Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Thường Niên. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Thường Niên. Năm C. Số 876

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 6, 1-8.  Ngôn sứ I-sa-i-a thấy Thiên Chúa hiện ra với tất cả triều thần thiên quốc đầy vinh quang, và ngỏ ý muốn chọn một sứ giả phục vụ Người.  Ông liền tình nguyện phục vụ Chúa.  Đó là nội dung bài đọc sau đây.

Bài Đọc 2. 1Cor. 15, 1-11.  Thánh Phaolô tự nhận là Tông đồ hèn mọn nhất vì trước đây đã bắt bớ Chúa.  Nhưng Chúa thương kêu gọi ông trở lại và sai ông đi rao giảng Chúa Giêsu chịu chết và sống lại chuộc tội mọi người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng. Lc. 5, 1-11.  Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc dân chúng kéo đến nghe Chúa Giêsu giảng đông đảo.  Và Chúa làm phép lạ cho ông Simon đánh lưới được nhiều cá, để sai ông đi lưới người.  Và ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa.

Đáp ca. Lạy Chúa, trước mặt các Thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Đnl. 26, 4-10; Rm. 10, 8-13; Lc. 4, 1-13. 

Suy Niệm. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu kêu gọi những môn đệ đầu tiên là Simon Phêrô, Giacôbê và Gioan. Điểm đáng chú ý trong chuyện này là các ông đã mau mắn bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa. Tất cả những người được gọi trong các bài đọc hôm nay đều cảm thấy bất xứng. Isaia thốt lên "Khốn thân tôi, tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế."  Phaolô tự nhận "Tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ, tôi không đáng được gọi là tông đồ, vì đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa." Phêrô thì sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu "Lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi." Nhưng tất cả đều được Chúa kêu gọi và trao cho một sứ vụ trọng đại. Và các ngài đã nhiệt thành chu toàn sứ mạng được trao phó: Isaia mạnh dạn thưa lại với Chúa "Dạ con đây, xin sai con đi"; Phêrô "đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngài"; Phaolô dám khoe "Tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là Thiên Chúa ở cùng tôi". Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Ngài và hãy mau mắn đi theo Ngài.

Reflection.

Isaiah 6:1-2a, 3-8.   As Isaiah describes how God called him to be a prophet, he remembers the scene as though it had just happened. Isaiah is overcome with the reality of his own sinfulness and God's holiness. He protests that he cannot be a prophet because of his "unclean lips." But an angel purifies his lips with a glowing coal from the altar. This is a sign that Isaiah is now completely worthy to speak for God. Cleansed of his sin, Isaiah answers the Lord's call by saying, "Here I am, send me!"  God's providence sends us little and big challenges. How do you meet them? Do you say, "Oh, God, do I have to?" or do you say, "Here I am, God. Send me!"

1 Corinthians 15:1-11 or 15:3-8. Paul wants to be sure that the Christians of Corinth believe in the resurrection of Jesus. If they fail to grasp that central truth, their faith will be without meaning. So Paul lines up all the important "experts," or witnesses, from Peter (Cephas) on down to himself. Paul is probably the most convincing witness of all, because Christ himself converted Paul from being a persecutor of Christians to a zealous apostle.  Where is the living Jesus today? How can we be witnesses to his resurrection?

Luke 5:1-11. We can be sure that Peter remembered the scene in today's gospel story as clearly as Isaiah recalled his own vision of God. Even though Simon is convinced that there are no fish available, he tells Jesus, "At your command, I will lower the nets." His trust is rewarded not only by a huge catch of fish, but by Jesus' call to become a disciple. Peter, James, and John, overwhelmed by the presence of Jesus, drop everything and follow Him. You are a disciple. How can you "leave everything" to follow Jesus in prayer and service this week?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   1V. 8, 1-13; Mc. 6, 53-56.    Xin bằng an&Sức khỏe&công việc
Thứ Ba.    1V. 8, 22-30; Mc. 7, 1-13.    Tạ ơn Đức Mẹ Lavang
Thứ Tư.    1V. 10,1-10; Mc. 7, 14-23.   Lh.Maria&Phêrô&Các Lh TTNN
Thứ Năm. 1V. 11, 4-13; Mc. 7, 24-30.  Các Lh.TT&Các Lh.
Thứ Sáu.  1V. 11, 29-32; Mc. 7, 31-37. Lh.Gioan Bao./Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Bảy.     5 giờ chiều.  Các Lh. Tiên nhân/Gđ. Trần Chiểu
Chúa Nhật. 10 giờ sáng. Tạ ơn&Bình an/Gđ. Toán&Loan
                                         Lh. Maria Ngô Thành Tín/Gđ. Ng. Văn Bửu&Thu

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                            Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Hội Hiền Mẫu                                   Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Không có Thánh lễ.
10. Ng. Tr Giang/Trần Thu Hường
                            

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Trần Minh Nguyệt   Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Lê Huy Bình/Đào Thị Lợi                  Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng
10. Ng. Vũ Quang/My Vũ Lê                 Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr. Giang/Lê Đình Phong

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 30 tháng 1, 2022.
Quĩ Điều Hành. $3,942
Quĩ Xây Dựng
. Các gia đình:
Nguyễn Khang&Dung 20,000
Hải Tăng                          300
Gđ. #9                              100
Lê Đình Phong                  60
Tổng cộng:             $20,460

Các gia đình ủng hộ mua vé số Xuân: 2 vé: Nguyễn Khắc Minh 100; Nguyễn Đình Hòa 100; Nguyễn Văn Giá 100; Vũ Thomas San 100; Lê Văn Ý 100.

Thánh lễ Mừng Xuân Mới.

Thánh lễ mừng Xuân mới sẽ cử hành vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật. Trước Thánh lễ sẽ có nghi thức dâng hương tạ ơn, trong Thánh lễ sẽ có nghi thức dâng của lễ. Sau Thánh lễ sẽ có đốt pháo, bữa tiệc mừng năm mới, sổ xố và văn nghệ.  Xin chú ý! Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng. Chân thành mời mọi người tham dự.

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng các linh mục Việt Nam, và Đức giám mục địa phận David Konderla, đến mừng năm mới với giáo xứ và chủ tế Thánh lễ Chúa nhật hôm nay.  Và cũng chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giấy Báo Dâng Cúng Tài Chánh 2021.

Ban tài chánh đã gởi giấy xác nhận đóng góp tài chánh năm 2021 đến tất cả gia đình trong giáo xứ.  Nếu gia đình nào không nhận được, hay có gì sai xót xin vui lòng báo cho linh mục quản nhiệm biết để điều chỉnh. Cám ơn lòng quảng đại của mọi người.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Chương Trình Làm Lá.

Công việc làm lá năm nay sẽ bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 17 tháng 2. Năm nay, vì số bó có thể lên tới 25 ngàn (so sánh với năm trước là 12,334 bó), cho nên ngày bắt đầu năm nay sớm hơn. Vì đây là công việc hàng năm để xây dựng giáo xứ và cần nhiều người giúp, xin mọi người chuẩn bị và hy sinh thời giờ giúp đỡ.  Mọi người giúp sẽ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách như năm trước.

Chân Thành Cám Ơn. 

Giáo xứ chân thành cám ơn các gia đình ân nhân đã dâng cúng cây mai, cây đào và hoa cúc, để trang hoàng nhà thờ trong dịp mừng xuân mới.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 4, và sẽ do linh mục Võ Tá Đề, dòng Ngôi Lời hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.  

 

Quĩ Đức Tin Và Hành Động 2022. (Faith and Works 2022 Annual Appeal) 

 

Trong lần xin tiền thứ hai cho Quĩ Đức Tin và Hành Động tuần vừa qua đã thu được số tiền $1,526. Nếu ai chưa có cơ hội để giúp, xin sử dụng bao thư để tại ghế ngồi và gởi thẳng về địa phận theo địa chỉ sẵn có. Đức giám mục đã gởi thư kêu gọi xin quảng đại đóng góp tài chánh cho quĩ này đến từng gia đình trong địa phận. Xin mau mắn phúc đáp.  


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....