹ anh, và bị loại ra khỏi cộng đoàn, xã hội. Chúa Giêsu hiểu được nỗi đau khổ của anh và đã chữa lành anh khi Ngài nói: “Ephata, hãy mở ra!” Tai anh ta mở ra và miệng anh ta nói được. Chúng ta không câm điếc thể lý, nhưng có thể bị câm điếc tinh thần, không còn khả năng, hay từ chối lắng nghe Lời Chúa.  Từ tình trạng không còn lắng nghe Lời Chúa dẫn đến sự chai cứng lương tâm, và đưa đến tình trạng không còn khả năng phân biệt lành -dữ, tốt- xấu, tội lỗi- thánh thiện. Đưa đến việc nói những lời xấu, gian dối, vu khống, gây chia rẽ và đau khổ cho người khác. Đó là một thứ câm điếc tinh thần mà Chúa đã cảnh báo: “Các anh có mắt mà như mù, có tai mà như điếc.”  Xin Chúa chữa lành sự câm điếc tinh thần, biết dùng đôi tai để lắng nghe Lời Chúa, và miệng lưỡi để vinh danh, ca tụng ơn lành Chúa ban.

Reflection.

Isaiah 35:4-7. Times of fear and hopelessness make our hearts feel pinched and small. When the people of the kingdom of Judah were threatened by their enemies, God took pity on their fear and hopelessness. He sent the prophet Isaiah with a message that strengthened them. Isaiah foretold a time when God would come to save his people. The signs of God's coming would include the healing of the blind, the deaf, and the lame. What are some of the things that happen in our world that cause you to feel fearful or hopeless? How do you handle those feelings?

James 2:1-5. The expression "telling it like it is" definitely fits this reading. Saint James points a finger at the common practice of showing greater respect to the rich than to the poor. When this kind of discrimination is practiced in a church setting, it is an even greater offense than it is elsewhere. James reminds us that poor are especially loved by God and are chosen to be "rich in faith and heirs of the kingdom." Why is it easy for people to discriminate against the poor? How can you and your friends be an example of God's special love for the poor?

Mark 7:31-37. What was promised in today's first reading we see fulfilled in this gospel story. A man who is deaf and suffers from a speech impediment is taken by his friends to see Jesus. Moved by the man's pitiful condition, Jesus takes him aside and performs a healing ritual. He concludes by praying that the man's senses "Be opened!" And the man begins immediately to hear and speak plainly. What does the example of Jesus teach us about how we are to respond to those who are hearing-impaired or otherwise physically-challenged? In what ways can we be helpful to people who have speech impediments of any kind?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.  Cl. 1,24-2,3; Lc. 6, 6-11.    Xin như ý/Gđ. Ng. V Tâm
Thứ Ba.   Cl. 2, 6-15; Lc. 6, 13-19.    Xin bằng an
Thứ Tư.   Sinh nhật Đức Maria.      Xin tạ ơn&Bằng an/Gđ. Lập&Hương
Thứ Năm. Cl. 3, 12-17; Lc. 6, 27-38. Lh. Giuse
Thứ Sáu.  1Tm1, 1-14; Lc. 6, 39-42. Lh. NN/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Bảy.  5:30 chiều.    Lh. Tô-ma/Gđ. Liên Phạm
Chúa Nhật. 8&10 sáng. Lh. Maria Ngô Th. Tín
                                       Lh. Giuse Doanh Bùi/Gđ. Bà Gẫm

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                               Thừa Tác Viên              Giúp Lễ        

5:30. Hội Hiền Mẫu                              Ng. Trung Trực
8. Lê Đình Phong/Thảo Vũ                  Sơ Mai Liên/ Lê Đình Phong
10. Ng. Tr Giang/Ngô Thủy Tiên          Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr. Hải

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Đức Nội/Ng. Ngọc Yến          Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương             Sơ Mai Liên/Ng. V Cả
10. Ng. Th. Ban/Trần Thu Hường         Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr Giang
           

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 và 29 tháng 8, 2021

Quĩ Điều Hành.  $3,590 + $7,748= $11,338

Quĩ Xây Dựng. Chúa Nhật, Ngày 22. Các gia đình:

Huỳnh Dominic&Thảo    1,000
Mai Hồng Ly                   1,000
Trần Thị Tho                     500
Phạm Thị Thủy (Gđ. 106) 500
Nguyễn Kim Dang            200
Ủng hộ trang web.             12
Tổng cộng:                $3,212

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ, và nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Phân Ưu. 

Được tin anh An-rê Võ Lưu, con bà quả phụ Lê Thi Kim Tiên, đã qua đời tuần vừa qua. Giáo xứ chân thành phân ưu cùng bà và mọi người trong thân bằng quyến thuộc.  Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào sáng Thứ Ba, lúc 10 giờ.  Xin ánh sáng phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô chiếu soi vào linh hồn An-rê, để được nghỉ yên đời đời. 

Lời Cảm Tạ. 

Trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chân thành cám ơn tất cả mọi người, các nhóm, các ban, đoàn thể, nhất là tất cả những người trong ban ẩm thực, bảo trì, quí vị trong Hội đồng mục vụ, ca đoàn, các em trong nhóm vũ phụng vụ, các em giúp lễ, đặc biệt cha Duy, và nhiều người đã âm thầm phục vụ, hy sinh thời giờ và công sức chuẩn bị, và tổ chức mừng ngày Khánh thành và Cung hiến thánh đường mới, được mọi sự tốt đẹp, làm sáng danh Chúa. Chân thành cảm tạ những vị ân nhân xa gần, và tất cả mọi người đã quảng đại dâng cúng tài chánh, và những phương cách khác, để xây dựng và trang bị cho ngôi Thánh đường.  Xin mọi người tiếp tục giúp đỡ và quảng đại. Xin vào trang web của giáo xứ để xem hình ảnh. Và xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

 Linh Mục Chánh Xứ.

Thánh Lễ Thứ Hai. 

Xin chú ý! Thánh lễ Thứ Hai, ngày 6, Lễ Lao Động, sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6:30 chiều.

Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ.

Xin chú ý! Chương trình giáo lý-Việt ngữ năm 2021-22, sẽ khai giảng vào Chúa nhật tuần tới, ngày 12 tháng 9, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Gia đình nào có con em học các lớp giáo lý, xin vui lòng lấy tờ ghi danh ở cuối nhà thờ, điền vào và nộp lại trong ngày khai giảng.

Xin Chú Ý!  

Khi tham dự Thánh lễ Chúa nhật, xin vui lòng không vào ngồi trong nhà nguyện; không mang thức ăn, nước uống vào trong thánh đường. Xin tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không xả rác chung quanh ngôi thánh đường mới. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người, để gìn giữ ngôi thánh đường mới được khang trang và sạch sẽ.

Cha Mẹ Học Sinh Học Trường Thánh Pi-us Và All Saints.  

Xin cha mẹ có con em đang theo học tại trường thánh Pi-us và All Saints, vui lòng gặp linh mục quản nhiệm càng sớm càng tốt, để xác định có con em hiện nay đang học tại các trường này.   Chân thành cám ơn.

Tiền Thu Cho Nạn Nhân Động Đất Tại Haiti.

Trong lần xin tiền thứ hai để giúp đỡ những nạn nhân của trận động đất và cơn bão đã xảy ra tại Haiti, đã thu được số tiền: $2,214.  Cám ơn sự quảng đại của mọi người. 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....